štvrtok 25. apríla 2019

Miesto zápasov.

V blízkosti turistického centra sa konali sezónne údržbárske práce. Konktrétne išlo o nový náter veľkej kovovej konštrukcie. Práve v tom čase prechádzala okolo skupina turistov. A to nemala..Nová farba na konštrukciu sa totiž aplikovala nie náterom,ale striekaním. A keďže fúkal silnejší vietor,farba sa rozprskla všade po okolí. Neminula ani turistov. Od hlavy po päty zafŕkaní od farby,utekali ozlomkrky z tohto miesta preč. Nemožno sa im čudovať. K autu mali ďaleko. A ešte ďalej k miestu,kde boli ubytovaní. Celý deň boli odkázaní na to,že musia vydržať v špinavých šatách. Viete si predstaviť ten pocit slasti,keď si večer zvliekli zafŕkaný odev od farby a demonštratívne ho odhodili do kontajnera na odpad? Povedali si s výdychom úľavy-konečne!. Je isté,že Pán Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavoval svojim učeníkom. Ponúkal im rôzne dôkazy,že je to on,a nie nejaký prízrak. Vrcholom bolo to,keď im ukázal svoje doráňané telo,ako dôsledok umučenia/Lk 24,35-48/. Vtedy povedal:"Veď duch nemá mäso a kosti-a vidíte,že ja mám". Ježiš sa nezriekol ľudského tela. Nezbavil sa ho pri prvej príležitosti a neodhodil s opovrhnutim a slovami-konečne!. Nevyhľadal najbližšiu nádobu na odpad a nenechal tam svoje doráňané telo,lebo mu bolo na škodu ,lebo sa na ňom vyzúrila  vrcholná ľudská zloba a nenávisť. Boží Syn sa nikdy nezriekne ľudskej prirodzenosti. Neurobí to,lebo v nej trpel za vykúpenie človeka. Toto bojisko nikdy neopustí. Na každé bojisko vstupujeme s odstupom času s bázňou a akousi úctou,lebo na ňom zomierali ľudia. Neviem,ako by sme sa modlili ku Kristovi,keby sme nemali pred sebou viditeľné znaky utrpenia,tak jasne viditeľné a zdôraznené na každom umeleckom diele,ktoré vyobrazuje Ježiša na kríži?! Aj našom živote resp.tele sú známky utrpenia a rôznych zápasov. Boh to vidí a my to vieme. Naši blížni,možno ani nie. Nehanbime sa za svoje zápasy,aj keď prehraté. Pohľad na Ježiša ukrižovaného nás  motivuje nevzdať sa a neskrývať ambície rehabilitovať sa za svoje porážky. Ježiš,aj keď kruto trpel,neprehral. Prehrali tí,ktorí si mysleli,že ukrižovaním odstránia z ľudských myslí spomienku a vieru v neho. My,aj keď sme neboli v zápasoch úspešní,neznamená to,že sme prehrali. Aj my sme zvíťazili,práve kvôli Ježišovmu víťazstvu nad hriechom. Toto je podstatný odkaz Veľkej noci,ktorú nám Cirkev ponúka na slávenie niekoľko týždňov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára