štvrtok 18. apríla 2019

Podoby slávy.

Zo svojich školských čias si pamätám na to,ako učitelia ohodnotili moju odpoveď slovami:"no.žiadna sláva!" Niekedy nám to musia povedať kompetentní,inokedy sami cítime,že sme neboli stopercentne disponovaní na  nejakú činnosť. Jednoducho-žiadna sláva!. Pri liturgii Omše na pamiatku Pánovej večere/Zelený štvrtok/ som si zvlášť všimol úvod. V úvodnom speve dominuje výrok sv. Pavla:"Hľadajme slávu v kríži nášho Pána Ježiša Krista"/Gal 6,14/. Hĺadať slávu v kríži? No,žiadna sláva! Všade inde by sme ju hľadali,ale v kríži? Diskutabilná záležitosť. Lenže nie je sláva ako sláva. V kríži nemôžeme hľadať slávu,ktorá hýbe pozemským svetom. V Ježišovom kríži nič také nenájdeme. Pozemská sláva nemá nič spoločné so slávou,ktorá žiari z Kalvárie. Pre slávu kríža je potrebný pohľad viery. Ten spôsobí,že pozemská sláva,vyjadrená v peniazoch,oceneniach,výsadách,priazni médii je sotva slabým odvarom voči Ježišovej obeti kríža. Sláva pozemská sa týka iba jedného človeka,alebo nejakej skupiny ľudí,no sláva kríža obsiahla celé ľudstvo. Pozemská sláva zaisťuje záujem vplyvných ľudí,ale iba do istého času. Sláva kríža je nepominuteľná a zabezpečuje záujem všetkých ľudí,ktorí túžia po spáse. Pozemská sláva je často podnetom k závisti,sláva kríža motivuje k intenzívnejšiemu nasledovaniu chudobného Ježiša. Sláva tohto sveta má konečnú na smrteľnom lôžku,kým sláva Ukrižovaného preniká nebesia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára