sobota 26. marca 2022

REŠTART

 


         Z času na čas sa objaví na zariadení, ktoré používame, takáto výzva: „Vaše zariadenie potrebuje reštart.“ V súvislosti s istým športovcom som zachytil o ňom takúto informáciu: „Snaží sa o reštart svojej kariéry.“ Znamená to, že už  kedysi v minulosti kariéru začal, ale prišlo zranenie a on ju musel prerušiť. Na istý čas sa kariéry musel vzdať. Po uzdravení začína znovu. Ide o reštart, o opakovaný začiatok.

         Márnotratný syn, o ktorom počúvame v evanjeliu, sa snaží o reštart svojho života. V istej etape života zlyhal, premárnil majetok a zostal na ulici. Neskoršie sa však pozviechal, vrátil sa domov a chcel začať ako nádenník. (Lk 15, 1 – 32) Chcel absolvovať reštart,
aby znovu získal úctu a rešpekt všetkých, ktorí ho doteraz poznali.
Čo si musel uvedomiť pri svojom reštarte?

1.) Bol pripravený odísť, ale nie prežiť.

Mnohí opúšťajú Boha, Cirkev, nejaké spoločenstvo či morálne hodnoty, ale nenájdu alternatívu. Nedokážu duchovne prežiť.

         Veľký čínsky múr na severe krajiny mal chrániť obyvateľov
pred nájazdmi Mongolov. Aj odstupom času táto unikátna stavba láka vedcov.  Tí zistili, že malta, ktorá bola použitá, zostala prekvapivo pevná a neporušená. Keď skúmali túto záhadu, zistili, že do malty bola vmiešaná lepkavá ryža. Tým si udržala pevnosť a nič nestratila
zo svojej kvality.

         Tí, ktorí odchádzajú alebo niečo opúšťajú, prežijú len vtedy,
keď budú prijímať sviatosti. Ich život vtedy nestratí kvalitu,
lebo sviatosti Cirkvi predstavujú taký materiál, ktorý pretrvá do konca čias. Prijatie sviatostí je najlepšou cestou zachovať si vitalitu a pevnosť viery.

 2.) Márnotratný syn bol bohatý, len o tom nevedel a nedokázal si tento stav vážiť.

Po stránke materiálnej mu nechýbalo nič. Požíval úctu sluhov a priazeň otca. Bol bohatý materiálne, ale nechýbal mu ani blahobyt ľudskosti a dobrých vzťahov. Jeho život predstavoval takmer ideálnu rovnováhu. Prišlo však volanie sveta, ktorý ho o túto rovnováhu okradol. Vôbec nie je zlé, ak niekto objavuje svet, len si treba zachovať v sebe rovnováhu hodnôt.

         Nedávno sa objavila v médiách správa, že v krvi človeka sa našli miničiastočky plastov. Žijeme v dobe plastov. Tie nás obklopujú a nachádzajú sa vo vesmíre, na dne oceánov a najnovšie aj v krvi človeka.

Človek si zachová rovnováhu vtedy, ak bude „mať v krvi“ spoločenstvo s Kristom, o ktoré sa bude stále starať. Priateľstvo s Ježišom Kristom zabezpečí stabilitu dokonca aj vtedy, keď sa rozhodneme prijímať svet v takej miere, aby nám nebol na škodu,
ale na prospech.

3.) Márnotratný syn stratil na istý čas ľudskú dôstojnosť (pásol svine), ale nie spomienky na stabilitu domova.

Tie boli v ňom silno prítomné, preto ho aj motivovali k návratu domov. Preto bol aj schopný zanechať hazard a vrátiť sa k istotám. V duši mu zostalo niečo hlboké, čo si predtým roky užíval,
ale neuvedomoval si to: obraz a atmosféru domova.

         Je všeobecne známy portrét kráľa Henricha VIII. Namaľoval ho Hans Holbein. Najprv ho namaľoval takého, aký bol v skutočnosti,
t. j. už v tom čase chorého a neduživého. Portrét vystihoval jeho aktuálnu podobu. Kráľovi sa však nepáčil. Nariadil umelcovi,
aby namaľoval obraz iný, a tak ho Holbein namaľoval opäť – tentokrát v sebavedomom, pyšnom, až arogantnom postoji. Keď kráľ portrét uvidel, bol spokojný. Povedal: „Chcem, aby si ma ľudia takto zapamätali.“

         Niektorí ľudia nosia v sebe obraz chorého života z minulosti. Také bolo ich zázemie, výchova a atmosféra, ktorou si prešli. S pomocou Božou môžu zosilnieť, môžu prekonať neduživosť minulosti a nadobudnúť odvážny, až sebavedomý postoj duše.

Práve takýto obraz premenenia človeka môže mnohým pomôcť, aby sa vrátili na správnu cestu, aby znovu nadobudli plnohodnotnú dôstojnosť, a to na základe ľútosti a pokánia. Sme vďační, ak takíto ľudia vydávajú o svojom obrátení svedectvo a chcú, aby si ich takto najbližší zapamätali.

         Vždy, keď sa na niektorom elektronickom zariadení objaví výzva na reštart, pamätajme, že to môže byť pripomienka a odporúčanie pre naše obrátenie. Reštart prístroja absolvujeme hladko
a bez problémov. Reštart v živote nie je taký jednoduchý a pohodlný. Bez obety, pokory, trpezlivosti sa nám to nepodarí. Boh nám práve v pôstnom čase poskytuje svoje milosti, aby sme toto dielo, nielen začali, ale ho aj úspešne dokončili. Márnotratný syn z evanjelia sa stáva naším patrónom v tomto úsilí, aby sme videli Otcovu otvorenú náruč a dary, ktorými nás víta na prahu svojho kráľovstva.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára