utorok 1. marca 2022

Upustiť, či až opustiť?

 Predstavme si situáciu, podľa ktorej sa chcú viaceré strany/nielen politické/ na niečom dohodnúť. Málokedy sa stane, že sú všetky stopercentne spokojné. Každá musí v niečom upustiť zo svojich požiadaviek. Niekedy sa tento nazýva kompromis. Ale, miestami vzniká taká situácia, že je potrebné opustiť všetky východiská a nastaviť nové,t.j.začať od začiatku. Pod pojmom-upustiť rozumieme, čiastočne z niečoho zľaviť. A pod pojmom-opustiť rozumieme zanechať všetko. 

    Keď Pán Ježiš povolával učeníkov, chcel, aby sa vysporiadali s minulosťou. Nechcel, aby iba "upustili" od niečoho, ale aby "opustili" všetko. Sv. Peter to pochopil a zvolal:"Pozri/Pane/, my sme opustili všetko a išli sme za tebou"/Mk 10,28/. Kto chce Krista nasledovať, nestačí, ak od niečoho z minulosti upustí. Je vyzvaný, aby opustil, zanechal všetko a položil nové základy svojho života. Evanjelium požaduje nového človeka, a to na úlohu ohlasovateľa i do úlohy prijímateľa. S touto požiadavkou sa ťažko zmieroval bohatý mladík. Ježiš mu nečakane zdvihol latku náročnosti do takej miery, že sa mal zrieknuť celého majetku a tak ho nasledovať. Nemohol to rozdýchať, preto odišiel domov smutný/Mk 10,17-27/. Opustiť majetok bolo momentálne nad jeho sily. 

    Je tu opäť pôstne obdobie. Vieme, že musíme niečo so svojim životom robiť. Najprv ho máme podrobne preskúmať a potom hľadať východiská. Pritom zistíme, že od nejakých vecí musíme upustiť, aby sa v nás zlo príliš nevzmáhalo, ale situácia si bude vyžadovať, aby sme niektoré návyky, zlozvyky opustili. A to nielen v horizonte trvania veľkého pôstu, ale navždy. Zistíme, že bez tohto kroku nemôžeme napredovať. Predpokladáme, že takáto rozlúčka bude bolestná, ale po čase tento krok oceníme. Ježiš nám ho bohato vynahradí.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára