sobota 23. decembra 2023

Kto je veľký?

 

         Pred niekoľkými dňami som sledoval v TV film režiséra Barabáša o horských vodcoch. Jeden z nich sa rozhovoril o svojej  práci. Povedal veľa podnetných myšlienok s dosahom pre duchovný život. Horský vodca sa musí stať veľkým človekom, lebo skupinu, ktorú vedie, musí vyviesť na vrchol, ale aj priviesť naspäť, dolu.

         Evanjelium nám prináša správu o stretnutí archanjela Gabriela s Pannou Máriou. (Lk 1, 26 – 38). Gabriel jej vysvetľuje okolnosti Božieho zámeru a hovorí o Ježišovi, ktorý sa z nej narodí, že „bude veľký“. A naozaj, on je veľký. Pomáha ľuďom vtedy, keď stúpajú na vrchol dokonalosti. Neopúšťa ich ani vtedy, keď klesajú a majú tendenciu vrátiť sa k hriechu. Kedy sme veľkými ako Ježiš, kedy sa k nemu vo veľkosti aspoň priblížime? Život si žiada, aby sme sa nechali viesť inými a zároveň viedli iných.

1.)Horský vodca má svojich klientov na jednom lane.

Vníma ich všetkých. Vníma každé trhnutie, pohyb, záchveve. V tom pohybe je všetko: strach, ľahnutie sa, pozdrav, uznanie, vďaka, prosba. Lano môže prenášať vodcovi všetko, čo tí pod ním prežívajú. Prináša správu o vnútornom svete tých, ktorí rešpektujú svojho vodcu.

         Sv. písmo hovorí, že všetci, ktorí sme boli pokrstení, „boli sme napojení jedným duchom.“ (1Kor 12, 13) Ak je tak, mali by sme sa stať citlivými na impulzy našich blížnych. Viera, ktorá je žitá v spoločenstve, prenáša všetko. Vtedy vnímame blížnych a vieme, čo prežívajú – smútok, sklamanie, bolesť, radosť, nádej. Cítime záchvevy ich života vtedy, keď sa obávajú výšok, kam ich volá Kristus. Nemôžeme nevidieť ich zápas, keď sú pokúšaní zlom a bieda ich tlačí do zeme. Pravý vodca je schopný každú ambíciu ísť vyššie podporiť, ale je pripravený počkať na tých, ktorí potrebujú postáť a zregenerovať sily a nadýchnuť sa. Nechajme sa podnietiť slovami Sv. písma: „Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi! (Rim 12, 15)

2.)Aj vodca je zraniteľný.

Jeden z horských vodcov prehovoril o svojom vážnom zranení. Stokrát stúpal tou istou trasou na vrchol, stokrát sa oprel o veľký balvan, ktorý sa nachádzal na úrovni jeho výstupu. Stokrát mu veľký kameň poslúžil ako záchytný bod, na ktorý sa môže spoľahnúť. Pri stoprvom výstupe bolo všetko inak. Z neznámych príčin sa pri dotyku balvan uvoľnil a vodca, našťastie istený lanom, padol nižšie. Balvan prepadol cez neho a na štyrikrát mu zlomil panvu.

         Každý z nás má svoje overené, oporné body. Myslíme si, že sú neotrasiteľné a majú večnú stabilitu. Koľkokrát sme sa o ne mohli oprieť! A vždy sa to vyplatilo. Medzi nimi sú aj zlozvyk, rôzne maniere, pochybné kroky. Ak je to tak, raz sa uvoľnia a môžu zlomiť našu dušu. Boh to dopúšťa preto, aby sme sa stali pokornejšími alebo preto, aby sme radikálne zmenili svoj život. Na trase nášho života sa nachádza stabilný kameň. Nie vždy si ho všimneme, ba dokonca ho ani nepovažujeme za oporný. Je to kameň, o ktorom hovorí Sv. písmo, že: „stavitelia ho zavrhli“, no on sa stal: „kameňom uholným.“ (Ž 118, 22)

         Málo ho používame. Málokedy sa chceme oprieť o Krista, aby nás viedol, lebo on je ten kameň, ktorý spomína žalmista. On nikdy neklame, lebo je pevne osadený v kríži a v tajomstve Ježišovho zmŕtvychvstania.

3.)Horský vodca musí mať bohaté skúsenosti

Akýkoľvek vodca má oplývať skúsenosťou a praxou. Hovoríme o praxi obetavosti, zmierení, povzbudzovaní  sa i v znášaní rôznych nepriazní života i v praxi spytovaní svedomia a revízie života. Ten, ktorý má ambíciu viesť iných, má mať skúsenosť s Bohom. Voda a veľký človek od Boha vychádza a k Bohu smeruje. Veľký človek nielen rešpektuje, ale sa aj podriaďuje autorite Boha. Čím viac si uvedomujeme zodpovednosť za to, že vedie iných, tým viac je presvedčený o tom, že sa má nechať viesť Bohom.

         Dôvody pre takúto úvahu nám poskytol sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi: „... treba hlboko kopať v Kristovi, ktorý je ako bohatá baňa s nesmiernymi ložiskami pokladov. A možno v nej kopať akokoľvek hlboko, nikdy nenájdeme koniec ani hranicu a v každej novej vrstve sa zjavia nové žily s novým bohatstvom.“ (LH I, s. 1073)

 

         Veľkým je ten, kto po takomto bohatstve túži. Živí sa ním sám, ale hojne ho rozdáva aj tým, s ktorými sa nachádza na jednom lane.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára