piatok 24. marca 2023

Obohatená viera

Pri návšteve obchodu s potravinami si občas všimneme novinku. Na obale určitého produktu je uvedené: obohatené o vitamíny. A nasleduje výpočet určitých potravinových zložiek. Bežný konzument ani rozdiel nezbadá. Chuťové poháriky príliš nereagujú na prítomnosť či neprítomnosť vitamínov. Ale , keďže je tento údaj uvedený na obale, treba tomu veriť. 

    Evanjelium nás prenáša do atmosféry návštevy Pána Ježiša v dome jeho priateľov: Marty, Márie a Lazára, ktorý medzičasom zomrel /Jn 11, 1-45/. Pán sa prihovára Marte slovami:" Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa bude žiť , aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?" A Marta pohotovo odpovedá:"Áno, Pane, ja som uverila...". Akú vieru mal na mysli Pán Ježiš?. Takú , ktorá je obohatená. Takúto spomína aj sv. Jakub vo svojom liste:"Tak aj viera, ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva!" /Jak 2,17/. Viera má byť obohatená o vitamíny skutkov. Akú má mať, teda podobu? Odpovede nájdeme v Liste Hebrejom /Hebr 11, 1-16/. 

    1.,"Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že neviditeľné povstalo viditeľne". Niektorí priaznivci strieborného plátna poznajú herečku Shannon Doherty. Bývalá hviezda už roky zápasí s rakovinou. Sama sa priznáva, že teraz, keď balansuje na hranici života a smrti si začala všímať rôzne detaily života. Pred tým, keď ešte bola v zhone života zainteresovaná, mnohé maličkosti jej unikali. Nevie pochopiť, že v minulosti bola tak nevšímavá, lebo bola pohltená prácou a zaujatá iba "veľkými" plánmi a aktivitami. Životné skúšky súvisiace s ťažkou chorobou ju stvárnili, sformovali do podoby väčšej vnímavosti voči drobnostiam sveta, na ktorých sú postavené veľké veci. 

    Boh niekedy používa takéto spôsoby, aby sme si začali všímať nevšímané, aby sme dotiahli do konca veci započaté a nedokončené, aby sme svoju povestnú roztržitosť zamenili za pozorné sledovanie Božieho diela, ktorému záleží na detailoch a hlavne, aby sme uverili v neuveriteľné: že po smrti má Boh pre nás pripravený večný život,

    2.,"Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si aj získal svedectvo, že je spravodlivý..." V odbornej ekonomickej a hospodárskej oblasti sa vyskytuje pojem: pridaná hodnota. O čo ide? Predstavme si situáciu, podľa ktorej chce niekto začať niečo vyrábať. Za určitý obnos si kúpi primeranú surovinu. Potom na nej pracuje , a keď je výrobok hotový, predá ho za vyššiu cenu, ako stála surovina. Je to logické, veď do svojho diela vložil nemálo úsilia. Pridaná hodnota je výsledkom jeho úsilia.

     Aj naša životná obeta, tak ako Ábelova, môže byť navýšená , ak do nej vložíme pridanú hodnotu viery. Skutky konané s vierou majú zvláštnu hodnotu pred Bohom. Sú situácie, kedy nerozlišujeme, aké skutky konáme. Konáme ich totiž mechanicky , bez myšlienky, bez toho, aby sme ich ukotvili v možnosti obetovať ich pre vyšší cieľ. Je dôležité, aby sme každé ráno posvätili nový deň úmyslom pridanej hodnoty, aby sme Bohu priniesli čo najčistejšiu prácu a činnosť na Božiu slávu. 

    3.,"S vierou prijal Noe pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť, a s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny". Ježiš Kristua, ako nový Noe postavil koráb, ktorý sa volá Cirkev. Ide o plavidlo do lepších čias. Toto plavidlo tak, ako kedysi, aj teraz je niekomu na smiech , pre niekoho je zbytočnosťou a príťažou. Ale pre niekoho  tak, ako kedysi, aj teraz je výrazom Božej starostlivosti o spásu človeka. Cirkev je milovaná Bohom, lebo vzišla z Ježišovho prebodnutého boku. Boh už nebude hľadať "modernejší a civilizovanejší" spôsob, ako voviesť pripraveného človeka do svojho kráľovstva večnosti. Mnohí sa aj úprimne pýtajú, či už nie je táto loď príliš deravá, keď je poznačená hriechmi , aby preplavila duše do večnosti? Napriek všetkým neduhom ju Boh zaceľuje a zoceľuje tak, aby nestratila nič zo svojho spásonosného pokladu, ktorý jej zveril sám Boží Syn. 

    Pri konzumácii potravín ani nezbadáme , či obsahujú nejaké vitamíny. To vedia posúdiť odborníci. Pri skutkoch života by mal byť prítomný vitamín Božej lásky. Chuť takého života je potom plnšia, zrelšia, motivačnejšia. Obohacujme svoj život o to, čo sme sa od Pána naučili. Náš život takto nebude nikdy zvädnutý a prázdny.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára