sobota 19. marca 2022

Stretnutie na vysokej úrovni

 


         Politicko-spoločenská terminológia obsahuje titul „stretnutie na najvyššej úrovni“. Ide o stretnutie najvyšších spoločenských a politických činiteľov, ktorí rokujú o dôležitých veciach. Ide o stretnutie ľudí, ktorí majú najvyššie kompetencie, ktorí môžu hýbať politikou na území krajiny alebo aj celého sveta. V prenesenom slova zmysle – aj my, obyčajní ľudia, zažívame stretnutia na najvyššej úrovni. Týka sa to napr. stretnutia rodiny alebo stretnutí, ktoré výrazne ovplyvnili náš osobný alebo rodinný život.

         Pre nás, veriacich, sa táto problematika dotýka stretnutia s Bohom. Nejde o stretnutia tzv. náhodné, ale také, ktoré zakladajú trvalý vzťah medzi človekom a Bohom. Niečo podobné zažil starozákonný židovský vodca Mojžiš. (Ex 3, 1 – 8, 13 – 16) Išlo o stretnutie, na ktoré Mojžiš a Izraeliti len tak ľahko nezabudli. Ako prebiehalo, o tom hovorí starozákonný text.

 

1.)  Mojžiš videl horiaci ker, ktorý však nezháral. Vedený ľudskou

zvedavosťou pristúpil bližšie, aby ho preskúmal.

 

         Boh vie, aký spôsob má zvoliť, aby človeka zaujal. Vie upútať jeho pozornosť. Môže použiť taký prístup, ktorý je nad ľudský pochop. Mnohí ľudia sa tvária alebo žijú tak, že ich Boh neupútal. Nemusí to byť pravda. Možnože aj oni mali pred svojím zrakom ker, ktorý nie a nie zhorieť, len nemajú odvahu si to priznať.

         Sv. Ignác z Loyoly raz kázal v ktoromsi mestskom kostole. Ľudia po jeho kázni vychádzali z kostola smutní a zadumaní. Posmievači, ktorí stáli vonku, na nich kričali: „Videli ste obludu, že ste takí zamračení a znepokojení?“ Zo zvedavosti do kostola vošiel istý známy lekár. Keď po čase vyšiel von, povedal: „Áno, aj ja som tam uvidel obludu. Bola to obluda mojej hriešnej duše.“

         Nezáleží na tom, či je to zvedavosť alebo racionálne uvažovanie či niečo emotívne, čo ovládne a pohne človeka  k Bohu. Dôležitejšie je, aby sme na Božie volanie primerane zareagovali. Je veľa vecí, ktoré nami otrasú, resp. prinútia zastaviť sa a uvažovať, či ideme tou správnou cestou, či nepotrebujeme urobiť dôkladnejšiu revíziu vo svojej duši.

 

2.)  Mojžiš dostal od Boha pokyn, aby si vyzul sandále. Dozvedel sa, že

zem na vrchu Horeb je zem svätá.

 

Keď chceme predstúpiť pred Boha, musíme striasť zo seba prach tohto sveta, inak by sme neboli schopní plnohodnotne počúvať Božie slovo. V takomto stave, keď „sme zaprášení svetom“, nemôžeme predstúpiť pred Pána.

         Istí ľudia priviezli do nemocnice chorého príbuzného. Potom, čo urobili prvé vyšetrenia, lekári konštatovali: „V takomto stave nemôže ísť domov.“

V pôstnom čase si máme dať urobiť vyšetrenia duše a skúmať, či sme v stave prísť k Bohu bez náznaku oľutovania svojich previnení, či sme schopní sebakriticky povedať: „Môj stav je vážny, musím sa postarať o svoju dušu, a tak byť pripravený ísť domov, ak ma Pán života a smrti zavolá.“

Je pôstne obdobie. Postarajme sa dôkladne o svoju dušu a dožičme jej to, čo najviac potrebuje – dôkladnú očistu a znovunastavenie na Boha.

 

3.)             Boh povedal Mojžišovi, aby šiel k Pánovmu ľudu a povedal im: „Boh vašich otcov Abraháma, Izáka a Jakuba ma poslal k vám.“

 

Mojžiš pásol ovce, bol pastier. Má teda právo predstúpiť pred ľud a povedať: „Poslal ma k vám Boh.“? Uveria ľudia obyčajnému pastierovi. On je ale predobrazom Ježiša, ktorý hovorí: „Ja som pastier oviec...ja som Dobrý Pastier.“ Uverili mu a spoznali v ňom Najvyššieho Pastiera?

Duchovní pastieri od čias Pána Ježiša to nemali nikdy jednoduché. Mali ísť medzi ľudí a povedať im, že ich posiela Boh! Boh stále posiela svoj odkaz cez pastierov, lebo dostali do vienka schopnosť postarať sa o duchovný pokrm. Ten je životne dôležitý pre spásu. Ak neprijmeme duchovných pastierov s takýmto poslaním, svet sa stane „bezbožným“. Alebo ako hovorí Písmo: „Zem bola pustá a prázdna.“ Ona môže zarodiť len vtedy, ak budú vytvorené podmienky pre pastviny Božieho slova. Bez pastierov, ktorých poslal Boh, by boli naše duše pusté a prázdne.

 

         Pôstne obdobie sa môže stať pre veriaceho človeka stretnutím na najvyššej úrovni. Božie slovo je vtedy výraznejšie, počuteľnejšie a milostivejšie. Nič viac si nemôžeme priať. Máme očistiť atmosféru duše, aby sme svoj život k týmto tajomstvám priblížili. Boh nám na tejto úrovni znovu ukáže cestu spásy a povzbudí nás, aby horiaci a pritom nezhárajúci ker Božej milosti bol pre nás dostatočne uspôsobený tak, aby sme v ňom spoznali Krista, ktorý nás miluje.

        

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára