štvrtok 22. júna 2023

Poď za mnou!

Skupinka milovníkov horskej turistiky sa vydala na túru. Keďže išlo o náročnejší výstup, mali so sebou aj skúseného profesionálneho vodcu. Prvé, čo im odporúčal bolo to, aby kráčali za ním, aby nevybočovali z trasy. Zdôrazňoval:"Kráčajte vždy za mnou a všetko bude v poriadku a naša cesta bude bezpečná". Tak by to malo byť vždy. Starší a skúsenejší ukazuje cestu ostatným. 

    Pripomenulo nám to udalosť z evanjelia, podľa ktorej Pán Ježiš povolával prvých učeníkov slovami:"Poďte za mnou  a urobím z vás rybárov ľudí"/Mk 1,17/. Túto situáciu môžeme aplikovať aj na inú, týkajúcu sa sviatosti manželstva. Ako sa prejavuje?

    1.,Ježiš sa týmito slovami prihovára novomanželom. Chce im povedať, aby počas spoločného života kráčali za ním. Ponúka im seba ako tzv. vernostný program. On je verný, niet pochýb. Chce naznačiť, že ak manželia zostanú verní jemu a sebe navzájom, pocítia Božiu milosť, ktorá ich bude sprevádzať za každých okolností. Medzi novomanželmi zaznieva veta:"Musíme z niečoho žiť!". Je to dôležité, ale nie je to všetko. Mala by zaznieť aj druhá:"Musíme podľa niečoho žiť!". Musíme žiť ako manželia a rodina podľa určitých zásad, ktoré budú náš život usmerňovať a stvárňovať. Kristus ponúka seba a radostnú zvesť evanjelia ako štýl a náplň života, ktorý má dosah do Božieho kráľovstva.

    2.,Slovami-poď za mnou sa povzbudzujú navzájom obidvaja manželia. Ide o to, že manžel i manželka majú mať vo svojom vnútri ľudský i duchovný materiál, z ktorého môžu  čerpať. Najhoršie je, keby tam v srdci miesto čností bola prázdnota. Obaja majú pracovať na tom, aby mohli jeden druhému ponúknuť hodnoty, ktorými sa budú navzájom obohacovať. 

    V čase tvrdej korony a izolácie ľudia medzi sebou komunikovali prostredníctvom techniky. Vytvárali určité skupinky, ktoré sa prihlásili na konferenčný hovor a každý spomenul, čo potrebuje. Niekomu vždy niečo chýbalo z bežných praktických vecí, no iný sa prihlásil, že to má a tak si cez ulicu posielali v igelitkách veci každodennej potreby. Išlo o príklad hodnotnej solidarity. 

    V manželstve, okrem materiálnych vecí, je potrebné odovzdávanie darov ľudského vnútra. Najmä v čase kríz, problémov sa ukáže, čo sa v kom nachádza. Tu sa najviac uplatňujú slová evanjelia:"Poď za mnou!". Jediným "dodávateľom" týchto darov je Boh.

    3., Výzva-poď za mnou, sa týka myšlienky určitej chytľavosti. Jeden manželský pár môže motivovať a povzbudiť iné, váhajúce páry, ktoré otáľajú s dôležitým životným krokom. Môžu im odkázať:poďte za nami, poďte našou cestou, kresťanské manželstvo a rodina žijúca podľa zásad evanjelia je tou najlepšou voľbou. Netreba sa báť tohto rozhodnutia, lebo zveriť spoločný život Kristovi, do jeho rúk, znamená stať sa adresátom nebeského požehnania. Manželské páry môžu takto apoštolovať medzi adeptami na sviatostné manželstvo. Keď sa s nimi kontaktujú, môžu nenásilným spôsobom ukázať cestu. A keď ešte pridajú na tento úmysel modlitbu, ktorá je vždy Bohu milá, ich apoštolát môže priniesť bohaté ovocie. Cirkev takéto manželstvá a rodiny potrebuje, lebo sa stávajú v dnešnej dobe predlženou rukou oficiálneho ohlasovania spásy vo svete. 

    Je dobré, keď môže človek za niekým vykročiť. Bežne sa síce hovorí, že kráčame za niečim, ideme v ústrety niečomu, ale lepšie je, keď môžeme vykročiť za niekým...Najlepšie za tým, ktorý stojí po mojom boku. Najprv je to Ježiš, náš prepotrebný spoločník na životnej púti a potom ten, ktorému dôverujeme v každodenných situáciách života. Je to ten /tá/ ktoréme /ktorej/ hovoríme pri sobášnom obrade:beriem si ťa a sľubujem...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára