pondelok 14. augusta 2023

Utulok

V čase Vianoc sa stretávame a zapájame do rôznych charitatívnych akcií. Niektoré z nich súvisia aj so zbierkou pre ľudí z útulku.  Najčastejšie zbierame potraviny alebo šatstvo. Utulok je provizórne miesto bývania. Prichádzajú tam ľudia, ktorí nemajú vlastnú strechu nad hlavou. Vinou svojou, ale aj vinou iných. Utulok nie je komfort ani prepych. Ale môže zachrániť niekomu život. Pre niekoho je to nový začiatok, reštart, ako dnes hovoríme. Pre niekoho možno aj trvalé miesto života, lebo sám sa nedokáže postarať o seba. 

  1.,  Utulok dôverne spoznala Panna Mária, keď putovala s Jozefom a dieťaťom Ježišom  pod srdcom,do Betlehema. Napriek veľkému úsiliu nenašli nič vhodnejšie, ako je maštaľ, či pivnica. Práve tam sa Ježiš narodil /Lk 2, 1-21/. Mária s Jozefom boli pokorní, skromní a chudobní ľudia. Ale porodiť v maštali? To bolo aj na vtedajšie pomery cez čiaru. Utulok sa teda stal štartovacím bodom do života pre malého Ježiša. 

    Mária pozná dôverne situáciu tých, ktorí nemajú strechu nad hlavou, ale aj tých, ktorým chýba viera na zastrešenie svojho života. Strecha nad hlavou znamená pre človeka dôležitú istotu v pozemskom živote. Viera v Boha ako zastrešujúci prvok, znamená istotu v putovaní za večným domovom. Mária má za sebou betlehemskú skúsenosť útulku. Kam by sme šli po radu, keď svet nám na zastrešenie svojho života nemá čo ponúknuť? Mária áno, lebo jej viera je unikátna a najvyššie ocenená medzi občanmi neba. 

    2.,K slovu útulok sa radí v slovenčine aj iné-útulný, t.j. príjemný. Utulne je tam, kde sa dobre cítime, kde nám nič nechýba, kde je čisto, teplo a kde necítime tlak vonkajšieho sveta. Môže byť útulok útulný? Do istej miery áno. Aj keď ide iba o provizórium, ale záleží na tom, s kým ho zdieľame. Blízkosť dôveryhodných ľudí nám vynahradí príkrosť a určitú drsnosť prostredia útulku. Malý Ježiš mal pri sebe Máriu s Jozefom, ktorí sa usilovali zabezpečiť mu všetko potrebné pre život. Odmenil sa im tým, že im dal všetko potrebné pre získanie Božej slávy. Mária s Jozefom určite putovali do nebeskej slávy. 

    Mária pomáha všetkým, ktorí si ju uctievajú, aby prišli do slávy jej Syna. Ona zabezpečuje aj dnes všetko potrebné pre našu spásu. Tajomným spôsobom nás sprevádza, chráni a obohacuje darmi z pokladnice večného života. Napriek početným pozemským neistotám,   predstavuje pre nás istý  útulok.  Vytvára útulnú atmosféru, aby sa nám putovanie za ňou a jej Synom nezunovalo. Mariánskou úctou dostala naša viera nový obohacujúci prvok. V tejto viere sa cítime dostatočne útulne na to, aby sme jej čnosti horlivo nasledovali. 

    3.,V súvislosti so slovom útulok sa sčasto spomína výraz-prichýliť. Vyjadruje aktivitu človeka, ktorý inému poskytne dočasné zázemie, kým nepôjde ďalej. Takúto udalosť poznáme aj v živote Panny Márie. Tá uteká, plná radosti, aby navštívila príbuznú Alžbetu a jej dom v hornatom kraji/Lk 1,39-45/.Máriu tam s radosťou prichýlili. 

    Mária prichýli každého núdzneho i toho, kto  rozmanitým spôsobom trpí, ale i toho, kto hľadá cestu z bludiska, do ktorého sa dostal pod vplyvom slabosti. Každoročne prijíma vo svojich pútnických svätyniach po celom svete milióny pútnikov, ktorí chodia k nej oplakávať svoje hriechy a hľadajú útechu v jej láskavom náručí. Prosiaceho neodmietne, pokorného nasýti, chudobnému vráti chuť do života a ubitému životom poskytne novú motiváciu, aby vstal. Neexistuje taká situácia, voči ktorej by bola bezradná a bezmocná. Keď vidí, že chceme skoncovať s hriechom, je to pre ňu najväčšia potecha. S dôverou môžeme vložiť svoj život do jej rúk a spoľahnúť sa na jej materinský príhovor u toho, ktoré síce porodila v útulku Betlehema,  ale zahrnula svojou láskou. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára