utorok 23. apríla 2019

Mať uši v poriadku.

Čo máš ušami? Sedíš si na ušiach? Ohluchol si? Počuješ iba to,čo chceš počuť! Určite,všetci dobre poznáme takéto a podobné poznámky. Vyjadrujú istú nespokojnosť s tým,ak niekto nereagoval na nejaký podnet alebo výzvu. Niektoré majú humorný nadhľad,iné zazneli v ironickom duchu a iné možno aj v hneve. Je fakt,že nie všetci počúvajú tak,ako treba. Vo Svätom písme máme na to dostatok dôkazov. Napríklad, v deň Turíc Peter káže Židom a vytýka najmä to,že dali ukrižovať Pána Ježiša:"..ktorého ste vy ukrižovali..."/Sk 2,36/. Peter mohol čakať čokoľvek,ako odozvu. Na prekvapenie neprišla hnevlivá reakcia,ale niečo iné:"Keď to počuli,bolesť im prenikla srdce..."/Sk 2,37/. V inej situácii,počas procesu s prvomučeníkom Štefanom sa stalo toto: Štefan vydal svedectvo slovami:"Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha"/Sk 6,54-60/. Reakcia Židov nenechala na seba dlho čakať. Židia "strašne vykríkli,zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli". V prvom prípade stačilo Petrovi iba odvážne kázať a efekt bol obdivuhodný,lebo priniesol vlnu početných konverzií. V druhom,Štefanovom prípade, vyššie stanovený efekt sa nedostavil. Židia uši srdca neotvorili,ba práve naopak,zapchávali si ich a prezentovali sa vlnou hnevu. Veľkým imperatívom sa môže pre nich stať starozákonný Izaiáš. Jeho postoj je postojom,doslova evanjeliovým. Píše:"Pán,Jahve mi dal jazyk učeníka,aby som vedel slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza mi ucho,aby som počúval ako učeník. Pán,Jahve mi otvoril ucho a ja som neodporoval,nazad som neustúpil"/Iz 50,4-5/. Ba aj sám Ježiš sa nechal počuť a zdôraznil dôležitosť správneho spôsobu počúvania a načúvania Božiemu hlasu. Povedal:"Kto má uši,nech počúva"/Mt 13,43/. Tú najsprávnejšiu reakciu na Božie slovo predostrel bohatý mládenec z evanjelia. Prišiel za Učiteľom a spýtal sa:"Učiteľ,čo dobré mám robiť,aby som mal večný źivot?"/Mt 19,16/. Ten,kto počúva správne,cíti,že ho Boh volá k dokonalejšiemu životu. Toto je znak,že má svoj duchovný sluch v poriadku a že v snahe o dokonalosť môže zájsť ďaleko. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára