nedeľa 8. septembra 2019

Doma je doma.

Cirkevná terminológia obsahuje výraz:s nerozdeleným srdcom. Súvisí s nasledovaním Krista,a nie hocijako. Výraz pripomína,že tí,ktorí sa rozhodnú Ježiša nasledovať,mali by ho nasledovať práve takto. Určite je to miera nasledovania,ktorá sa nemá redukovať,umenšovať,rozrieďovať. Adept túžiaci po Kristovimá mať srdce,ktoré neznesie delenie medzi Pánom a službou jemu a medzi inými,čo ako vynikajúcimi,dobrodeniami tohto sveta. Ježiš si na to potrpí,lebo v evanjeliu nachádzame jeho slová:"Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca,matku,ženu,deti,bratov,sestry,ba aj svoj život,nemôže byť mojim učeníkom"/Lk 14,25/. Jednoducho povedané,srdce Kristovho nasledovníka nemá byť "obsadené" inou osobou,ľuďmi,vzťahmi tak,že Pán sa bude musieť deliť o miesto. Takáto situácia by bola na úkor účinnosti pôsobenia vo vinici Pánovej a podstatne by oslabila dopad evanjelia na  službu oltára. Boh sa deliť nechce. Má to logiku,lebo veci,ktoré stvoril vo svojej nekonečnej múdrosti,nemôžu konkurovať genialite jeho umu a postaveniu. Evanjeliu máme rozumieť tak,že sa treba definitívne rozlúčiť s pojmom domov? Nič také už pre nás neexistuje,po tom,čo sme sa rozhodli vykročiť za Kristom? 1,V pondelok ráno prišla zamestnankyňa istej firmy do práce. Od rána sa kolegom zdala nesústredená,chaotická,nervózna a popudlivá. Prišli za ňou s otázkou:čo sa stalo? Odpovedala:rozmýšľam,čo doma...manžel zaľahol,má vysoké teploty. Jej reakcia je prirodzená. Každá iná by bola opakom. Táto žena a vôbec.všetci ľudia,takto reagujúci majú "rozdelené" srdce. Niečo robia v práci,ale zároveň rozmýšľajú,čo doma,najmä,ak sa ukazujú nejaké problémy. Človek,ktorý nasleduje Ježiša má tieto prvky ignorovať? Preňho neexistuje stav-doma? Jeho jediný domov je už pri Kristovi? Má na miesto,kde sa narodil,či vyrástol,zabudnúť? Týmto otázkami ženieme myšlienku nasledovania Krista do extrému. No domov,zázemie,ktoré on pre nás pripravil,má mať prioritu najvyššieho záujmu. Iné,tzv.rodinné,pokrvné záležitosti si  musia v hierarchii hodnôt počkať na svoju príležitosť. 2,Na každom pracovisku sa konajú porady. Niekde viac,inde menej,ale bývajú. Predstavme si situáciu,podľa ktorej sa chystá porada veľkého významu. Šéf povie sekretárke:nijaké telefóny,nijaké vyrušovanie,do obeda máme poradu. Po hodine však sekretárka nesmelo zaklope,vojde a povie šéfovi potichu:volajú z domu. Šéf bez rozmýšľania vstane,ospravedlní sa a odíde k telefónu. Volanie z domu má prioritu. Čudujeme sa takémuto konaniu? Ani nie. Čo keď sa doma niečo stalo? Takto "odišli" z porád tohto sveta mnohí ľudia,lebo im zavolala najbližšia rodina-Boh. a neodišli iba na chvíľu,ale navzdy....Ježišovo volanie bolo naliehavé,nedalo sa mu odolať. K rokovaciemu stolu,ku kariére,k poradám veľlkého pozemského charakteru sa už nikdy nevrátili. Ježiš by ťažko znášal situáciu,kedy by sme my v jeho spoločnosti vstali a povedali: prepáč,Pane,ale mám telefón. Volajú z domu. Ježiš by sa rozhorčil a odpovedal:ja som tvoj domov,ja som pre teba tou najsúrnejšou a najnaliehavejšou skutočnosťou...čo máš také dôležité,že ma opúšťaš? Na takéto otázky sa odpovedá ťažko a ťažko sa obhajuje skutočnosť,keď viacerí opúšťajú Pánov stôl,plný duchovných dobrôt,a utekajú preč,lebo sa chcú vrátiť do víru života,v ktorom je hľadanie Boha náročnejšie. Ľudia chcú stretnuť takého služobníka oltára,ktorý zanechal atmosféru rodinného života a zvolil si priamu cestu k dôvernému spojeniu s Kristom. 3,Čo môže ponúknuť Ježiš,keď nás nabáda,aby sme mali oči a srdce iba pre neno? Aké zázemie pre nás vytvorí? Domáce. Všetci vieme,čo znamená domáca strava a domáce oblečenie. Domáca strava mnohým ľuďom pomohla k návratu do života. Pookriali,zosilneli,nadobudli nádej,vrátili sa do života. Ježiš nám ponúka "domácu stravu" v podobe svojho Tela a Krvi. Toto tajomstvo vysluhovať a ponúkať je vrcholom pozemskej služby. Získavať chorých pre Život,to je zmysel služby tých,ktorí zanechali všetko.Pritom sa snažia s nerozdeleným srdcom slúžiť samotnej Spáse,v snahe dokázať,že po tejto ceste je to najúčinnejšie. Domáce oblečenie predstavuje určitú voľnosť a slobodu,zbavenie sa toho,čo nás spútava po celý deň/kravata,opasok,tesná košeľa atď/. Šat milosti,ktorý nadobudneme pri Božom slove nás zbavuje stiesnenosti hriechu a nabáda užívať si slobodu s Kristom.  On nás zbavuje rôznych oficialít tohto sveta,uvoľňuje dušu pre prijatie milostí vo sviatostiach Cirkvi a umožňuje slobodne dýchať kvôli milosti,ktorú nadobudneme najmä vo sviatosti pokánia. Staňme sa tými,ktorí si dôkladne prepočítajú "náklady",či majú na to,aby si zvolili takúto cestu...Boh však prijíma aj pohotovú a radostnú odpoveď-áno. Boží Duch sa stará,aby tí,ktorí nastupujú na cestu služby oltára,podivuhodným spôsobom dokázali do pohotového-áno,vložiť aj " prepočítavanie nákladov".Aby ich rozhodnutie nebolo zbrklé,tragické,ale také,ktoré prináša úľavu a vnútorný pokoj

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára