sobota 24. februára 2024

Rôznorodosť pohľadov.

         Slovenský rozhlas  vysielal reláciu s názvom: Pohľady do kultúry. Ako hovorí názov, išlo o kultúrno-publicistický magazín, ktorý ukončil svoju existenciu koncom 80-tych rokov 20. storočia. Do úvodnej zvučky zaznel hlas redaktora: „Tu Pohľady do kultúry...“

        Vždy, keď sa číta Božie slovo, môžeme konštatovať: tu sú pohľady
do kultúry spásy. Tých pohľadov je niekoľko. Ktoré sú to?

 

1.) Pohľad zdola

Akýkoľvek pohľad zdola predpokladá, že človek sa nedíva iba horizontálne , ale vyvráti hlavu hore. Jeho pohľad má charakter vertikály. Inými slovami – človek uprie pohľad do neba. Prvomučeník, sv. Štefan, pri pohľade hore konštatoval: „Vidím otvorené nebo...“ (Sk 7, 55 – 56).

Vojna na Ukrajine nemá konca. Pri sledovaní správ z tohto prostredia som zachytil vetu: „Musíme najprv vyčistiť nebo.“ Ten, kto to povedal, myslel na to, že sa treba zamerať na odstránenie stíhačiek a dronov, ktoré zhora spôsobujú spustošenie.

Tieto myšlienky nás vedú k tomu, aby sme si uvedomili, že Boh je štedrý a že nebo je stále otvorené a nie je skúpe na Božie dary.

Sv. Gregor Naziánsky píše: „... čí je to dar a dobrodenie, keď hľadíš na krásu neba... Rozmýšľaj, skade to máš, že si, že dýchaš, že myslíš a chápeš, a čo je najväčšie, že poznáš Boha, že očakávaš nebeské kráľovstvo, blažené videnie.“ (LH II., s. 61 – 62)

Nepotrebujeme očistiť nebo, lebo ono je Božím príbytkom, ale svoj zrak
od nánosov hriechu. Len tak nás môže uchvátiť krása Boha a túžba nasledovať Pána Ježiša. Toto očistenie je primerané pre pôstny čas.

 

2.) Pohľad od stola

Evanjelium hovorí, že Pán Ježiš stoloval s mýtnikmi a hriešnikmi. Všetci, ktorí tam boli, zažili Ježišov pohľad „od stola“. (Lk 5, 27 – 32). Keď je niečo povedané „od stola“, znamená to minimálne dve skutočnosti. Niekto vydal nejaký predpis, pričom nepozná prax života, alebo sa zrodilo dobré rozhodnutie,
a to na základe rokovaní za jedným stolom.

Nás má zaujímať Ježišov pohľad od stola eucharistického. K tomuto stolu sa treba odhodlať. Je potrebné sa očistiť a sústrediť sa naň. Až potom budeme schopní nielen počuť, ale aj porozumieť Ježišovmu hlasu a slovu. Jeho pohľad od eucharistického stola má byť pre nás smerodajný pri hodnotení pozemského života.

Najvyšší predstaviteľ OSN, Antoniu Gutierez, nedávno konštatoval, že v Európe musí zavládnuť nový poriadok. Podľa neho politickí lídri si riešia svoje individuálne záležitosti. Chýba im chuť častejšie si sadnúť za spoločný stôl a rozprávať spoločnou rečou.

Nám chýba odhodlanie si sadnúť s Bohom za spoločný stôl komunikácie v modlitbe. V pôste si na to nájdime čas. Nájdime si ho aj doma, aby sme stolovali, modlili sa alebo len tak... spolu boli. Rozhodnutia od takéhoto stola bývajú duchaplnejšie, pravdivejšie, zdravo odvážnejšie a viac ovplyvnené Božím Duchom. Zrodia sa „od stola“, nie preto, aby sme nepoznali terén života, ale preto, že za týmto stolom má Ježiš hlavné slovo.

 

3.) Pohľad zhora

Nemôžeme nespomenúť hlas „zhora“ - Vrchu Premenenia. Patrí nebeskému Otcovi. Otec všetkých povzbudzuje: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ (Mk 9, 2 – 10). Ježišovo miesto v našom živote je potvrdené garanciou z najvyšších miest. Kto v neho uverí, nepomýli sa a jeho cesta k spáse bude istá.

        Prednedávnom vypustili Japonci do vesmíru raketu. Jej úlohou je zbierať fotografický a filmový materiál. Ten môže poslúžiť ako prevencia pred prírodnými katastrofami. Aj tento hlas „zhora“ môže byť pre nás užitočný.

        Pokúsme sa žiť, vyjadrovať sa a konať ako ľudia, ktorí čerpajú múdrosť
a silu zhora a ktorí nie sú zástancami prízemného štýlu života. Takým je cudzie násilie, podvod a klamstvo.  Takí chcú  celoživotne vzdorovať hriechu. Škoda,
že niektorí tí, ktorí sú „hore“ spoločensko-politicky, nie sú stotožnení s týmto programom evanjelia. Spravujú nás síce „zhora“, ale nie v zmysle posolstva Desatora a Ježišovho odkazu.

 

        V pôstnom období si máme osvojovať pohľady do kultúry evanjelia. Ono má byť teraz inšpiratívnym prvkom našej zmeny života a príklonu k trpiacemu Kristovi. Platí tu známa výzva z Listu Hebrejom: „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia.“ (Hebr 3, 15)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára