streda 27. septembra 2023

Plavci

Napadla mi paralela medzi plavcami. Sú iba dvaja. Nemyslím na nijaké športové podujatie. ale na dvoch vodcov, ktorí sa objavili v nerovnakom čase pri vodných tokoch. Prvý je celosvetovo známy a volá sa Mojžiš. Ide o vedúcu osobnosť Izraelitov, ktorí putovali pod jeho vedením do zasľúbenej zeme. Ten druhý je súčasný predstaviteľ politickej scény u nás. Ako každý, kto kandiduje, aj on účinkuje v kampani. Pri vode. V krátkom reklamnom šote ukázal, že je skvelý plavec. Priplával k brehu, posadil sa a oznámil, že sa za nás pobije. Mojžiš už sa ako nemluvňa  vyskytol pri vodnom toku. Pustili ho dolu prúdom v košíku s tým, že sa ho niekto ujme. A nemýlili sa. Prichýlili ho v rodine faraóna. Plačúce dieťa dojíma všetkých. Dali mu meno Mojžiš. čo znamená, že ho vytiahli z vody/Ex 2,10/. Mojžiš to s vodou vedel. Neraz to dokázal, najmä vtedy, keď na jeho pokyn prešli putujúci Izraeliti suchou nohou cez more /Ex 14, 1-31/. Nevieme, aký plavec bol Mojžiš, predpokladáme, že zdatný. Ten náš vodca je plavec vynikajúci. Hovorí sa, že kým mohol, tak umožnil niektorým svojim, aby  im prešli veci na sucho. T.j. aby sa ich nedotkla ruka spravodlivého zákona. Židovský vodca Mojžiš bol zvolený do služby samotným Bohom. Aj tak naňho ľudia neraz frflali. Náš bol viackrát zvolený ľudom. Reakciu Pána na tento fakt nepoznáme. Mojžiš viedol svojich podľa Božích pokynov. Jeho cesta bola čistá. Náš vodca /z/viedol ľudí tak, že čeril a kalil hladinu života v spoločnosti. Mojžiš sa "pobil" za svoj ľud pred Bohom, keď zaňho orodoval. Náš politický veterán sa chce za nás pobyťv centrálnych kruhoch Únie.Muskulatúru na to má, len či to bude stačiť. Mojžiš do vytúženej zeme nevošiel, len ju videl zdiaľky. Náš kandidát ju síce sľubuje všetkým, ale umožňuje do nej vstúpiťiba svojim ľuďom a sebe. Ostatni sa môžu kochať z úctivej vzdialenosti. Mojžiš neraz deklaroval pred Bohom a ľudom, že je slabý a že ho zverená úloha premáha. Náš Mojžiš si slabosť nepriznáva. Naopak. hovorí, že je silnejší a hlavne poučený. Názorne ukázal na hrádzi Dunaja, že športuje a že kondíciu má znova výstavnú. Ľudí ťahá za sebou /za nos/ a je podozrenie, že mnohých potopí. Z toho vyplýva dôležité ponaučenie, že nie každý, kto vylezie z vody alebo sa pri nej zdržiava, môže byť dobrým vodcom.  Plavcom možno, ale vodcom nie. Niektorí si prajú, aby mútil vody naďalej a dajú mu svoj hlas. Iní si rozumne myslia, že už víril hladiny spoločnosti dlho a že favorizujú skôr pokojné hladiny spoločenského života. V televíznom šote priplával k brehu pokojne, bez emócii, plný sebaistého  a chladného pokoja. Len aby nebol predzvesťou tsunami, ktorého sa mnohí obávajú a ktorá sa môže stať jeho pracovnou metódou Na mieste je teda starobylá výzva sv. Pavla, ktorý napísal:"Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa sa vďaky za všetkých ľudí, za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote" /1 Tim 2, 1-2 /. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára