štvrtok 26. novembra 2020

Rýchlosť a rovnosť.

 Počas života strávime dosť času pri vybavovaní rôznych úradných záležitostí. Vždy ide o dobrodružstvo. Nevieme,ako a čo a či vôbec niečo vybavíme. Každopádne,najviac si ceníme dve skutočnosti:rýchlosť vybavovania,plynulosť a určitú rovnosť,kde sa nikto neuprednostňuje. Aj s tým máme skúsenosti,nie vždy pozitívne. Rýchlosť. Pred nedávnom som viedol rozhovor s mladým inžinierom. Spomínal,kde bol do teraz zamestnaný. Vravel,že na predchádzajúcom pracovisku došlo k zmene vedenia. Do firmy prišiel nový šéf. Zaviedol zvláštnu prax. Nazval to-päťminútovka. Rád prepúšťal zamestnancov,pričom do päť minút museli opustiť pracovisko za "asistencie" esbeeskára. Bez udania dôvodu vyzval ľudí,aby opustili pracovisko,lebo s nimi rozviazal pracovný pomer. K niektorým bol zhovievavejší a dal im hodinu...Nezaujímalo ho,že dotyčný má rodinu,že je jej živiteľom...Tieto kritéria ho nezaujímali. Bol rýchly. Nazvali ho-päťminutovkár. Rovnosť. Pred niekoľkými dňami uviedli v správach,že na území mesta Pompeje/20 000 obyv./,kde sa v r.79 po Kristovi vylial Vezuv,našli ďalšie dve telá. Tak,ako predchádzajúce aj tieto zasypal horúci popol/hrúbka popola-4-6m!/ a v momente ich usmrtil. Mŕtve telá vytvorili akoby formu,lebo ich našli v takej polohe,v akej sa nachádzali tesne pred smrťou. Odborníci zistili,že jedno telo patrilo bohatému a vysokopostavenému človeku a druhé jeho otrokovi,lebo kosti boli poznačené tvrdou prácou. Nakoniec ležali mŕtvi,jeden vedľa druhého. Spoločenské postavenie pri prechode do večnosti,nebolo vôbec určujúce a nehralo nijakú rolu. To,čo nás zaujíma pri druhom Ježišovom príchode,je o.i. rýchlosť a rovnosť. V evanjeliu čítame:"Dávajte si pozor,aby  vaše srdcia neoťaželi obžerstvom,opilstvom a starosťami o tento život,aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých,čo bývajú na povrchu celej zeme"/Lk 21,34/. Z týchto slov sa dá vydedukovať,že príchod Sudcu bude rýchly/nebude pozorovateľný voľným okom ani ďalekohľadom,na spôsob  dlhodobého vedeckého monitorovania/. Bude sa vyznačovať aj rovnosťou/nijaké vedľajšie,či špeciálne vchody pre prominentov/. S tým sa naozaj nedá nič nerobiť,všetko je v réžii Sudcu. Ale veľa môžeme urobiť pre to,aby naše srdcia neboli zaťažené zbytočnosťami a škodlivými aktivitami...Vstúpme do adventného obdobia s týmito myšlienkami.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára