štvrtok 22. septembra 2022

Počúvať, počúvať, počúvať...

Včera sa stretli kňazi Spišskej diecézy v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí. Konalo sa tam tradičné stretnutie kňazov so svojim biskupom-rekolekcie. Pán biskup Ján Kuboš sa nedávno vrátil z Ríma, kde sa stretli pozvaní začínajúci biskupi so Svätým Otcom Františkom. Povedal, že Sv. Otec neustále zdôrazňoval myšlienku: počúvať, počúvať, počúvať...

    Myslím si, že sa netýka iba nás kňazov, ale aj iných, najmä  tých, ktorí vstupujú do sviatostného manželského zväzku. Ich ambíciou má byť o.i. aj počúvať. V akom zmysle?

    1.,Počúvať na hlas, ktorý prichádza zhora-na Boží hlas. My, veriaci ľudia potrebujeme počuť Boží hlas t.j. rozprávať sa s Bohom. Potrebujeme sa modliť, potrebujeme počuť Božie slovo. Niekedy, keď si ľudia odovzdávajú nejakú informáciu, povedia: mám to len z počutia...Akoby chceli povedať: neviem to presne, neviem, či je to naozaj pravda, nemám to celkom overené...Tým prakticky ospravedlňujeme fakt, že tá správa, ktorú prijali a podávajú ju ďalej "z počutia", môže byť aj nepravdivá.

    Veriaci človek sa spolieha na to, čo dostáva od Boha z počutia. Preňho je Božie slovo smerodajné, nanajvýš užitočné a také, ktoré sýti jeho vnútro. Umožnime Bohu, aby sa k nám prihovoril. Nikto to viac nepotrebuje, ako manželia, ktorí potrebujú byť vedení Božím slovom, aby zvládali náročnosť rôznych životných situácií. Miesto manželov je pri oltári. Je teda na mieste, odkiaľ toto slovo zaznieva najčastejšie.

    2.,Počúvať jeden druhého. Z úcty a z presvedčenia, že takto sa ľudská rodina obohacuje. Z úcty k životnému partnerovi a z istoty, že ľudia sa takouto komunikáciou stávajú silnejšími, istejšími a duchovne bohatšími. 

    Dnes je moderné a hlavne užitočné stavanie zvukových bariér. O niektorých druhoch nábytku sa píše, že pohlcujú zvuk. Tam, kde sa blízko cestných komunikácií nachádzajú ľudské obydlia a kde je veľký hluk, sú zvukové bariéry užitočné. Žiaľ, niekedy sa takéto virtuálne bariéry  dostávajú aj do vzťahov medzi najbližšími. Vzniká situácia podľa schémy:nijaký hlas, menej a menej komunikácie. Každý má svoj svet, starosti, priority, ktoré  niekedy v extrémnej forme splňajú funkciu pohlcovača komunikácie. Na cestách sú potrebné a potrebujeme ich stavať. No vzťahoch je to opačne, tam ich potrebujeme odstraňovať a viesť životne dôležitú komunikáciu.

    3.,Počúvať hlas svedomia. Raz som navštívil známeho na pracovisku. Chodil po hale a niečo kontroloval a zaznamenával. Na vysvetlenie povedal: zaznamenávam a potom vyhodnocujem. 

    Aj naše svedomie vždy niečo zaznamenáva. Pribúdajú nové a nové informácie z nášho života. Ale, zabúdame na to, že ich treba vyhodnocovať, že ich ich treba kvalifikovať ako na uspokojujúce alebo varovné. Uspokojujúce sú vtedy, keď sú v súlade s Božou vôľou, keď obetavo slúžime blížnym. Znepokojujúce hovoria o tom, že niekoho alebo niečo zanedbávame. Manželský život má obsahovať prvok sebareflexie. Nie ego, ale sebareflexia, má byť nosným prvkom spoločného života. Započúvanie sa do hlasu svedomie nie je zanedbaným časom, práve naopak, ten, kto sa mu venuje, veľa získa pre seba aj pre svojich najbližších. V rámci sebareflexie každý vylepšuje svoje výhliadky viac poslúžiť najbližším, ale aj všetkým ľuďom, s ktorými prichádza do styku.

    Človek chce hovoriť, ale i počúvať. Vo všetkom treba nájsť správnu mieru. Boh je ten, ktorý rozdáva bez miery. Jeho dobrodenia sú neprebádateľné a nedozierne. Hovorme s Bohom a počúvajme ho v presvedčení, že on má všetko, čo potrebujeme. A manželom predsa vždy prajeme, aby mali všetko, čo potrebujú...Nielen materiálne, ale aj duchovne.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára