pondelok 1. mája 2023

Naša istota je v Bohu

Istý bývalý profesionálny vojak rozprával o svojich začiatkoch. Hovoril, že výcvik, ktorý musel absolvovať bol extrémne náročný. Nie každý  z adeptov obstál napr. vo fyzickej príprave.  Spomínal na situáciu, pri ktorej musel skočiť z okna niekoľkometrovej starej budovy. Dole boli jeho kolegovia, ktorí držali roztiahnutú celtu a on mal do nej skočiť. Prebleskla mu myšlienka:kde mám istotu, že tí dole držia celtu dostatočne pevne, že sa im pri mojom zoskoku nevytrhne z rúk?

     V koľkých životných situáciách hľadáme takéto alebo podobné istoty? Pýtame sa:kto nám zaručí, kto nám dá istotu, kto garantuje, že sa veci udejú tak, ako si to želáme? V evanjeliu čítame otázku Židov, ktorú adresovali Ježišovi:"Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene" /Jn 10,22-23/. Bola to pre nich doslova existenčná otázka, lebo židovský národ bol čakateľom na príchod vytúženého Mesiáša. Kde máme istotu, že tam, na druhej strane, sa nás budú ujímať Pánove ruky? Všetci si prajeme, aby sme po skončení pozemskej púte zakotvili v Božích spásonosných rukách. Čo máme pre to urobiť?

    1.,Mali by sme žiť v súlade s Bohom. Dnes evidujeme u niektorých jednotlivcov, či skupín, túžbu žiť v súlade s prírodou. Niektoré rodiny organizujú svoj život v duchu súladu s prírodou. Moderné technické prostriedky používajú sporadicky a iba tie najnevyhnutnejšie a iba na nevyhnutný čas. Hovoria, že nechcú prírode ubližovať a že ona sa im za to odmení stavom pokoja v duši. 

    Je dôležité žiť v súlade s Bohom. Neubližovať zámerom Božieho kráľovstva, ktoré chce on realizovať na našom živote. Keď sa snažíme žiť v súlade s Božou vôľou, on sa nám za to odmení pokojom vo svedomí. Ak je správne žiť v súlade s prírodou, ešte dôležitejšie je žiť podľa zásad, ktoré priniesol Kristus v posolstve evanjelia. Životný súlad s Bohom je dobrým predpokladom pre prajné prijatie do večného života.  

    2.,Pouvažujme nad výrazom-zachytiť. Občas sa stane, že cestou autom o niečo zavadíme, niečo zachytíme. Ide o nepríjemnú situáciu. Zachytíme nejaký kameň, či prekážku na ceste. Napokon sme radi, že vznikla iba škoda materiálna a nie iná. Predstavme si inú situáciu. Niekedy chceme zachytiť aspoň úryvok z nejakého rozhovoru. Nachádzame sa niekde na námestí, kde sa koná nejaké podujatie. Nevieme o čo ide, chceme sa dozvedieť viac, preto sa pohneme viac dopredu a chceme zachytiť aspoň pár slov, aby sme sa dostali do obrazu. 

    Dôležité je, aby sme vykročili v ústrety Božiemu slovu. A to preto, aby sme zachytili aspoň niečo z posolstva spásy, ktorú Boh pre nás pripravuje. V živote zachytíme rôzne myšlienky, ktoré nás môžu zmiasť a zneistiť a zároveň spôsobiť duchovnú či morálnu ujmu. Snažme sa zachytiť to, čo nás neraní, ale to, čo nám rany zahojí a to je Božie slovo spásy. Vo svetle tohto slova sa ocitneme na ceste, ktorá s istotou vedie do Božieho kráľovstva.

    3.,Odstrániť starú omietku. Vždy, keď sa renovuje staršia budova, je potrebné o.i. odstrániť staré, zvetrané murivo a omietku. Hovoríme, že to musíme "obiť až do kameňa alebo tehly". Až potom sa môžu nanášať nové prvky, ktoré oblečú budovu do nového šatu. Keby sme tento proces nerešpektovali a hneď naniesli vrstvu novej omietky, po čase by aj tak všetko odpadlo a vznikla by ešte väčšia škoda. 

    Naučme sa rešpektovať tieto zákonitosti aj v duchovnej oblasti života. Nemôžeme žiť novým životom, kým nebudeme pravidelne "obíjať" svoj život od nánosov hriechu. Máme od Boha veľký dar-svedomie. Ono nám naznačí, že treba ísť vo viere až do základu, že obnovený človek je taký človek, ktorý odmieta hriech a túži po novom "nátere" Božej milosti. Novú pečať svojmu životu vtlačíme vtedy, ak starú zvetranú fasádu života v hriechu odstránime. Renovácia života musí obsahovať tieto zákonitosti, lebo nám ich takto podáva samotný Ježiš. V rozhovore s Nikodémom zdôrazňuje:"Musíte sa znova narodiť" /Jn 3,7/. 

    Je prirodzené, že hľadáme istoty v tomto svete. Zháňame sa za novými a novými istotami, ktoré aj tak nemajú definitívnu trvanlivosť. Všímajme si istoty, ktoré ponúka Boh. Svet sľubuje nesplniteľné, ale Boh nám dal najvyššiu záruku  istoty večnosti. Prejavila sa v tom, že poslal svojho Syna na kríž, aby spečatil svoju lásku, ktorá nikdy nevyhasne.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára