streda 10. apríla 2019

Ujať sa.

V slovenčine poznáme minimálne dva významy výrazu-ujať sa. Napríklad,niekto pozrie do črepníka,alebo skleníka a povie :ujalo sa! Ten človek niečo zasial,a ono to klíči,má sa k životu,javí známky života. Druhý význam spočíva v snahe pomôcť niekomu,kto je v situácii núdze. Ako nám dobre padne,keď sme v novom prostredí,a niekto sa nás ujíma a pomôže s prvými krokmi. Evanjelium hovorí o tom,že Ježiš vedie náročnú debatu so Židmi. Okrem iného konštatuje,že "moje slovo sa vo vás neujíma"/Jn 8,31-42/. Môžeme to pochopiť v obidvoch,vyššie uvedených významoch. Ježišovo slovo niektorí Židia odmietajú,preto sa v nich neujíma a neprináša ovocie,nežije v nich. A ďalej platí,že Boh sa chce ujať ľudí a viesť ich v skúškach viery a spásy a v rôznych pokušeniach života t.j. v situáciách,ktoré sú náročné. Veľmi pekne to vyjadrila Panna Mária vo svojom chválospeve slovami:"ujal sa Izraela,svojho služobníka"/Lk 1,46-55/. Blížia sa Veľkonočné obrady a na Veľký Piatok budeme počuť v našich kostoloch toto:"Modlime sa k Bohu Otcu všemohúcemu....aby sa ujal utláčaných..."/KVETNA NEDEĽA A VEĽKONOČNĚ TROJDNIE,s.68/. Je možné,že sa nachádzame v situácii,kedy potrebujeme zmierenie sa s Bohom,aby sa v nás Božie Slovo ujalo viac,a nie,aby živorilo. Je možné,že niekto práve teraz čaká,aby sa niekto ujal jeho situácie a pomáhal mu modlitbou,alebo konkrétnym skutkom lásky. Zmysel tejto činnosti je zrejmý. Vyjadril ho Rabbi z Nazareta takto:"Ak ostanete v mojom slove,budete naozaj mojimi učeníkmi,poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí"/Jn 4,31/. Nech sa Pravda sama ujme celého sveta okolo nás,ale aj toho nášho,vnútorného,aby sme už viac neotročili hriechu/porov Rim 6,6/. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára