sobota 23. septembra 2023

KEĎ VECI ZAPADAJÚ DO SEBA

 


         Všetci sme šťastní, keď veci do seba zapadajú. Predstavme si situáciu, ktorá sa týka cestovania. Máme pred sebou cestu, ktorá predpokladá viaceré kombinované vlakové a autobusové spojenia. Po návrate domov konštatujeme, že všetko dobre dopadlo. Spojenia nemeškali, cestovanie bolo pohodlné a všetky veci sa nám podarilo vybaviť. Možno pre niektorých ide o sci-fi, ale z času – na čas máme takéto šťastie. Vtedy povieme, že veci do seba zapadli.

         Vinica z evanjelia má jedinú povinnosť – pravidelne prinášať úrodu. Aby sa tak stalo, musia veci do seba zapadnúť. Dôležité sú tu minimálne 3 skutočnosti: Pán vinice, samotná vinica, pracovníci.

         Každý prvok je niečím výnimočný a nezastupiteľný. Ako sa to prejavuje?

1.)Majiteľ vinice

Ide o človeka, ktorý šíri dobré meno svojej vinice. Šíri ho v okolí, propaguje ovocie a konkrétne produkty, ktoré sú na vysokej úrovni. Snaží sa dôstojne reprezentovať svoju produkciu.

         Niektoré športové kluby majú svojho ombudsmana. Jeho úlohou je komunikovať s vonkajším svetom, najmä so sponzormi. Udržiava dobré vzťahy s rôznymi partnermi klubu.

         Kresťan je človek, ktorý má šíriť dobré meno Ježiša Krista, lebo len v Ježišovi je spása. Kresťan robí prijateľným Kristovo meno pre svet. Dostáva ho do pozície v tom zmysle, že svet jeho prijatím získava vyššiu dimenziu, zdokonaľuje sa a nadobúda Božie črty. Tak ako dieťa rastie, nadobúda črty niekoho zo svojej rodiny. Kresťan rastie vtedy, keď nadobúda Kristove črty v duchu evanjelia.

 

2.)Samotná vinica

Nachádza sa na vrchole plodnosti. Má skvelú pozíciu. Rozdáva plody plným priehrštím. Je nositeľkou výstavnej dokonalosti. Sústavne dokazuje, že jej patrí primát, že niečo skvostnejšie by sme márne hľadali. Svojou existenciou spôsobuje, že mnohí nadobudli zmysel života a dôvod na radosť. Toto všetko je obrazom viery.

              V období nastupujúceho nacizmu v Európe vytvorila propaganda projekt Hindenburg. Išlo o vzducholoď, ktorá bola výstavnou skriňou nastupujúceho nacizmu. Vzducholoď sa dostala do cieľa svojho putovania, ale skôr, ako by sa ju podarilo ukotviť na zemi, vybuchla. Stalo sa tak 6. mája 1937 na letisku Lakehurst v New Jersey. Jej trosky boli rozmetané po celom okolí. Zhorela do tla. Samozrejme, že pohltila aj časť posádky a cestujúcich.

              Vinica viery je dnes vystavená riziku, že rovnako zhorí do tla, ak nebude mať ambíciu stať sa evanjeliovou vinicou. Takou, ktorá sa sýti Božím slovom a modlitbou. Život človeka doslova zhorí, ak nebude mať podobu bohatej a plodnej viery. Súčasnosť dokazuje, že ten, kto nemá vieru zakorenenú, veľmi ľahko o ňu prichádza.

3.)Pracovníci vo vinici

Zaujali správnym postojom, lebo sa dali najať. Dohodli sa s majiteľom, boli ochotní znášať horúčosť dňa. Mysleli na obživu svojich rodín, no na druhej strane boli schopní vzpriečiť sa. Premohla ich závisť, aj chamtivosť. Napriek tomu vinici zostali verní. Majiteľ dokázal, že sa o vinicu postará, aj keď nezamestnával výlučne elitu.

Ježiš si poslúži aj našou biedou a slabosťou. Istý zamestnávateľ robil nábor a prijímal nových pracovníkov. Ktosi z kolegov poznamenal: „S týmto materiálom veľa vody nepokročíš.“ Ktovie, aká bola nakoniec realita. Pravda je taká, že bez Boha veľa vody nenamútime, bez neho zostávame bezradní a v chaose. On stále prijíma nových a nových pracovníkov do svojej vinice. Sme to my všetci. Nie sme žiadnou elitou. Predstavujeme mix dobrého i horšieho. Iba Boh všetko zmanažuje tak, aby naše dielo poslúžilo Božiemu kráľovstvu. Iba s jeho pomocou zladíme ľudí okolo seba tak, aby ich dielo bolo požehnané.

 

Koľkokrát sa stáva, že skúšame kľúčom otvoriť dvere. Väčšina nosí celý zväzok kľúčov. Niekedy sa stane, že ich skúšame po tme. Nesprávny kľúč do zámku nezapadne. Dvere sa neotvoria, lebo kľúč musí zapadnúť, aby sme vošli dnu. Kľúčom poznania je Ježiš Kristus a jeho evanjelium. Bez neho nezapadneme do scenára plodnej sily Pánovej vinice.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára