sobota 21. novembra 2020

Obeta,ako trvalá súčasť života.

 Vzťahy medzi ľuďmi sa zvyknú vyvíjať. Nachádzame tam viaceré stupne,ktoré sú výrazom miery komunikácie medzi ľuďmi. Na prvom mieste sa objaví obdiv. Jeden druhého obdivujeme pre  schopnosti a nadanie. Neskoršie sa môže stupeň obdivu zmeniť na pozíciu známosti.V živote môžeme mať veľa známych. Na jednej strane nie sú to úplne neznámi ľudia,no zároveň ešte to nemusia byť nositelia dôvernosti. Vrcholom vzťahov môže byť priateľstvo. Ide o vzťah,ktoré je už preverený skúškami a rôznymi otrasmi. Ak vzťah medzi mužom a ženou dospeje do manželského zväzku,môže sa ešte posúvať ďalej? Medzi najdokonalejšie výzvy v manželstve patrí obeta. Prečo je to tak? 1,Obeta je najdokonalejšia forma sebadarovania. Pravým znakom obety je to,že je nezlučiteľná s vypočítavosťou. Vypočítavosť obetu znehodnocuje. Ak má obeta udržiavať svoju fazónu a kondíciu,musí čerpať z čistej obety,ktorá sa odohrala na Kalvárii a my ju nekrvavým spôsobom slávime na oltároch Cirkvi. 2,Obeta zbavuje človeka sebectva. Už samotné rozdelenie slova sebectvo,niečo pripomína. Je tam prvá časť s významom -sebe,všetko iba pre seba,vidím iba seba...Pravá obeta nás zo sebectva vymaňuje,oslobodzuje. Svätý pápež Ján Pavol II., keď rozjíma nad biblickým príbehom Ábela a Kaina,hovorí,že Kain na svoju obhajobu použil zlý argument. Stalo sa to vtedy,keď odpovedal Bohu:"Vari,som ja strážcom svojho brata?..."Ľudia sa majú stávať strážcami života svojho blížneho. Majú strážiť život toho,kto im je zverený. Platí to najmä o manželstve. Tam má jeden druhého strážiť pred akýmkoľvek zlom a nebezpečenstvom. 3,Obeta spôsobuje,že život vo sviatostnom manželstve sa stáva živnou pôdou pre milosti. Obeta manželského života predstavuje najvýhodnejšie podmienky,aby sa milosti rozmnožovali. V dnešnej dobe sme svedkami situácie,kedy sa zvykne za lepšími podmienkami /materiálnymi/vycestovať. Obetu,ako základ pre nadobudnutie Božej milosti,máme naporúdzi vždy. Život v manželstve ponúka dostatok príležitostí,ako prakticky realizovať obetu. Obeta je výkladnou skriňou medzi hodnotami manželského spolunažívania.

.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára