sobota 9. decembra 2023

Vrcholy a hĺbky Adventu

 


 

         Juraj Weincziller bol známy horolezec a kameraman.
Pred niekoľkými dňami som videl jeho dokument, v ktorom zachytil výstup československej výpravy do Himalájí. Bolo to v 80-tych rokoch minulého storočia. Zmapoval aj psychológiu horolezca, ktorý svoj cieľ nedosiahne a musí sa pre rôzne nepriaznivé okolnosti vrátiť domov s tým, že vrchol nedosiahol. Z tohto materiálu vzišlo pre mňa veľa podnetov do adventného obdobia.

         Ono totiž znamená akýsi výstup z vlastnej biedy do výšok komunikácie s Bohom. Ten, kto komunikuje s Bohom, naberá určitú výšku života a pracuje na svojej dokonalosti. Advent je v našom podaní nespočetným pokusom striasť zo seba plytký život a vystúpiť vyššie.

1.)Človek v horách váži myšlienky

Každá jedna myšlienka navyše je príťažou. Zostávajú iba tie najdôležitejšie. Hory učia človeka rozmýšľať úsporne a venovať sa iba tomu, čo je potrebné. To sa netýka iba pobytu v horách. Aj v Advente vážme myšlienky, nech  nám myseľ neblúdi po zbytočnostiach. Všetky tie myšlienky, ktoré sú „navyše“, znamenajú záťaž na ceste za Kristom, ktorý je našou spásou.

         Naučme sa vážiť aj slová. Niekedy sa ľudia napomínajú takto: „Váž slová!“ Zbytočné a prázdne slová môžu popudzovať a znechucovať naše okolie. Platí zásada – Zváž, čo povieš! Ak máš túžbu hovoriť, zver sa Bohu!.

         Sú ľudia, ktorí si vážia stravu a skonzumujú iba to, čo je zdravé. Prijímajme zo sveta i z médií iba to, čo nám nepoškodí. Odvážme si všetko na váhach evanjelia a prijímajme iba to, čo nám umožní rásť v blízkosti Boha.

2.)Výpravy do hôr bývali organizované so všetkým materiálnym i ľudským zázemím.

Tí mladí však chceli improvizovať, chceli sa riadiť intuíciou, nie plánom. Radšej chceli zažiť diskomfort a ísť do určitého rizika, ako keby im niekto podal všetko do ruky. Vytvorme si v Advente primeraný nedostatok niečoho materiálneho. Netrvajme na tom, aby nám všetko podali do ruky. Risknime kvôli Ježišovi aj chvíle relatívneho a krátkodobého nedostatku, aby sme si vystačili s menšou porciou pozemských lákadiel. To preto, aby sme zosilneli
vo svojom vnútri.

3.)Juraj Weincziller hovorí, že v horách si nikto nestihne nasadiť masku.

Tento výraz znamená, že každý človek má tendenciu nasadiť si masku lepšieho a dokonalejšieho „ja“, ako je v skutočnosti. V živote je to možné, v horách nie. Nebezpečenstvo a riziko nedovoľujú, aby sa niekto v horách štylizoval do neprirodzenej polohy.

         Boh nám zosiela kríže a ťažkosti, aby sme netúžili po karikatúre, ale po podobe s Kristom. On nám nechce dovoliť, aby sme si o sebe mysleli príliš veľa Chce naše srdce pokoriť krížom, aby sme čisto, prirodzene a účinne Ježiša nasledovali. Ježiš nech je jedinou podobou, ktorú chceme na seba vziať. Je to Ježiš, ktorý zavrhuje hriech a prináša život naplnený nádejou večného života.

4.)V horách sa môžu naraz pohybovať viaceré expedície.

Keď jedna zbadá v tme blikavé svetlo, hneď vie, že potrebujú pomoc.  Vtedy každý necháva všetko bokom a ide ratovať človeka.

         Advent nás chce urobiť vnímavejšími na potreby človeka. V tme ľudskej biedy blikajú dnes svetlá na Ukrajine a v Gaze, kde hynie veľa ľudí. Koľkí hynú duchovne, vo svojich hriechoch, lebo odmietajú vyslať signál, že potrebujú navigáciu spásy. Boh čaká, že mu takýto vyšleme aj my, lebo bez neho sa nemôžeme dostať vpred.

 

         Advent je dobou nášho priznania pred Bohom, že nie všetko v živote zvládame. Rôzne pozemské vrchol zostávajú pre nás nedobytné. Chceme sa učiť, že vrchol, o ktorý sa oplatí bojovať, je: Byť ochotný viac komunikovať s Bohom. Bez tohto vrcholu by náš život stratil hĺbku. Znova sa ju pokúsme objaviť!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára