piatok 22. júla 2022

Abrahám, zástupca pred Bohom

 


         Bežne sa stretávame s výrazom „vyjednať lepšiu pozíciu“. Týka sa to najmä sféry politicko-spoločenskej, ale aj obchodnej. Ide o to aby jednotlivec alebo kolektív na základe rokovania pripravil nejakú dobrú pozíciu pre svoje záujmy.

         Praotec Abrahám sa rozpráva s Bohom. Rozpráva sa s ním a vyjednáva. Vyjednáva dobrú pozíciu a lepší osud pre obyvateľov Sodomy a Gomory. Obyvatelia týchto miest sa vyznačovali neviazaným, zhýralým spôsobom života. Potvrdzuje to táto myšlienka: „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký.“ (Gn 18, 20 – 32) Abrahám nepriamo vyjednáva a prosí nielen za obyvateľov vyššie uvedených miest, ale za celé ľudstvo. Prečo práve Abrahám?

1.)Abrahám pozná človeka.

Abrahám je vynikajúcim pozorovateľom správania sa človeka a znalcom ľudskej duše. Vie, že človek má tendenciu konať hriešne, že len ťažko udržiava latku dokonalosti na vysokej úrovni. Ona mu neustále klesá a človek sa úrovňou života prispôsobuje nižšej a nižšej morálnej úrovni.

Abrahám začína s Bohom vyjednávať na počte 50-tich spravodlivých a končí na počte 10... Na desiatich, t. j. na nízkom počte spravodlivých ľudí. Abrahám by bojoval aj o jedného spravodlivého. Záchrana čo i len jedného človeka má úžasný význam pre Božie kráľovstvo. Pousilujme sa zachrániť aspoň jedného človeka, ktorý by svoju dušu otvoril Bohu, aby sa zachytil na sieti Božieho milosrdenstva a prijal dar oživujúcej viery.

2.)Abrahám je človek nezlomný.

Abraháma neodradí ani skutočnosť, že ľudia sú slabí a tvrdošijní, že neustále Boha odmietajú. Očakávali by sme od neho takúto typickú ľudskú reakciu: „Ja to tu zabalím. Nemá to význam. Ja za ľudí prosím, a oni hrešia.“ Vzniká dojem, akoby bol sám vojak v poli. Abrahám neuteká, nerezignuje, neuzatvára sa do seba. Čo je dôležité, neviní Boha za to, že ľudia sú takí, akí sú. Má silný charakter a tým pádom aj silnú pozíciu pred Bohom. Boh mu milostivo dovolil, aby zastupoval všetkých ľudí a „vyjednal lepšiu pozíciu“ pred neodkladným Božím trestom. Boh prijme modlitbu spravodlivého človeka. V tom istom duchu píše sv. Jakub: „... modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“ (Jak 5, 16)

Život jedného človeka, ktorý žije spravodlivo, môže držať životy druhých. Večnosť ukáže, aké a koľké modlitby bdeli nad nami a chránili náš život. Ten, kto sa usiluje o spravodlivý život v duchu evanjelia, môže stáť podľa vzoru Abraháma pred Pánovou tvárou. Majme ambíciu žiť tak, aby sme mohli zastupovať mnohých pred Bohom. Medzi nami sú ľudia, ktorí sa za blížnych neustále modlia, nesú ich kríže a znášajú podiel na ťažkostiach ich života.

3.)Abrahám miluje Boha i človeka.

On vie, že aj Boh človeka miluje. S Bohom je zajedno, je s ním zjednotený a spojený v najdôležitejšej veci – v láske. Pri rôznych politických rokovaniach je dôležité, aby si zúčastnené strany povedali: „Vieme sa zhodnúť v podstatných veciach.“ Až prax ukáže, či je to naozaj tak.

S Bohom sa spájame najdokonalejšie, ak preukazujeme lásku. Boh tejto našej aktivite rozumie. Citlivo reaguje na lásku láskou. Abrahám mal rád ľudí, hoci vedel, že sa od Boha odvrátili. Boh miluje človeka, lebo vie, že bez jeho lásky je stratený. Spasený môže byť len vtedy, keď lásku od Boha prijme a odovzdá ju ďalej.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára