sobota 4. septembra 2021

NA ZAČIATOK

 


         Pred niekoľkými dňami začal nový šk. rok. Otvorili sa brány škôl a privítali všetkých žiakov, no najmä prvákov. Niektoré školy pripravili pre deti zopár inovácií. V správach RTVS som si vypočul správu, podľa ktorej v istej škole na Kysuciach pripravili pre prvákov experiment. Všetci prváci si zasadia malý stromček. Počas trvania ich školskej dochádzky sa budú o svoje stromčeky starať. Zo začiatku ich budú možno polievať, neskoršie strihať, jednoducho ošetrovať. Pred ich očami budú stromčeky rásť, a tak symbolicky im budú pripomínať, že aj ony – deti – majú rásť – fyzicky, duchovne a aj vedomostne. Strom bude pripomínať povinnosť ich rastu.

         Máme pred sebou novomanželov. Ich úlohou okrem iného je symbolicky zasadiť tento strom. Ak budú chcieť, tak aj skutočne, nie iba symbolicky. Strom na začiatku ich spoločného života. Tak sa bude strom vzmáhať a rásť, bude im pripomínať povinnosť rastu ich sviatostného manželského zväzku. Ako má prebiehať tento rast v manželskom živote? Pomôžme si citátom z Listu Kolosanom (Kol 1, 15 – 20) Úryvok je zameraný na osobu Ježiša Krista, Božieho Syna.

1.) „On je hlava.“

V rodinách a manželstvách občas prebieha diskusia na tému, kto je hlavou rodiny. Diskutuje sa o tom s vtipom, nadhľadom, ale aj vecne a triezvo. V každej rodine je niekto, kto celkom logicky preberá úlohu vedúcej osobnosti. Vždy je to niekto z členov rodiny. Niekto z nich sa stáva viditeľnou hlavou rodiny. V skutočnosti je hlavou rodiny Ježiš Kristus. V súvislosti s hlavou nám napadne slovo „myšlienka“. Keď sa stretneme s nejakou vynikajúcou myšlienkou, vtedy povieme: „To musela byť hlava, ktorá túto myšlienku vyprodukovala.“

Ježiš Kristus vyjadruje svoju lásku k ľuďom cez sviatostný zväzok muža a ženy. Takáto skvelá myšlienka sa mohla zrodiť iba v Kristovi, ktorý je hlavou rodiny a hlavou Cirkvi. Cez manželskú lásku Boh zviditeľňuje svoju lásku k Cirkvi. Takúto zodpovednosť majú kresťanskí manželia.

 2.) „On je počiatok.“

Na počiatku nejakého diela, nejakej skutočnosti je niečo, čo je pravé, originálne, nefalšované, nezriedené, nedeformované. Aj v dnešnej dobe ľudia túžia po origináloch. Vyhľadávajú staré pôvodné veci a pýšia sa nimi. Držia sa evanjeliovej zásady: „Staré je lepšie.“ (Lk 5, 39) Originálom pre nás veriacich je evanjelium Ježiša Krista. Je to štýl a spôsob života veriaceho človeka. Neexistuje čistejší výraz života ako je smernica evanjelia. Neexistuje nič dokonalejšie a originálnejšie ako Božie posolstvo v evanjeliu. Tento originál sa odporúča všetkým manželom, ktorí uzatvorili sviatostné manželstvo. Život podľa evanjelia je pre nich najprimeranejší.

3.) „On má prvenstvo.“

Prvenstvo sa týka zápolenia medzi viacerými jednotlivcami. Prvenstvo sa obyčajne rodí z konkurencie. Ide o zápas viacerých prvkov, pričom zvíťaziť môže len jeden. Ježiš Kristus má absolútne prvenstvo. On nemá konkurenciu. Je jedinečný. Existujú aj jedineční ľudia. To sú takí, u ktorých v živote nemá Ježiš Kristus konkurenciu. Božie skutočnosti – akými sú sviatosti či modlitba – majú mať v manželskom spolunažívaní prioritu. Treba sa nimi vážne zaoberať, nepodceňovať ich. Výsledkom takejto schémy života je jedinečný človek. Jedinečný preto, lebo sa stáva podobou Božej prítomnosti. Toto je výsledkom našich modlitieb. Prajeme si, aby naši novomanželia takýmto spôsobom napĺňali posolstvo, ktoré vložil do ich srdca sám Ježiš Kristus.

 

Dnes našim novomanželom vyprosujeme a pomáhame postaviť taký strom života, ktorý bude rásť, kvitnúť a prinášať plody. To nech je symbolika ich spoločného života, aby vnútorne rástla ich láska a priniesla plody pre celú Cirkev.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára