štvrtok 11. apríla 2019

Čaro kameňa.

Niektorí ľudia hovoria,že sa radi "zahryznú" do práce. Vyjadrujú tým zanietenie,zápal,nadšenie pre istý druh činnosti. Pred niekoľkými rokmi som počul vyjadrenie akademického sochára. Použil výraz :"zahryznúť" sa do kameňa. Pripadalo mi to smiešne. V duchu som si predstavoval,ako môže dopadnúť človek,ktorý by naozal zahryzol do kameňa. Asi by si rozdrvil všetky zuby...Naopak,sochár,ak sa "zahryzne" do kameňa,môže vytvoriť,vykúzliť úžasné umelecké dielo. A ako je to v evanjeliu? Čo vykúzlili z kameňov tí,ktorí s kameňmi narábili resp. o nich hovorili? Ide o to,kto tie kamene použil a na čo. Napríklad poprední Židia sa nerozpakovali zobrať kamene do ruky a použiť ich ako zbraň,ako nástroj mučenia,ktorého konečným efektom bola krutá smrť. Sv Ján píše:"Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať"/Jn 10,31/. Ten istý svätopisec píše o žene pristihnutej pri cudzoložstve/Jn 8,1-11/. Židia ju posunuli  Ježišovi,aby potvrdil nad ňou Mojžišov odsudzujúci verdikt. Mal súhlasiť s ukameňovaním ženy-hriešnice. Židia dokázali z vylúdiť z kameňa len a len nástroj vraždenia a násilia. A čo Ježiš a jeho vzťah ku kameňom? Predstavme si ho,ako triumfálne vstupuje na osliatku pred svojim umučením do Jeruzalema/Lk 19,28-40/. Poprední Židia ho požiadali,aby skrotil svojich priaznivcov,ktorí mu prevolávali na slávu. Vtedy povedal pamätnú vetu:"...Ak budú oni mlčať,budú kričať kamene". Ježiš by vykúzlil z kameňa nástroj ohlasovania a prevolávania na slávu Boha,nie zloby a pomsty. Je dôležité,aby sa do nášho tvrdého srdca "zahryzla" Kristava milosť. Jedine ona môže z nás vytvoriť hodnotné dielo pre Božie kráľovstvo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára