piatok 12. apríla 2019

Pánov vstup do Jeruzalema.

V našich mestách,ale aj vo svete sa konajú rôzne podujatia. Niekde na námestí sa zhromaždia ľudia a organizujú napríklad nejakú spomienkovú akciu. Ihneď sa k nim pridávajú sympatizanti,ktorí ich prídu podporiť,lebo sa im dôvod stretnutia pozdáva a súhlasia s ním. Hneď vo vedľajšej ulici sa zhromaždia oponenti. S tými,ktorí sú vedľa nesúhlasia a dávajú najavo svoj antipatie a pohoršenie. Pozornosť verejnosti ešte doplnia tzv.nezávislí diváci,ktorí si pootvárajú okná a len tak nezaujato sledujú,čo sa pod ich oknami deje,bez toho,žeby mali na vec nejaký názor. Evanjelium zachytilo Ježišov triumfálny vstup do Jeruzalema,tesne pred jeho umučením/Lk 19,28-40/. Je evidentné,že táto udalosť sa nemohla konať bez odozvy vo vtedajšej spoločnosti. Vytvorili sa tri skupiny ľudí. 1,najprv treba spomenúť Ježišových priaznivcov resp. tých,ktorí v neho uverili. Svoj postoj dávajú najavo. Sú viditeľní,neschovávajú sa a mohutne prevolávajú:"Pokoj na nebi a sláva na výsostiach". Ktovie,či to nie je ich prvé,oficiálne prihlásenie sa ku Kristovi ako k Mesiášovi?. Chcú niečo urobiť na Božiu slávu. Ježišov pochod do Jeruzalema je pre nich vítanou príležitosťou. Všetci by sme mali mať ambíciu niečo urobiť na Božiu slávu. Nerozmýšľajme nad veľkosťou skutku. Do tých bežných,každodenných ,vložme úmysel vykonaťsvoje dielo tak,aby oslávilo Boha. Aj v bežných okolnostiach života môžeme Bohu prevolávať na slávu. Naše aktivity sa môžu stať akousi formou manifestácie,ktorá nás zaradí do zástupu Pánových priaznivcov,najlepšie učeníkov. 2,v Ježišovej blízkosti sa nemohli neocitnúť jeho oponenti-farizeji. Celé toto predstavenie považovali za premrštené. Bolo to pre nich veľké sústo,lebo zástupy vzdávali Ježišovi úctu aká patrí Najvyššiemu. Podĺa nich to bolo cez čiaru a kolidovalo to s rúhaním. Zareagovali tak,že Ježiša vyzvali,aby svojich prevolávajúcich priaznivcov umlčal. Povedali mu:"Učiteľ,napomeň svojich učeníkov". Nie sme často v podobnej situácii? Predstúpime pred Pána,plní pohoršenia a chceme,aby niekoho napomenul a umravnil. Zdanlivo sa vtedy staviame Pánovi na odpor. Akoby sme nesúhlasili s jeho konaním vo svete a chceme docieliť,aby svoje rozhodnutia pozmenil. Inokedy,v pokore srdca,prosíme Pána,aby zmenil srdcia ľudí a napomenul ich,aby sa vrátili na správnu cestu. A tak modlitba za obrátenie hriešnikov,by mala byť každodennou súčasťou našej duchovnej aktivity. 3, v texte evanjelia nachádzame ľudí,ktorí sú v Ježišovej kauze nezaujatí. Ide o ľudí,ku ktorým poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov,aby od nich prevzali osliatko,na ktoré chcel  vysadnúť. Možno nám pripadajú ako ľudia,ktorí si na svojich domoch pootvárajú okná,aby zo zvedavosti pozreli na ulicu a zistili,čo sa tam deje. Ktovie,či vedeli,kto je Ježiš z Nazareta a načo vôbec tento potulný učiteľ potrebuje práve ich osliatko? A nevieme ani to,či sa z nich stali Ježišovi prívrženci,alebo zostali na pozícii nestranných zvedavcov. Prežívame finále pôstu. V duchu navštívme Ježiša v Getsemanskej záhrade,kde sa duchovne pripravuje vykonať svoje veľkonočné dielo. Nezostaňme nezaujatými. Staňme sa aktívnejší v prežívaní tajomstiev Pánových posledných dní jeho  pozemského poslania. Atmosféra Golgoty nás musí zaujímať do takej miery,že nezostaneme ľahostajní voči Ježišovej vykupiteľskej smrti nielen cez sviatky,ale po celý život. Sám Učiteľ národov-sv. Pavol sa nechal počuť. V tejto súvislosti napísal:"Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele"/1 Kor 6,20/. Veľký týždeň nech nám pripomenie hlbku Ježišovej obety a podnieti k väčšiemu záujmu o vec svojej viery.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára