sobota 21. januára 2023

NÁVRAT K MISIÁM


 

         Medzi najväčšie atrakcie zimných lyžiarskych disciplín patrí zjazd v stredisku Kitzbűhel. Je tam trať, ktorá sa volá Hahenkam s dĺžkou 3312 m a s prevýšením 860 m. Ide o najťažšiu trať zo všetkých. Mesto Kitzbűhel má údajne cca 8000 obyvateľov. V čase konania lyžiarskeho podujatia je v meste a okolí okolo cca 60 000 ľudí.

         Počas ľudových misií v našej farnosti sme zaznamenali nárast účastníkov na liturgii. Určite nie v takom rozsahu ako je to na športovom podujatí v Kitzbűhli, ale predsa. Duch pokánia podnietil mnohých, aby zamenili nachvíľu teplo domova za studený kostol. Bolo by vítané, keby si veriaci túto prax osvojili natrvalo. Naše chrámy sú dimenzované na prijatie väčšieho množstva ľudí. Vždy, keď zomrie pravidelný účastník bohoslužieb, jeho miesto zostáva prázdne. Náhrada neprichádza, alebo len veľmi ťažko. Misie majú byť okrem iného impulzom na zvýšenie frekvencie účasti na bohoslužbách. Boží kult dokáže chytiť za srdce a pozýva tých, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť slávenia božieho kultu. Bez nich je kostol prázdny, smutný a vykazuje žalostný pohľad.

         Zjazdovka v Kitzbűhli je extrémne náročná. V histórii konania podujatia si na nej mnohí „vylámali zuby“ – a to v skutočnom i prenesenom slova zmysle. Trať je prudká, zľadovatená; pretekár sa vystavuje riziku. Dielo misií je náročné. Cesta kajúcnika však nesmeruje nadol, ale smerom hore, k Bohu. Dielo misií je plné rizika. V čom spočíva? V tom, že tí, ktorí sa pustia touto trasou, riskujú,
že sa budú musieť rozlúčiť s hriechom. Nejde o celkom bežnú udalosť na ceste viery. Misie ako dielo Ducha Svätého vystavujú kajúcnika rozhodnutiu: odísť alebo sa odhodlať kráčať cestou pokánia a zmeny života. Cesta pokánia nebýva prudká, ani krkolomná, no napriek tomu sa na nej niečo láme. Láme sa naša zatvrdlivosť, naše nesprávne názory na život, naša pýcha. Ten, kto sa po nej pustí, má istotu, že si na nej „nevyláme zuby“, ale pocíti zmier, ľahkosť a hodnotné duchovné zdravie.

         Pred niekoľkými dňami zomrela najstaršia obyvateľka planéty. Bola to francúzska rehoľná sestra, ktorá skonala vo veku 118 rokov. Bola úplne slepá a pripútaná na vozík. Posledné roky stále opakovala: „Boh na mňa zabudol, pretože ma neberie k sebe.“

         Misie nám pripomínajú, že Boh na nikoho nezabudne. Nezabudne na toho, kto si myslí, že dostal málo Božích darov; nezabudne na toho, kto si myslí, že pre svoje hriechy nie je hoden Božieho odpustenia; nezabudne ani na toho, kto pre svoju vieru očakáva z Božej strany nejaké zadosťučinenie za životné útrapy; nezabúda ani na tých, ktorí potrebujú impulz, reštart či podnet k väčšej horlivosti a kreativite pri konaní hodnotných diel. Božie dary idú „naprieč celým spektrom“ (povedané politickou rečou) Božieho ľudu.

         Stačilo prísť, sadnúť si, otvoriť uši a srdce a zjednotiť sa s atmosférou v kostole. Okrem Božej milosti ju stvárňovali pátri misionári, ktorí mnohým pomohli na ceste pokánia. V katechézach alebo vo sviatosti zmierenia znova načrtli Boží plán spásy. Existuje slogan, ktorý sa používa v bežnej praxi života: Odvážnym a pripraveným praje šťastie. Prečo ho neaktualizovať pre dielo misií? Ten, kto našiel odvahu pozrieť sa do zrkadla svojho svedomia, ten, kto bol pripravený vyvodiť zo svojho stretnutia s Bohom dôsledky, ten našiel šťastie. Ide o šťastie, ktoré spočíva v dôvernejšom spojení s Ježišom, ktorý prišiel volať chorých a hriešnikov.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára