piatok 19. januára 2024

Samuelova duchovná formácia

 


Katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí

(text podľa 1Sam 3, 1 – 10. 19)

 

        Každý športovec vie, čo znamená zimná príprava. Niekedy tomu hovoria sústredenie, naberanie kondície alebo tvrdý tréning. Túto fázu nemožno podceniť, lebo výkonnosť nie je potom dostatočná. Medzery v slabej zimnej príprave sa skôr či neskôr prejavia. Pri športovcoch je dôležité, aby podávali dlhodobo výkony na vysokej úrovni. Keď majú za sebou plnohodnotnú zimnú prípravu, môžu byť optimisti a môžu očakávať, že ich výkonnosť bude stúpať.

        Samuel bol výraznou osobnosťou vo svojej dobe. Bol to sudca a prorok, ktorý pôsobil v prostredí izraelského ľudu. Aj on sa pripravoval na svoje poslanie. Božie slovo nám pripomína, že sa to dialo v chráme, a to pod dohľadom nie hocikoho, ale veľkňaza Héliho. V texte Božieho slova môžeme vidieť, ako jeho príprava graduje, prehlbuje sa a pomaly vyúsťuje do Pánovej služby. Héli nechcel nič podceniť v príprave mladého chlapca Samuela. Ktoré dôležité body jeho prípravy spomenieme?

1.) Samuel spal v chráme.

Spánok vo všeobecnosti znamená posilu, odpočinok, relax, regeneráciu. Všetci vieme, aký je dôležitý najmä preto, aby sme podali v živote primerané výkony. Na druhej strane platí, že nikto nechce prespať celý život. Pred spánkom všetci myslíme na to, že po čase vstaneme a vrátime sa k práci, k povinnostiam a zodpovednosti.

        Kým sú deti u rodičov, akoby spali v Božom chráme. Naberajú silu, odpočívajú v bezstarostnosti a primerane sa učia zodpovednosti a náročnosti. Nič im nenahradí to, čo majú dostať od rodičovskej domácej výchovy. Rodič má úlohu, ktorá spočíva v tom, aby včas prebudil dieťa zo spánku a snenia. Je potrebné, aby prebudil z detských snov a radovánok a umožnil mu vstať a samostatne žiť a konať. Nie hocijako, ale podľa svedomia, do ktorého má vstupovať Boh.

2.) Veľkňaz Héli bol starý a už dobre nevidel.

Sv. písmo hovorí, že: „...oči mu začali hasnúť.“ Ale vzápätí svätopisec dodáva, že: „Božie slovo nevyhaslo.“ Zrak môže človeku hasnúť, ale Božie slovo nikdy nevyhasne. V inšpirovanom texte počúvame, že Boh zavolal na Samuela. Ten si myslel, že ho volá Héli, preto podišiel k nemu. Héli ho však vrátil naspäť: „Spi ďalej!“ Boh volá ľudí odmala k svedectvu evanjelia. Každého volá po mene. Počíta s každým. Každý má svoje miesto v Božích plánoch. Nikto nie je opomenutý. Boh volá cez rodiča: „Vstaň a konaj v živote ako kresťan! Neprespi celý život v izolácii od evanjelia!

        Héli nevedomky vracal Samuela späť so slovami: „Choď spať!“ No v živote detí sa časom objavia ľudia, ktorí budú hovoriť a negatívne pôsobiť takto: „Len spite, žite ospalo, tzn. bez Krista, sviatostí, modlitby a Cirkvi.“ Ide o nebezpečný spánok, vlastne je to ilúzia životodarného spánku. Nielen to. Tu ide o spánok škodlivý, čo sa týka veci spásy. Treba urobiť všetko pre to, aby sme uchránili deti od takéhoto spánku a dožičili im iný, tzv. samuelovský, a to pod dohľadom Héliho, ktorým sú rodičia. Tí majú príležitosť na to, aby prebudili v dieťati aj túžbu po duchovnom povolaní. Možno niekde spí. Je prítomné v latentnom stave a čaká na podnet zo strany najbližších. Kresťanský rodič sa má usilovať zobudiť v dieťati záujem o zasvätený život.

3.) „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!“

Zdá sa, že Samuel je pripravený. Jeho vyhlásenie je isté a zdravo sebavedomé. Rodičia chcú vychovať dieťa tak, aby malo sebavedomie, lebo takým patrí svet. Ak vychovávame dieťa vo viere, znamená to, že chceme pôsobiť tak, aby sa učilo podriadenosti Bohu – „...tvoj sluha počúva.“ Kresťan má mať neustále ucho pri Pánových ústach a pritom počúvať Božie slovo. Vo Sv. písme čítame, že: „... Božie slovo bolo v tých časoch vzácne.“

        Deti učíme v tom duchu, že Božie slovo je vždy vzácne a stojí za to sa obetovať pre to, aby sme mali k nemu zabezpečený prístup. Dôvod je jednoduchý: sám Boh sa nám prihovára. Deti sú pripravené na život vtedy, ak uveria, že Boh s nimi hovorí, že má niečo pre každého z nich. Keď sa rozhodnú podriadiť sa Božiemu slovu a riadiť sa podľa Božích zásad, vtedy sú pripravené do života. To sa nevylučuje, aj keď to nie je ľahké: byť zdravo sebavedomým a zároveň počúvať a prijať Božiu vôľu.

        Záverečná etapa Samuelovej formácie prebehla v chráme. Čítame, že tam posluhoval pod dohľadom Héliho. Rodičovská výchova má byť posilňovaná v chráme. Prítomnosť v kostole umocňuje, preniká a oživuje rodičovské pôsobenie. Bez Božej milosti človek nedokáže nič. Sám Ježiš sa všetkým, ktorí vychovávajú a formujú iných, prihovára slovami: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení.“ (Mt 11, 28)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára