utorok 30. apríla 2019

Jozefova stopa.

Včera so som sa dočítal v médiach,že vedci objavili najstarší odtlačok ľudskej nohy na americkom kontinente. Je starý 15.000 rokov a objavili ho v Čile. Ide o odtlačok bosej pravej nohy,ktorý sa uchoval vo výbornom stave. Vedci ho objavili v r.2010. Roky ho skúmali,aby mohli potvrdiť jeho autenticitu. Táto udalosť je naozaj unikátna. Stopa sv. Jozefa,jeho životná stopa je tu 2.000 rokov. Je dostatočne preskúmaná. Fyzický odtlačok Jozefovej nohy síce nemáme,ale pečať jeho života a jeho rodiny je známa,viditeľná a neopakovateľná. Ako sa to prejavuje a v čom je stopa sv. Jozefa výnimočná? 1,Jozefova rodina sa nachádza v ťažkostiach,ale neprestáva komunikovať s Bohom. Koľko len starostí narobil nazaretskej rodine kráľ Herodes? Spôsobil to,že ich život sa niekoľko rokov niesol v neustálom strese a napätí. Rodina žila v ťažkostiach,ktoré vychádzali z vonku. Boli to situácie,ktoré nevedeli ovplyvniť. Takto sa vlastne stotožnili s osudmi ľudí, ktorí museli utekať,aby si zachránili život. Ich problémy neboli vnútorné. Dnes je v rodinách veľa vnútorných napätí,ktoré vyplývajú zo zlyhania jej jednotlivých členov. Do života rodiny sa často premieta a negatívne vplýva alkoholizmus,rôzne závislosti,nevera a mnoho iných príležitostí...Áno,súčasný život je životom plným rôznych príležitostí,ktoré imitujú pocit slobody,no v skutočnosti robia z ľudí otrokov. Jozef s rodinou udržiava komunikáciu s Bohom,preto zdoláva vonkajšie neprávosti,ktoré sú totožné s úmyslom mocnára rodinu fyzicky zlikvidovať. Svedčí to o jednom. A síce o tom,že každá z osôb rodiny predstavuje úžasný duchovný rozmer. Ak sa členovia rodiny usilujú aj dnes o duchovný rast a prijímajú Boží pokrm, určite zdolajú vonkajšie protivenstvá. Naopak,ak je rodina oslabovaná vnútornou nejednotou a cieleným pestovaním nerestí,vonkajšia neprávosť môže rodinu zlomiť na najcitlivejších miestach. 2,Jozef s rodinou má pevné miesto v Božom pláne,no napriek tomu nie je dišpenzovaná od problémov a hľadania správnej cesty. Jozef,často počul Boží pokyn:"Vstaň,vezmi Dieťa i jeho matku a choď..." Jozef nikdy nedržal v ruke manuál,či konkrétny návod na správne rozhodnutia. Práve naopak. Akoby priťahoval dopravnú značku:Prekážka na ceste. Nikdy síce nevie v čom bude tá prekážka spočívať,ale neprestáva hľadať a nachádza správnu cestu záchrany. Určite bol neustálym útekom a hľadaním unavený,ale Bohu neprestal dôverovať. Aj dnes hľadá rodina cestu z chaosu spoločnosti. Ciest a východísk je relatívne dosť,no mnohé z nich nie sú spravodlivé a vnášajú nepokoj do duše. Jozefova rodina nežije v znamení úľav,len preto,že je vyvolenou pre veľké Božie veci. Najväčšou úľavou je vedomie,že správnu cestu ukazuje Boh. A ten nedovolí,aby Boží pútnici na ceste zahynuli a tak nedošli do cieľa. 3, Nazaretská rodina je konfrontovaná so svetom plným necitlivosti a komercie. Ako dôkaz určite postačí konštatovanie evanjelistu,že "v hostinci nebolo pre nich miesta". Majiteľ sa správal komerčne. Sprístupnil všetky kapacity na ubytovanie,pričom určite dobre zarobil,no zároveň sa prejavil ako necitlivý vo vzťahu k tým,ktorí sa ocitli v núdzi. Necitlivosť,komercia,presýtenosť ponukami sveta-to sú atribúty života v dnešnej spoločnosti. Necitlivo vstupujú aj do života dnešnej rodiny. Nedávno som sledoval prírodopisný film,ktorý priniesol materiál zo života medveďov na Aljaške. Vo filme zazneli mnohé zaujímavé informácie. Medveď má mnohonásobne dokonalejší čuch,ako človek. Ak by mal človek,hypoteticky vzaté, medvedí čuch,bol by presýtený vôňami a pachmi tohto svete. Asi by to ani neuniesol. Ak je človek presýtený vôňami tohto sveta,zrejme  už neunesie vôňu Boha,ktorý dokonalosťou nekonečne prevyšuje svet. Zmysel pre prítomnosť Boha v živote je viac,ako všetky ostatné vône,ktoré človeka uchvacujú a vyrážajú mu dych. Keďže,nazaretská rodina nebola presýtená vôňami pozemského sveta,zostalo jej veľa miesta pre citlivosť,nezištnosť a zdržanlivosť pri užívaní dobier tohto sveta. Mentalita necitlivého hostinca v Betleheme a bohorovnosť Herodesa a jeho suity sa nestali životným programom pre Jozefa a jeho blízkych. Nemali by byť ani pre rodiny dnešnej doby. Sledujme pozorne stopy na Zemi. Nie iba tie,ktoré sa odtlačili od ľudských nôh,ale ktoré zanechali hodnotní,charakterní ľudia svojim príkladom. Išli tzv. jozefovskou cestou. Zámerne. Viedol ich Boží duch. Koho on vedie,ten zanecháva hĺboké stopy. Svedčia nielen o starobylosti a dlhovekosti tej ktorej epochy života,ale sú hodnotné pre svoj odkaz vernosti,ktorý v plnom rozsahu ukázal sv. Jozef so svojou rodinou.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára