piatok 8. septembra 2023

Získať si človeka

 


         Mnohí ľudia sa v dnešnej dobe pokúšajú o 2 veci: získať finančné prostriedky a získať si človeka. Ľudia majú plány a sny, no na to potrebujú prostriedky. Chcú žiť dôstojne. A aj na to však potrebujú prostriedky. Témou dňa v spoločnosti je získavanie prostriedkov na rôzne skutočnosti. Nie menej dôležité je získať si človeka. Túto situáciu dôverne poznáme, lebo sa nachádzame pred voľbami. Získať si študenta, voliča, zamestnanca, je témou dňa. Nehovoriac o tom, že dnes vôbec nie je ľahké získať si človeka
na morálne dobrú vec.

         V Matúšovom evanjeliu rezonuje myšlienka: „...získal si svojho brata.“ (Mt 18, 15 – 20) Nie je jednoduché získať si človeka pre myšlienku, podľa ktorej je Boh absolútne dobro. Týka sa to aj modlitby. A to do takej miery, že ju považujeme za najsilnejší prostriedok na dosahovanie cieľa. Nie je jednoduché získať si človeka pre myšlienku slobody. Všetko to vyplýva z evanjelia: „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

1.) Získať si človeka pre postoj viery v Boha.

Pred niekoľkými dňami vyniesla raketa na obežnú dráhu japonskú lunárnu sondu. Tá má pristáť na Mesiaci a urobiť dôležité merania. Vedecký pokrok spočíva v tom, že sonda pristane maximálne 100 metrov od určeného miesta. V minulosti bola táto vzdialenosť aj 10 km.

         Viera v Boha v dnešnom svete predstavuje u ľudí veľkú odchýlku od Boha. Pre niektorých je Boh áno, no pre určitých ľudí ma inú podobu, ako to učí Cirkev. Pravdy viery sú pre niektorých áno, ale pre niektorých iba selektívne. Niektoré osoby zo spoločenstva veriacich sú áno, niektoré nie. V tomto zmätku, prázdnote, sklamaní a bezútešnosti je Boh síce pre ľudí prítomný, ale mnohí ho hľadajú s veľkou odchýlkou. Potrebujeme nachádzať Boha presnejšie, pokornejšie, úctivejšie a dôkladnejšie. Potrebujeme minimalizovať odchýlku do takej miery, ako to vyjadrili apoštoli medzi sebou: „Videli sme Pána.“ (Jn 20, 25)  Hľadanie Pána je v hierarchii hľadania nad rôzne iné hľadania a námahy. V hierarchii hľadania musíme prihliadnuť na to, že hľadanie Boha v Kristovi bude pre nás najhodnotnejšou menou pri vstupe do večnosti.

2.)  Získať človeka pre modlitbu, ktorá je účinným prostriedkom.

Istí ľudia oblečení v pracovnom odeve si vyberali tovar v obchode s remeselníckym potrebami. Vyberali si „hmoždinky“, klince a vôbec – o veci, ktoré nesú ťarchu váhy určitých predmetov. Ako si vyberali a prehrabávali sa v tovare, hovorili si: „To neudrží, potrebujeme niečo silnejšie.“

         Potrebujeme naozaj silný prostriedok na to, aby nás dnes udržal pri Bohu. Občas zabúdame na taký silný prostriedok, ktorým je modlitba. Potrebujeme to, čo udrží ťarchu života tak, aby sme sa neodklonili od Boha, od Cirkvi, od zásad a od cesty spásy. Nepodceňujme silu modlitby! Sú ľudia, ktorí posmešne hovoria, že je to prostriedok pre slabých ľudí – pre slabochov. Áno, modlitba je prostriedkom slabých (Kto z nás taký nie je?) na dosiahnutie náročných cieľov. Modlitba si vyžaduje pokoru a presvedčenie, že spojenie pier a srdca (čo sa odohráva pri modlitbe), pri komunikácii s Bohom, vytvára atmosféru pravdivého domáhania sa dôležitých vecí. Nech by sme sa akokoľvek prehŕňali medzi prostriedkami na dosiahnutie dobra, nič silnejšie ako modlitbu nenájdeme.

 

 

 

3.)  Získať si človeka pre myšlienku jednoty.

Podstatný dôvod zjednocovania v ľudskom spoločenstve vystihol Pán Ježiš takto: „...kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ Inými slovami povedané, Boh je s nami. Sv. Pavol pokračuje: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rim 8, 31) Zjednocovací proces prebieha tak, že sa ľudia dohodnú na spoločných krokoch v prospech dosiahnutia určitého dobra. Keď ho dosiahnu, nič sa nekončí, lebo to dobro treba udržať spoločnými silami.

         Istý športovec dosiahol vrchol svojej kariéry a získal zlatú medailu. Konštatoval: „Ja už nemusím nikomu nič dokazovať!“

         Jednota v kresťanskom spoločenstve je lákavým cieľom diabla, aby ju narušil. Jednotu treba neustále potvrdzovať a udržiavať. Veľa nám hovoria výroky: udržiavané pole, udržiavaná záhrada, udržiavaný dom a zovňajšok človeka. Jednota si vyžaduje obete, a nie malé. Zvlášť v dnešnej dobe sa vyžaduje úsilie o jednotu. Veľa vzťahov a diel je rozbitých tak, že sa s pôvodným stavom ani nedajú porovnať. Nájdime pôvod jednoty či pravzor v jednote Otca i Syna i Ducha Svätého! Práve tento obraz Najsvätejšej Trojice nech je naším motivačným momentom na to, aby Boh zostal s nami.

 

         Získať si človeka pre dobré dielo je umením. Ježiš však ide ďalej. Je náročnejší. Nehovorí, že si treba získať človeka, ale získať si brata. Brat je bližším pojmom ako človek. Získať si človeka, nie hocijako, ale ako brata. Až táto úroveň je evanjeliová. Človek sa má stať človeku bratom. Takúto jednotu vytvoríme iba s pomocou Ježiša, ktorý je naším bratom naveky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára