piatok 26. apríla 2019

Ježiš je kľúč do Božieho kráľovstva.

Spomínam si na jednu udalosť ,ktorá sa odohrala začiatkom 90-tych rokov u nás na Slovensku. V spoločnosti nastala všeobecná úľava. Využili to veriaci,ktorí sa začali dožadovať bohoslužobných priestorov,lebo za socializmu nebolo ľahké postaviť kostol resp.opraviť ho. V istej farnosti,na sídlisku,si farnosť prenajala staršiu budovu,ktorá bola postavená v socialistickom štýle. Po revolúcii v roku 1989 osirela a pustla. Veriaci si ju ako tak opravili, aby vznikol provizórny bohoslužobný priestor. Na začiatku,pri obhliadke budovy ich privítal starší pán,ktorý tam bol roky vrátnikom. Pozornosť upútal tým,že z vrecka plášťa vytiahol obrovský zväzok kľúčov. Na železnej karike ich bolo hádam zo tridsať! Trvalo to dosť dlho,kým pootváral všetky dvere,kým našiel primeraný kľúč do každého zámku. Prednedávnom som sa rozprával s človekom,ktorý pracuje ako quasivrátnik v sídle istej renomovanej inštitúcie. On nie je čistokrvným vrátnikom. Víta a usmerňuje hostí,podáva základné informácie,naviguje návštevníkov atď. A čo je dôležité-má iba jeden jediný kľúč! Jeden kľúč,ktorý ani nevyzerá ako kľúč, mu stačí,aby sa dostal do každých dverí. Starí vrátnici by sa čudovali! Skutky apoštolov hovoria o tom,ako Peter s Jánom uzdravili chromého človeka/Sk 3,1-10/. Táto zvesť sa okamžite rozniesla a dostala sa do uší židovskej náboženskej elity. Apoštolov si dali predviesť na výsluch. Slova sa ujal Peter a pri obhajobe povedal pred zhromaždenou veľradou:"...v mene Ježiša Krista Nazaretského ,ktorého ste vy ukrižovali,ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych,,stojí tento človek pred vami zdravý......A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena,daného ľuďom,v ktorom by sme mali byť spasení"/Sk 4,1-12/. Čo to vlastne Peter povedal? Len to,že Ježiš je jediný kľúč,ktorý sedí do dverí na ktorých je akoby nápis:Božie kráľovstvo. Iné kľúče nesedia. Evidentne patria do iných dverí. Jediný správny kľúč je v Kristovi. Koľko tzv. kľúčov za života použijeme? Veľa. Napokon zistíme,že nemusíme vláčiť so sebou ťažké zväzky kľúčov,stačí nám jediný,lebo otvára všetko,čo vedie do Božieho kráľovstva. Pravidelne kontrolujme,či sme ho nestratili,či ho máme k dispozícii a či by nebolo vhodné poučiť iných,že takýto kľúč je k dispozícii pre každého,kto má vyššie plány ako iba pozemský svet.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára