streda 11. novembra 2020

Ocitnúť sa v koži blížneho.

 Raz mi istý človek veľmi emotívnym spôsobom líčil situáciu,v ktorej sa ocitol nepripravený. Celé dianie opisoval dramatickým spôsobom a na záver dodal:"Viete,neprial by som vám,aby ste boli v mojej koži". Tým naznačil,že situácia bola naozaj vážna a že každý nemusí pochopiť,čím si v živote prešiel. Pán Ježiš nám v evanjeliu zanecháva správu o tom,že bol neraz v našej koži,t.j.že dôverne pozná úskalia pozemského života. Vyjadril to takto:"..bol som hladný...bol som smädný...bol som pocestný...bol som nahý,chorý..bol som vo väzení..."/Mt 25,31-40/. V žiadnum prípade mu nemôžeme adresovať výčitku:nebol si v našej koži! A to nie je všetko,lebo neskoršie vystúpil na drevo kríža,skonal na ňom a v agónii poslal všetkým neverbálnu výzvu:nebol si,človeče,v mojej koži. Tým naznačil,že podstúpil takéto extrémne mučenie preto,aby nám daroval život. Zároveň nám nechal vzor,aby sme vedeli,že ho máme nasledovať,že máme poriadnu dávku rezervy v snahe o dokonalosť,že sme zďaleka neprekročili svoje limity. Keď vidíme hĺbku Ježišovej obety,nemôžeme zostať chladnými. Uvedomíme si,že nemôžeme byť vo svojej koži,kým neurobíme krok k jeho nasledovaniu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára