sobota 12. marca 2022

Bermudský trojuholník

 


Väčšine ľudskej populácie je známy pojem „Bermudský trojuholník“. Ide o reálnu oblasť, ktorá sa rozprestiera v Atlantickom oceáne a konkrétne medzi Bermudami, Portorikom a Floridou. Je to oblasť, v ktorej za zvláštnych okolností zmizli lode aj lietadlá. Mnohé z nich v počte niekoľkých stoviek sa nachádzajú na dne oceánu.

            Ktosi známy charakterizoval obdobie korony, času, keď sme strávili hodiny, dni a týždne iba doma slovami: „Môj život vytvoril "bermudský trojuholník". Pohyboval som sa medzi televíziou, chladničkou a posteľou. Išlo to až do takej miery, že som sa v tomto pomyselnom trojuholníku aj úplne stratil. Upustil som z mnohých zásad v mojom živote.“

            Božie slovo vytvára v pôstnom období pre nás akýsi rovnoramenný trojuholník, ktorý je protiváhou toho tzv. bermudského, čiže obývačkového. Skrze trojuholník nám Boh pomáha, aby sme sa nestrácali, ale naopak, aby sme našli pravé hodnoty, o ktoré by sme sa v živote mohli oprieť. Ktoré ramená tento trojuholník obsahuje?

1.) Prvé rameno

Podľa vzoru proroka Jonáša chceme vstúpiť do Ninive (Jon 3, 1 – 10) a podľa vzoru apoštolov – Petra, Jána a Jakuba – výjsť na Horu premenenia (Lk 9, 28 – 36)

           Prorok Jonáš aj traja učeníci boli vovedení do veľkého sveta, ktorý oni nepoznali. Bol to svet tajomný, pohlcujúci.

            Sú situácie, kedy sa necháme niečím pohltiť. Je to len preto, lebo sme zvyknutí všetko pohltať, čo zbadáme – vo vlastnom i v prenesenom slova zmysle.

            Pôstne obdobie nás vyzýva, aby sme nezhltli všetko, čo tento svet produkuje. Hrozí nám, že by nás pohltili jeho chápadlá, ktoré veľmi úspešne imitujú otvorenú a dobroprajnú náruč, v ktorej mnohí nachádzajú svoju duchovnú smrť. Pôst nám odporúča:

a)     nebáť sa sklopiť zrak, aby nelietal po prázdnych márnostiach tohto sveta;

b)    zahryznúť si do jazyka, t. j. dať si pôst jazyka, aby sme všetko nekomentovali a neviedli prázdne reči;

c)     dokázať si odtrhnúť od úst  - obetovať niečo na účet tých, ktorí sú chudobnejší a akútne potrebujú našu pomoc.

 2.) Druhé rameno

         Prorok Jonáš musel hovoriť, ba kričať v meste Ninive. Nestačilo iba mlčky prechádzať. Naopak, traja apoštoli po udalostiach na Hore premenenia by možno radšej hovorili, ale museli mlčať, ako hovorí záver evanjeliového textu. Takúto alebo podobnú situáciu poznáme všetci. Tak veľmi chceli to alebo ono, ale nemôžeme, alebo opačne. Niečo sa nám nechce, ale musíme to urobiť. Pán nás povzbudzuje, aby sme konali nie podľa nášho vnútorného rozpoloženia, ale podľa jeho vôle, lebo on to tak chce.

            V čase pôstu vložme do svojho duchovného programu prvok premáhania. Pokúšajme sa premáhať seba, a nie našich blížnych. Často to robíme opačne. Ako účinnú zložku svojho konania použime lásku.

         Ktosi nedávno citoval sv. Jána Pavla II. takto: „S láskou sa stávame nepremožiteľní.“ Z toho dôvodu môžeme priniesť Bohu ako obetu premáhanie seba, ale len s prvkom lásky. Naša snaha dosiahne ľahkosť a vnútornú silu.

 3.) Tretie rameno

Prítomnosť autorít

           Prorokovi Jonášovi uľahčil poslanie vládca mesta Ninive. Prečo? Lebo on so svojimi veľmožmi začali robiť pokánie ako prví. Poddaní ho nasledovali a tiež robili pokánie. Aj traja apoštoli na Hore premenenia zažili prekvapenie – prítomnosť dvoch autorít St. zákona – Mojžiša a Eliáša. Dokonalejšie spoločenstvo zažili už len v nebi.

            Keď si pri utrpení blížneho a pri jeho životných bôľoch, stávaš sa nepísanou autoritou. Robíš jeho údel ľahším a znesiteľnejším. Aj to môže byť súčasťou pôstnej disciplíny. Robia tak mnohí, napr. aktuálne – na hraniciach s Ukrajinou. Tam sú tí, ktorí konajú dobrovoľnícku službu. Zbavovanie sa ľahostajnosti voči zlu najmä v dnešnej dobe robí z ľudí autority. V súvislosti s vojnou na Ukrajine jeden vodca, čiže autorita, je s ľuďmi na barikádach a morálne ich povzbudzuje. Protivník sa iba schováva a slabošsky pripravuje o život stovky a tisícky ľudí. Keď sme s biednymi, tým získavame povesť autority, ktorá čerpá posilu z tej Ježišovej. On sám nám hovorí: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

 

            Pôstne obdobie nám pomáha, aby sme neprepadli na úplné dno ľudskej biedy; aby sme sa neocitli medzi vrakmi potopených plavidiel na dne Atlantického oceánu. Boží Syn sa za nás obetoval a podal pomocnú ruku. Jej účinky a milosti pocítime v každom úkone, ktorý náš život pozdvihne bližšie k Ježišovmu ideálu.                                                          

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára