sobota 23. decembra 2023

Polnočná sv. omša

 


         Na istom spoločenskom podujatí vystúpil známy odborník s prejavom. Niektorí túto skutočnosť  privítali, iní popod fúzy hundrali a kládli si otázku, na ktorú im nedal odpoveď: Zase tento? Čo nám už len tento môže ešte povedať? Už vopred vieme, čo bude rozprávať.“ Usúdili, že dotyčný pán je už opotrebovaný, opočúvaný. Zrejme už dal svojim poslucháčom všetko a už ďalšie tromfy nevlastnil.

         Znovu slávime Narodenie Pána Ježiša. Boh sa nám tato každý rok prihovára. Prečo slávime Ježišovo narodenie každý rok? Nepovedal nám snáď Boh všetko? Neopotrebúva sa Boh tým, že nám pravidelne pripomína narodenie svojho Syna? Týmto otázkam akoby rozumel sv. Ján z Kríža. Píše: „Keď nám dal (Boh) svojho Syna, ktorý je jeho jediným a definitívnym Slovom, razom nám týmto svojim jediným Slovom povedal a zjavil všetko, takže už nemá čo povedať.“ (LH I, s. 82) Boh zďaleka nevyčerpal svoje tajomstvo, viac však neznesieme. On nám povedal všetko, čo je potrebné na spásu našich duší. Ostatné nám odhalí vo večnosti. Čo nám teda hovorí každé Vianoce?

1.)  Hovorí nám, že ho máme neustále hľadať.

Naznačuje to aj pohľad do provizórnych jasieľ v každom kostole. Soška

betlehemského neviniatka akoby sa v nich strácala a schovávala kdesi v slame. Odkaz jaslí je tento: „Hľadajte ma, celý život ma hľadajte!“

My, ľudia, sme naučení hľadať. Vždy, keď sa fyzicky stratí človek, hľadajú ho príslušníci polície, rodina, príbuzní a priatelia. Ťažko sa zmierujú s tým, že ho niet. Hľadajú ho aj v istej atmosfére morálnosti, ak sa stratila v ich prostredí. Znova získať a znova vybudovať sa ju podarí svedectvom takého štýlu života, po akom túžime. Inokedy sa hľadá človek, ktorý zblúdil a zišiel z dobrej cesty. Hovoríme na jeho adresu, že sa hľadá. Ale aj iní ho hľadajú, t. j. snažia sa ho získať pre návrat na dobrú cestu. A taký človek sa hľadá modlitbami, obetami a slzami. Hľadanie človeka je hľadaním Boha. Deje sa to celý život.

2.)  Vianoce nám nechávajú odkaz, že novonarodený Mesiáš má byť centrom nášho života.

On sám je centrom záujmu aj napriek tomu, že je v betlehemskej maštali. Sú            pri ňom a adorujú pred ním Mária s Jozefom. Prichádzajú aj pastieri, ale aj mudrci               od východu. Už od svojho príchodu na zem je Ježiš v centre záujmu.

Niektorých mestách už nie je možné dostať sa autom do centra. Pri istej príležitosti hútala istá skupina ľudí, ako dostať auto do centra a tam, v sídle istej inštitúcie, vyložiť nejaký náklad.

Sú chvíle, keď sa pýtame, čo je potrebné urobiť, aby sme dostali vieru v Ježiša ako Božieho Syna, z periférie do centra života. Žijeme v dobe, ktorá odsúva Boha z centra života ľudí. Cesta naspäť je ťažká, ale nie nemožná. Ježiš má byť takým centrom, ktoré život formuje a stvárňuje. Bez Boha by náš život nemal tvár. Takú tvár, ktorá hľadí na všetko v perspektíve večnosti. Preto máme v prvom rade hľadať Ježišovu tvár, ktorá na nás hľadí z jasieľ, ale aj z kríža.

3.)  Vianoce poukazujú na to, že tí, ktorí sú podriadení, majú potenciál,
ktorý presahuje rámec tohto sveta.

Slovenský spevák, Pavol Hammel (75), má pieseň, v ktorej spieva o chlapcovi, ktorý: „Prerástol všetky čiarky na dverách.“

Ježiš nebol fyzicky odlišný od svojich rovesníkov, ale ľudia raz-dva zistili,                                 že ostatných prerástol potenciálom múdrosti a poslania, ktoré sa nedá stotožniť s ničím pozemským.

Naši mladí hokejisti do 20 rokov sa pripravujú na majstrovstvá sveta. Čítal som o nich, že „s takým potenciálom kvality musia pomýšľať na popredné miesta.“

S takým potenciálom ako je krst, musíme mať ambíciu zabojovať o popredné miesta. Také miesta, ktoré sú ďaleko vzdialené od pozemských stupňov víťazov. Naše ciele vôbec nie sú minimalistické a prízemné. Viera nás robí ašpirantmi na večný život. Malý Ježiš v jasliach je náš Vykupiteľ. Prináša nám večnosť. Náš „malý“ pozemský život je cestou k Vykupiteľovi. Táto cesta nech je putovaním s nádejou, že bude ocenená triumfom hodným nasledovníka Ježiša, Božieho Syna.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára