pondelok 22. apríla 2019

Pohľady na Zmŕtvychvstalého.

V nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania vysielala RTVS starší slovenský film/1973/ Skrytý prameň. Ide o historický žáner,lebo dej sa odohráva v časoch života a pôsobenia Majstra Pavla z Levoče. Hlavnou postavou je tovariš/Š.Kvietik/,ktorý dostal od svojho majstra a zamestnávateľa Pavla /C.Filčík/ úlohu zhotoviť sochu apoštola Pavla. Tovariš bol najprv v rozpakoch,preto mu majster Pavol dal takúto radu:"Nepoznáme jeho podobu,ale musíme neustále naňho hľadieť.".Citát považujem za nadčasový,najmä vzhľadom na liturgické obdobie Veľkej noci. Cirkev vtedy viac pripomína myšlienku Zmŕtvychvstalého. Mohla by pritom použiť analógiu:"Nepoznáme jeho podobu/ako Zmŕtvychvstalého/,ale musíme naňho neustále hľadieť". Akým spôsobom? Použijeme hru slov,ktoré by mohli byť vhodným námetom na rozjímanie. 1,Pohliadni! Pohliadnuť znamená vyššie vzhliadnuť a lepšie sa na niečo zapozerať,nie povrchne. Je vhodné,pritom uviesť slová apoštola Pavla:"Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych,hľadajte,čo je hore,kde Kristus sedí po pravici Boha!"/Kol 3,1/. Dnes je skoro zriedkavosťou dvihnúť myseľ a srdce vyššie ako sú naše útrapy a sklamania. V sile Zmŕtvychvstalého by sa nám to mohlo podariť. Zodvihnúť hlavu a viac sa zahľadieť na Toho,ktorý vyniesol naše hriechy na Kalváriu a tam ich zničil tým,že priniesol dokonalú obetu,ktorej sa už žiadna nevyrovná. Táto obeta je dostatočným dôvodom,aby sme zodvihli svoj život vyššie a neuviazli v pesimizme a dezilúzii nad sklamaniami z pozemskej/ne/spravodlivosti. 2,Ďalšia výzva,vychádzajúca z tajomstva vzkriesenia má takúto podobu: Zohľadni! Význam slova nás vedie k myšlienke,podľa ktorej by sme niečo mali brať viac do úvahy. Viac,ako všetko ostatné. Božie slovo nás vyzýva slovami Apoštola národov:"Veď vieme,že Kristus vzkriesený z mŕtvych už nezomiera,smrť nad ním už nepanuje"/Rim 6,9/. Svätopisec nás takto upozorňuje,aby sme svoje životné zápasy len tak ľahko nevzdávali. Ba,dokonca,aby nás nerozhodil ani nutný odchod z tohto sveta. Zmŕtvychvstalý Pán je dostatočnou motiváciou na to,aby sme povstávali z pádov a odhodlali sa opäť k zmysluplným bojom s hriechom. Uveriť v Krista znamená uveriť v život. Dnes letí slogan:Tam,to žije!/vzrušenie,zábava,rozptýlenie/. My,ktorí sme uverili v Zmŕtvychvstalého,voláme na jeho adresu:V ňom/Kristovi/, to žije!. A to v hojnosti. Ak v nás života ubúda,máme siahnuť po živom Kristovi,ktorý na nás hľadí zo všetkých oltárov sveta. 3,Napokon ešte jedna výzva:Vyhliadni si!/budúcnosť/. Skutky apoštolov tento problém navodili/Sk 2,36-41/. Po Petrovej kázni sa niektorí poslucháči spýtali apoštolov:"Čo máme robiť,bratia?" A dostali odpoveď:"Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!" Peter naznačoval poslucháčom ich možné výhliadky. Chcel ich priviesť k tomu,aby sa rozhodli jednoznačnejšie dištancovať sa od tých,ktorí reprezentujú zvrhlosť,morálnu dekadenciu a úpadok,ktorý zabíja človeka zvnútra. V sile zmŕtvychvstania sme schopní nájsť takúto deliacu čiaru,ktorá nám umožní poznanie a rozoznanie dobra od zlého. A nielen to! Zároveň dostaneme silu,aby sme sa mohli dobra pridržiavať. Ten,kto sa dobra evanjelia pridržiava,ten sa stáva verným Ježišovým svedkom. Stačí sa porozhliadnuť po svete zmýšľania ľudí,a vieme,aké sú výhliadky. A stačí sa nadýchnuť atmosféry vzkriesenia,aby sme našli svoje miesto v živote. Vyhliadnime si miesto pri Ježišovi už tu,na zemi. Je isté,že tento krok ľutovať nebudeme.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára