utorok 29. marca 2022

Kontroverzný Učiteľ

 O niektorých ľuďoch sa hovorí, že sú kontroverzní. Prejavujú sa nevypočítateľným spôsobom. Nekonajú vždy podľa rovnakých zásad. Sú situácie, kedy ich chválime, ale inokedy sme  z ich reakcií sklamaní, prinajmenšom prekvapení.  Očami bežného Žida bol Ježiš aj kontroverzný. Evanjelista píše, že v Jeruzaleme pri rybníku Betsata uzdravil muža, ktorý bol chorý tridsaťosem rokov. No vzápätí mu rozkázal:"Vstaň, vezmi si lôžko a choď!"/Jn 5,1-16/. Toto urobiť znamenalo porušiť židovský Zákon. Učiteľ chcel zdôrazniť, že on je aj nad Zákonom. Pre členov vyvoleného národa to muselo byť veľmi ťažké. Zákon mali v krvi, aj keď mnohí cítili, že niektoré zákonitosti sú kontraproduktívne a nemajú nijaký zmysel. Ale takto verejne odstúpiť od Zákona, to si žiadalo veľkú odvahu!. Aj samotní apoštoli ju hľadali veľmi opatrne...Ježiš chce od nás ešte viac. Židovský zákon sme síce nemuseli nikdy dodržiavať, ale chce, aby sme zanechali hriech. To vôbec nie je jednoduché, lebo mnohí majú zaužívané  hriešne praktiky, ktorými sa  dlho riadili. A Pán žiada, aby ich zanechali. To si žiada veľkú odvahu, najmä v dnešnom svete. Uzdravený z evanjelia počul z úst Ježiša výzvu, aby zobral svoje lôžko a vykročil. Nám nariaďuje, aby sme "zobrali" svoj hriešny model života a vykročili v ústrety slobode, ktorú nám on sám vydobyl na kríži.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára