utorok 24. januára 2023

Objavitelia

V priebehu roka sa udeľujú rôzne ceny a to v mnohých oblastiach života. Raz sa dostali na  takýto piedestál ľudia, ktorí mali  spoločnú črtu-boli objaviteľmi. Objavili určité nové prvky, ktoré vedu posunuli vpred. Iní objavili spôsob života dávnych kultúr a tak sa ľudstvo dozvedelo o nových skutočnostiach, ktoré boli donedávna tajomstvom. Niektorí z ocenených, na svojej ceste bádania a výskumu, objavili aj Boha. My ceny  síce neudeľujeme, ale po skončení pozemského života chceme na určitých ľuďoch vyzdvihnúť fakt, že objavili Boha a držali sa ho po celý život. Vernosť hodnotám evanjelia, to je skutočnosť, ktorú ocení Boh vo večnosti, lebo my tu na zemi, to nikdy dokonale nedokážeme. 

    O jednom významnom objaviteľovi  čítame v Božom slove. Reč je o apoštolovi Pavlovi, ktorý ešte ako Šavol podnikol trestnú výpravu do Damasku, aby predviedol k súdu prvých kresťanov/Sk 9, 1-22/. Na tejto ceste objavil Ježiša Krista a neskoršie ho sám ohlasoval ako Mesiáša, Vykupiteľa a Spasiteľa. Ktoré momenty z jeho procesu objavovania Boha sú pre nás inšpirujúce? 

    1.,Na začiatku je otázka:"Kto si, Pane?" Táto otázka vyžaruje úžas, prekvapenie. Niečo, čo človek len tak ľahko nezažije, niečo, čo ho ovplyvní na celý život. 

    V ktorejsi farnosti nacvičovali program. Chystala sa oslava výročia. Pri tejto príležitosti sa stretol na nácvik aj spevokol. V kostole pozývali všetkých, ktorí chcú účinkovať, aby prišli v určitú hodinu do chrámu. Prišli aj takí, ktorí síce neboli domáci, ale v tom čase sa tam zdržiavali a chceli pomôcť. Bola tam  aj pani, ktorá hneď na úvod nácviku upútala výrazným, školeným hlasom. Vynikala nad ostatných. Spev ustal a všetci sa otočili smerom, kde stála speváčka. Zazneli obdivné otázky:"Kto ste?"

    Boh nás niekedy dostáva do takéhoto úžasu. Pýtame sa: kto si Pane, že spravuješ môj život, kto si, že si ma tak obdivuhodne previedol ťažkými skúškami života, kto si, že si na mňa nezabudol a stále zahrňal dobrodeniami, kto si, že si mi podal kríž, ktorý si ty sám niesol na Kalváriu, kto si, že si mi okrem kríža podával aj svoje Slovo a Telo ako pokrm na cestu do večnosti? Takto alebo podobne sa pýtajú tí objavitelia, ktorí dostali vieru v Boha ako dar a ona ich nikdy neprestala motivovať k tomu, aby žili ako čestní ľudia. 

    2.,Iná otázka, týkajúca sa objaviteľa Boha ,znie takto":Čo mám robiť, Pane?" Takto sa pýta človek, ktorý objavil autoritu. Chce sa o niekoho oprieť, chce sa správne rozhodovať, nechce robiť chybné rozhodnutia, chce žiť stabilným spôsobom života. Takáto otázka vyjadruje hľadanie, ale aj túžbu po zmene, snahu urobiť reparát z niektorých omylov života. V tejto otázke je veľa nádeje. Väčšinou si ľudia kladú otázku:"Čo budeme robiť?". Ona zaznieva najviac vtedy, keď sa niečo prihodí. Ale niektorí sa pýtajú v modlitbe:"Čo máme robiť, Pane?". Tá prvá otázka je taká všeobecná. Tá druhá svedčí o tom, že ľudia našli správneho adresáta. Ba, sú ľudia, ktorí nečakajú, že sa niečo stane. Ale udalosti svojho života predchádzajú otázkou:"Čo mám robiť, Pane, aby som správne žil a konal?". Nevedia si predstaviť život bez komunikácie s Bohom, ktorý sa im zjavil na ceste života a oni ho objavili ako najvyššie Dobro, ktorému sa nič nevyrovná. 

    3.,"Brat Šavol, pozeraj!". A on sa zbavil slepoty a objavil nové svetlo. Ako na nás táto otázka pôsobí? Ako odmena. Boh raz otvorí brány večnosti a povie:"Pozeraj!" A bude sa načo pozerať! Niekedy vstaneme od televízie pri sledovaní priameho prenosu nejakého športu a zašomreme, že sa na to nedá pozerať. Máme mať úmysel, aby sme prežívali život tak, aby sa dalo naň pozerať. Praktická viera sa javí ako prostriedok k tejto myšlienke. Snáď každý večer by sme si mali položiť otázku:"Dalo sa dnes na môj život pozerať? Otázky podobného vzoru nás posúvajú vpred. Nedajú nám zabudnúť na myšlienku neustáleho objavovania Božej dobroty, ktorá nás vyzýva k dokonalosti. A keď zažijeme niečo dobré, niečo, čo nám naplní dušu, to je tak, akoby sme počuli Pánove slová:"A teraz pozeraj, čo mám pre teba pripravené!" A my vidíme. Vidíme a ďakujeme. Ďakujeme a dúfame, že Boh má pre nás pripravené niečo , čo je nad očakávanie. Liturgia zdôrazňuje túto myšlienku slovami:"Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich". 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára