sobota 3. októbra 2020

Slabšia časť celku.

Predstavme si situáciu,podľa ktorej kontrolujeme tovar,ktorý sme práve kúpili. Zistíme,že sme kúpili niečo,čo pôsobí ako pokazený,chybný výrobok. Skôr,ako ho pôjdeme reklamovať,začneme hundrať na výrobcu. Hovoríme:to je nanič firma,sú to fušeri,už nikdy viac nekúpim ich výrobok. Iní by sa vyjadrili opatrnejšie a povedali by:firma je v poriadku,akurát jeden výrobok sa im nevydaril,dajme im ešte šancu. Predstavme si inú,vážnejšiu situáciu. Znepáči sa nám istý človek pre svoje správanie. Niekto povie:je presne taký,ako celá jeho rodina,všetci sú rovnakí. Iný by povedal:jeden sa im nevydaril,ostatní sa javia,že sú v poriadku. Nemôžeme hádzať všetkých do jedného vreca. A teraz obráťme pozornosť na evanjelium/Mt 21,33-43/. Píše sa tam o vinici. Spomína sa tam aj nedbanlivosť,nespravodlivosť,podvod a aj o násilí je tam reč. Vinohradníci sa dopustili násilia na tých,ktorí prišli,aby prevzali úrodu pre svojho pána,ktorý ich tam poslal. Niekto by zhodnotil situáciu takto:celé dielo vinice ja nanič,koľko zlých vecí sa v nej udialo,mala by zaniknúť. Ale iní by konštatovali:dielo vinice je správne,chybný je len jeden prvok-vinohradníci. Keď sa oni vymenia za lepších,všetko bude v poriadku. Je celé dielo Božieho kráľovstva zlé,keď sa nejaký kresťan spreneverí dielu evanjelia? Sú takí,ktorí by radi spochybnili Božie dielo celé,ak by objavili také životné príklady veriacich,ktoré sa nestotožňuje s vôľou Spasiteľa. Žiaľ,negatívne príklady existujú,a budú do konca čias. Toto nás však nesmie odvrátiť od myšlienky spásy,za ktorú Syn Boží položil na Kalvárii svoj život. Na čo treba položiť dôraz? 1,Snažiť sa o súlad medzi sviatostným a každodenným životom. Paradoxne,starozákonný Jób poukazuje na tento nesúlad,keď hovorí svojim priateľom:"Prečo ma prenasledujete ako Boh a nemôžete sa nasýtiť môjho tela"?/Job 19, 1. 21-27/. Ako keby chcel povedať prorockým hlasom:"Prečo ma prenasledujete svojim životom,a pritom prijímate moje Telo?" Akoby hovoril v osobe Mesiáša,Ježiša Krista. Naráža na nepríjemnú skutočnosť,podľa ktorej kresťania,živiaci sa Chlebom z oltára,nežijú primerane tomuto veľkému tajomstvu,ktoré sa odohráva na oltári. Vyzýva nás k tomu,aby sme viac dbali na súlad a rovnováhu medzi pokrmom,ktorý nachádzame na sviatostnom stole a praxou bežného života. 2, Ako veriaci máme reflektovať Božiu cestu a kráčať vytrvalo po nej. Koľkokrát sa stane,že v správach hlásia tragédiu,ktorá sa odohrala v horách. Niekedy pritom povedia:horolezci alebo turisti zišli z chodníka. Zísť z chodníka v hmle,víchrici a snehovej búrke,môže mať fatálne následky. Boh nám vyznačil chodník,ale my máme pokušenie opustiť ho a ísť vlastnou cestou. Je veľkou vecou,ak sa zblúdilec vráti na správny chodník. Ide o veľké dielo Božej milosti. Takéto svedectvo môže pozitívne ovplyvniť a povzbudiť ostatných,ktorí ešte s návratom ku Kristovi otáľajú. Stojí za to,aby sme svoj život podrobili kritike,či ideme po správnych chodníkoch evanjelia. 3, Pán Ježiš sa prihovára poslucháčom a hovorí:"Vám sa Božie kráľovstvo vezme...". V živote sa občas stretneme s pojmom-výhoda. Aj v športe,napríklad v tenise. Stáva sa,že niekto výhodu premrhá,príde o ňu. A získa ju niekto iný. Z výhody sa stáva strata. Aj to je pojem zo športovej terminológie. Výhodou,je že sa nám dostalo poznania viery. Výhodou je,že Ježiša z Nazareta považujeme za Božieho Mesiáša. Výhodou je,že nám on sám zjavil cestu večného života. Udržme si túto výhodu do konca života. Nedopusťme,aby sme o ňu prišli a žili v strate. Nijaká strata nebolí tak,ako keď stratíme výhodu byť Božími  priateľmi. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára