piatok 18. marca 2022

Jozef

 Mnohí vieme, kto to bola lady Diana, princezná z Walesu. Bola prvou manželkou princa Charlesa a členkou britskej kráľovskej rodiny. Ich manželstvo sa skončilo neúspechom a navyše samotná princezná tragicky zahynula 31.augusta 1997. Nie je jednoduché zaradiť sa do kráľovskej rodiny. Neustále dodržiavanie protokolu, málo miesta pre súkromie a slobodu, to nie je pre každého. Prijať poctu a patriť medzi vyvolených, to znamená prijať aj všetky konzekvencie, ktoré z toho vyplývajú. 

    Jozef bol oboznámený s Božím plánom. Správa sa týkala narodenia Mesiáša. A on mal do týchto plánov patriť tiež. Jeho manželka Mária počala z Ducha Svätého. Mal sa z nej narodiť Mesiáš. Jozef, akoby na chvíľu zaváhal, no dostal impulz zhora"...neboj sa prijať Máriu, svoju manželku" /Mt 1,18-21/. Jozef sa dozvedá, že dostal pozvanie patriť do kráľovskej rodiny, že Boží plán spásy počíta aj s ním. On ho prijíma aj so všetkými konzekvenciami. Jeho život už viac nebude mať výlučne súkromný charakter, ale podriadi sa Božiemu protokolu. Čím si teda Jozef prešiel?

    1.,Jozef bol tesár. Je isté, že mnohým ľuďom sa ako remeselník, postaral o strechu nad hlavou. Keď pre Máriu nadišiel čas pôrodu, nenašlo sa pre nich miesta, okrem studenej maštale /Lk 2,7/.  Toľkým ľuďom sa tento svätý remeselník postaral o strechu nad hlavou, a keď to potrebovala jeho rodina, ostal zabudnutý. Už to tak býva. Hovorí sa:za dobrotu na žobrotu. Rozmýšľajme o tom, koľko ľudí nám v živote preukázalo rôzne dobrodenia? Pamätáme na nich? Koľkí nás, obrazne povedané, postavili na nohy? Materiálne, ľudsky, duchovne...

    Niektorí jednotlivci, rodiny, spoločenstvá, inštitúcie uchovávajú vo vitrínach rôzne medaily a ceny. Chcú dať vedieť všetkým, že boli úspešní. Ak sme boli úspešní my, tak vďaka Bohu, ktorý nám poslal konkrétnych ľudí na pomoc. Vo vitríne našej modlitby by im mali patriť tie najdôležitejšie miesta. Možno až na dennej báze. Tak, ako Jozef, aj oni nám znova postavili dom t.j.zastrešili nám príbytok mnohými dobrodeniami. 

    2.,Jozef bol človek, ktorý vyhovel vrchnosti a išiel dať sa zapísať so svojou manželkou Máriou, lebo bolo nariadené sčítanie ľudu /Lk 2,1-5/. Neskôr bol vystavený nemilej situácii, lebo  práve vrchnosť, reprezentovaná Herodesom ho poslala nepriamo do vyhnanstva v Egypte /Mt 2,13/. Existujú vrchnosti, ktoré vyháňajú ľudí do vyhnanstva. Do vyhnanstva, preč od Boha a Cirkvi... Akákoľvek vrchnosť to má dnes veľmi ťažké. Videli sme to počas pandémie. Svetskej ba i cirkevnej vrchnosti sa ušlo veľa kritiky. No, najhoršia je tá vrchnosť, ktorá vovádza ľudí do vyhnanstva tak, že im predstavuje víziu budúcnosti bez Boha a jeho zásad. Každý človek predstavuje na svojom mieste nejakú vrchnosť. Neposielajme do morálneho vyhnanstva ľudí svojim zlým životným príkladom. 

    3.,Jozef má v rodokmeni medzi príbuznými veľké osobnosti /Mt 1,1-16/. Ale, keď prišlo na lámanie chleba a oni sa vracali domov z púte z Jeruzalema, malý Ježiš sa stratil. Hľadali ho medzi príbuznými, no nenašli /Lk 2, 44-5/. Je to smutné, keď ho hľadali medzi príbuznými a nenašli. Je to smutné, keď už medzi svojimi príbuznými nenájdeme takých, ktorí hľadajú Ježiša. Dnes je takých rodín veľa. Z ľudí sa vytráca ambícia hľadať Boha a udržať si ho. Našimi príbuznými vo viere sú všetci pokrstení. Nie každý z nich, kto "chodí do kostola" , hľadá Ježiša. Chodenie do kostola ešte nemusí znamenať, že má niekto zápal pre vieru. Pasívne chodenie do kostola t.j. návšteva bohoslužieb, ešte nemusí znamenať, že niekto túži Ježiša nasledovať. Mnohí po púti odchádzali z jeruzalemského chrámu bez Ježiša, koľkí odchádzajú z chrámu dnes a to bez Božej myšlienky v srdci? Bez toho, žeby ho prijali ako pokrm, ktorí dokáže formovať ich život. 

    Účasť na bohoslužbách máme chápať ako stretnutie jednej rodiny, ktorej hlavou je Kristus. Nestačí iba numericky patriť do tohto spoločenstva. Treba prijať aj konzekvencie, teda úlohu svedka viery, pre ktorého je Kristus stavebným bodom života. Ide o Boží protokol, ktorý dáva človekovi pravú slobodu v Kristovi. Majme ambíciu patriť do Božej rodiny tých, ktorí sa rozhodli zanechať hriech a žiť pre Kristovo kráľovstvo.  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára