sobota 2. septembra 2023

Novomanželom

 


        Známy pretekár F1, Lewis Hamilton, niekoľkonásobný majster sveta, sa pripravuje na novú sezónu. Novinári sa ho pýtali, ako je na ňu pripravený. Odpovedal: „Nikdy nie ste perfektný, ale bežíte za dokonalosťou.“

        Keby sme sa novomanželov spýtali, či sú dobre pripravení na sviatostné manželstvo, možno by odpovedali podobne. Povedali by, že chcú pracovať na tom, aby boli čo najdokonalejší vo svojich vzťahoch. Aby sa tak stalo, musia obidvaja bežať za dokonalosťou. O akej dokonalosti hovoríme?

1.)           Novomanželia majú hľadať a nasledovať Ježiša Krista.

V evanjeliu často nachádzame Ježišove výzvy: „Poď za mnou!“ alebo: „Nasleduj ma!“ Prečo je to dôležité? Preto, lebo iba on dokáže náš život zmeniť, usmerniť a naplniť. Zmeniť, lebo on je Láska; usmerniť tak, aby sme nezabudli, že sme určení na večný život; naplniť, lebo podľa slov sv. Augustína je nespokojné naše srdce, kým nespočinie v Bohu.

2.)           Dokonalosť sa niekedy vyznačuje jednoduchosťou.

Na súťažnej výstave mladých talentov výtvarného umenia zvíťazilo dielo istého študenta, ktoré obsahovalo iba niekoľko jednoduchých tvarov a predmetov. Dielo zabodovalo na najvyšších priečkach, lebo obsahovalo pekne zladené jednoduché línie. Dokonalosťou veľkého významu pre kresťana je eucharistia. Navonok je to len jednoduchý chlieb. No chlieb s nesmiernou duchovnou výdatnosťou. Aj tu platí, že jednoduchosť je dokonalosť. Najdokonalejší pokrm na cestu do večnosti spoznávame v jednoduchom chlebe – eucharistii. Kresťanskí manželia môžu z tohto prameňa čerpať celý život.

3.)           Dokonalosť je tam, kde je súlad.

Veriaci človek má žiť v súlade s Bohom, s Cirkvou, s prírodou i v súlade vzájomnom.

        Pred časom vysielali v televízii krátky záber z nácviku symfonického orchestra. Zaujímavosťou bolo, že orchester bol náš, dirigent cudzinec, autor hudby bol tiež z inej časti sveta. Novinár položil otázku: „Ako ste si pri nácviku rozumeli?“ Dirigentova odpoveď znela: „Zladili sme sa, lebo všetci rozumieme hudbe a milujeme ju.“

        Ak manželia pochopia, že sa majú zladiť v láske, tak si určite porozumejú, lebo pravá láska je najlepším dorozumievacím prostriedkom. Ten, kto miluje, má veľký predpoklad, že si s iným porozumie, lebo reč lásky býva zakorenená v srdci. Súlad v živote sa dosahuje praxou lásky, ktorá sa čerpá z Kristovho kríža.

4.)           Aj obeta je súčasťou dokonalosti.

Tá Ježišova na Kalvárii je najdokonalejšia, lebo jej nič nechýba. K nej sa manželia približujú vtedy, keď sa odnaučia rozmýšľať ako „ja“ a začať uvažovať ako „my“. Cesta od „ja“ k „my“ je cestou napredovania, cestou duchovného rastu a cestou správneho pochopenia významu sviatostného manželského spolužitia.

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára