štvrtok 15. júna 2023

Pár slov o hlase

V rámci bežnej komunikácie používame slovo hlas. A to v rôznych významoch. Občas počujeme vetu:vox populi vox Dei.-hlas ľudu je hlasom Božím. Touto frázou sa odvolávame na rozhodnutie väčšiny, čo sa týka nejakého problému. Je dobré si vypočuť názory rôznych ľudí, ktorým dôverujeme, aby sme sa potom rozhodli pre nejaké riešenie. Vox populi však nemusí byť smerodajný a morálne čistý. Spomeňme si na davovú psychózu, ktorú pri Ježišovom procese rozprúdili Židia, keď kričali:"Ukrižuj ho!". Pilát sa naľakal hlasu ľudu a Ježiša Židom vydal na ukrižovanie. 

   V niektorých situáciách sa určití ľudia vyjadrujú takto:"Konám podľa hlasu svojho najlepšieho svedomia!". Hovoria tak preto, aby všetkých presvedčili o tom, že konajú s tými najlepšími pohnútkami. Problém je v tom, že to svedomie nemusí byť práve najlepšie. Poznáme rôzne druhy svedomia. Sú aj také, ktoré nie sú formované normou evanjelia či Božieho zákona. Existujú aj mylné svedomia, ktoré môžu človeka priviesť na scestie. To, čo oni považujú za "najlepšie svedomie", môže byť v skutočnosti tým najhorším. Inokedy sa ľudia vyjadria takto:"Konám podľa najlepšieho vedomia a svedomia!". Ide o to, či má niekto napríklad  vedomie hriechu, či má normu na to, aby dokázal správne posúdiť nejakú situáciu. Svedomie má byť poznačené životom podľa evanjelia, aby sme sa naňho mohli s pokojným srdcom odvolávať. Hlas takéhoto svedomia je veľkým Božím darom. Pilát si pri procese umyl ruky a povedal, že nenesie vinu na osude Ježiša. Možno nikdy neprišiel na to, že sa mýli. Aký bol potom hlas jeho svedomia?

    Nie je zriedkavosťou, keď sa človek vyjadrí, ide za "hlasom svojho srdca".  Mnohí mu oponujú, varujú ho pred nejakým rozhodným krokom, ale on sa drží svojho. Hlas srdca je pre mnohých veľmi silným impulzom. Tam nie racionálna stránka príliš zastúpená. Človek sa rozhoduje intuitívne, na základe istých citov, ktoré sa v ňom zobudili. No sú prípady, kedy sa cesta za "hlasom srdca" ukázala ako znamenitá a prozreteľnostná. 

    Pre nás, veriacich je dôležité, aby sme kráčali za hlasom Ježišovho srdca. On sám nás k tomuto kroku povzbudzuje:"Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním". Hlas Ježišovho srdca počujú napr. tí, ktorí sa rozhodli pre kňazské a duchovné povolanie. Hluchí neboli ani hriešnici, ktorých Ježiš osobne pozýval k náprave života. Ani najchudobnejší neodmietli stretnúť sa s Pánom a započúvať sa do jeho slov spásy. Vyzýval súčasníkov, aby mu umožnili požehnať deti. Mnohí chorí v ňom našli záchranu a to nielen telesnú, ale i spásnu. Ježišovo srdce sa  k nám prihovára stále. Stačí, keď sa pozrieme na obraz v našich kostoloch, ktorý vyjadruje jeho prebodnuté srdce, ktoré je naplnené milosťou a láskou. Tento výjav je tak výrečný, že mnohí ho chcú nasledovať a otvárať srdce pre službu tým najbiednejším. Nezostaňme ľahostajnými, keď vidíme, že krv z Ježišovho boku vyliala aj kvôli nám. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára