utorok 10. januára 2023

Čo poskytuje Boh u seba?

Už dlhé mesiace zúri vojna na Ukrajine. Ľudia sú tam teraz bez svetla a tepla. V mestách sa vytvorili miesta, kde sa ľudia schádzajú, aby sa zohriali, nabili si mobilný telefón a porozprávali sa spolu. Potom každý odchádza niekam pomáhať. Niektorí hovoria, že sú ľudia, ktorí sa už nevrátia do tohto spoločenstva. Nevrátia sa, lebo zahynú a stanú sa obeťou nepriateľskej streľby. 

    Život na zemi pripomína také spoločenstvo, ktoré umožňuje ľuďom, aby pookriali, aby sa zohriali telesne či duševne a nabili sa energiou do životných zápasov. Čím sme starší, tým viac si všímame, že okolo nás  ľudí ubúda. Rady blízkych a známych preriedli. Povolal si ich Boh, aby im poskytol nekonečne dokonalejšie podmienky života. Sú to podmienky, v ktorých už nebudú pociťovaťakýkoľvek chlad, nebudú pociťovať, že majú málo energie a už vôbec nebudú chudobní na spoločenstvo, ktoré chváli Boha. Čo nám teda Pán života a smrti sľubuje? Odpovede nachádzame v evanjeliu/Mk 1, 29-39/.

    1.,Pán Ježiš zbavil Šimonovu testinú horúčky. Horúčka ju opustila a ona ho obsluhovala. Tu, na zemi prežívame rôzne formy horúčky. Kedysi bola známa napr. zlatá horúčka. Tá súvisela s ťažbou zlata. Dnes poznáme najmä cestovateľskú horúčku. Ale poznáme aj tzv. horúčkovitý štýl života. Horúčkovito zháňame materiálne istoty a horúčkovito sa klaniame tomuto svetu, lebo si myslíme, že je hoden našej poklony. Týchto a aj iných horúčok nás Boh zbavuje. Všetko, čo nás ničí, odstraňuje Pán a ukazuje nový život. Ukazuje, že on je jedinou skutočnou istotou a spása človeka a zmysel všetkého spočíva v klaňaní sa Bohu. Pastieri a traja mudrci pri betlehemských jasliach sú toho dôkazom.

    2.,Ježiš zbavuje človeka všetkých obmedzení. Evanjelium hovorí, že po západe slnka mu ľudia poprinášali chorých a postihnutých rôznymi neduhmi. Boli tam ľudia hendikepovaní, obmedzení v činnosti, nemohúci pre akúkoľvek činnosť. Ježiš dáva všetko do poriadku a súladu. Ide o ľudí, ktorým "nebolo dopriate". A to nielen fyzicky, ale všeobecne. Niekedy precitneme v tom, že rozmýšľame o oblastiach života, v ktorých nám niečo nebolo dané  alebo nie v takej miere ako iným.  Boh skúma našu ochotu prijať aj určité životné obmedzenia tj. vysporiadať sa so situáciou, kedy sa nám máli,kedy požadujeme od Boha viac. On nám raz dá všetko. Sľubuje, že vo večnosti nebudeme o nič, čo je primerané spáse, ukrátení. Sľubuje, že "kto bol verný v malom, nepríde o veci veľké"/Lk 16, 10/.

    3., Pán Ježiš nám oznamuje, že neexistuje ušľachtilejšia činnosť, ako je hľadanie Boha. Evanjelium síce hovorí."Všetci ťa hľadajú" a myslia naňho, ale to je hľadanie z miesta, spoza stola, z pohovky vlastného pohodlia. Iba Ježišovi učeníci sa vybrali fyzicky za ním. A našli ho ho ako sa modlí. Najvyššou odmenou pre človeka ja to, že nájde Boha. A hľadanie Boha sa potom javí ako účasť na tejto odmene. Už len samotné hľadanie Boha si zaslúži Pánovu pozornosť a odmenu. V živote je dôležité, aby sme prešli od výroku:"Všetci ťa hľadajú" k inému zvolaniu:"Našli sme Mesiáša!"/Jn 1,41/." Všetci ťa hľadajú" je zvolanie alibistické, neurčité, nezáväzné. My máme pokročiť, máme urobiť konkrétne kroky, ktoré nás ku Kristovi dovedú. V ňom je naša vrcholná odmena, ktorá nekonečne predčí akékoľvek iné odmeny.

     

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára