piatok 10. marca 2023

Najlepšie šaty

Pri vykonávaní kňazskej služby sa stretávam aj s ľuďmi, ktorí sa pripravujú na večnosť. Najmä na dedinách bolo zvykom, že v skrini uchovávali batôžtek šiat, ktoré boli určené do truhly. Všetci z rodiny vedeli, že keď babka zomrie, tieto šaty jej majú obliecť. A starší ľudia hovorievali:to sú moje najlepšie šaty. Nechceli ležať v truhle v starom oblečení, považovali to za nedôstojné. Dnes by sme konštatovali:a nie je to jedno, aj tak všetko časom spráchnivie. ...Starí ľudia však chceli ukázať niečo iné. Ako predstúpiš pred Najvyššieho sudcu ? Nové šaty sú symbolo nového života. Nové šaty pripomínajú o.i. aj pripravenosť vnútra človeka na stretnutie s Pánom života a smrti. 

    V evanjeliu práve táto myšlienka zaznieva /Lk 15, 11-32/.   Márnotratný syn sa vrátil domov a otec vyhlásil:" Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho!" Ako keby nebolo jedno, čo má na sebe, hlavne, že je doma. Otec by s takou myšlienkou nesúhlasil. Povedal by, že do domu vstúpil nový, obnovený človek. A ako taký, nemôže mať na sebe starý odev hriešnika, ale potrebuje nový šat kajúcnika. Odev odzrkadľoval vnútro človeka. Akými štádiami života prešiel otcov mladší syn, kým sa dopracoval k návratu?

    1.,Odvážil sa vstúpiť na cestu samostatnosti. Očividne nebol na ňu pripravený. Svoju situáciu nezvládol. Prečo? Pretrhol väzby s minulosťou, s tradíciou, s domom svojho otca, v ktorom sa mu dostalo najviac dobrodení. Nemôže na ceste samostatnosti uspieť človek, ktorý zabudne na zdroj dobra. Naopak, na hodnote získava život človeka, ktorý si ten zdroj uchováva v duši a nezabúda. Ak sme si vedomí toho, že Boh je pre nás zdrojom najväčších darov, tak komunikácia s ním nás pripraví na budúce veci, ktoré sú pre nás pripravené na prahu večnosti. Nemôžeme len tak ľahko zabudnúť na prostredie  nebeského Otca, lebo ono pre nás znamená zázemie, ochranu a istotu v rôznych životných zápasoch. Celkom samostatnými sa stávame vtedy, keď svoj život postavíme na hodnotách Ježišovho evanjelia.

    2.,Po istom čase márnotratný syn vstúpil do seba. Precitol a zistil v akej chúlostivej situácii sa nachádza. Vstúpiť do seba neznamená iba vyhodnotiť situáciu, ale najmä znamená zrodenie myšlienky na reparát, na návrat, na očistu...Ide o myšlienku pokánia a zmeny života. Svätý Otec František vo svojom posolstve k pôstnemu obdobiu 2023 hovorí, že pôstna askéza predpokladá odstránenie prekážok na ceste ku Kristovi. Predstavme si cestu autom. Kým je cesta plynulá, všetko je v poriadku. No po čase sa vytvorí kolóna. Pýtame sa, čo sa deje. Dostávame odpoveď, že na ceste sa objavila prekážka a niekto pracuje na jej odstraňovaní. Sme radi, ak nám niekto uvoľní cestu tým, že odstráni prekážku. Ale niekedy musíme vystúpiť my sami a tak prekážku odstrániť. Ak sme v živote často odstraňovali  prekážky na ceste k Bohu iným, ale aj sebe, máme právo zaklopať na pomyselné dvere do Božieho kráľovstva. Odstraňovanie prekážok na ceste k Bohu je výrazom duchovnej zrelosti človeka, ktorý splnil  kritéria prijatia do Božieho príbytku.

    3.,Márnotratný syn vstúpil znova do otcovho príbytku. Síce s malou dušičkou, ale s vedomím, že jeho zmýšľanie spĺňa kritéria pre návrat. Chcel sa vrátiť potichu, bez ovácii. To otec urobil z jeho návratu udalosť, ktorá naplnila celý dom a možno aj prekročila jeho hranice. Keď sa vrátiš k Bohu  a robíš to vždy znova a znova, Boh z toho urobí slávnosť, lebo " v nebi je veľká radosť z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie..." /Lk 15,7/. Občas sa domov vracajú dobrodruhovia, cestovatelia, výskumníci, vedci atď. Nevracajú sa s prázdnymi rukami. Prinášajú okrem radosti aj nové poznatky, skúsenosti a zážitky. A tak je to správne. Keď sa objavuje v ľudskom spoločenstve veriaci človek, prináša o.i.  prax Božej lásky, ktorá odpúšťa, ktorá sa obetuje do krajnosti a ktorá udržiava človeku v správnom kurze v Kristovi. Kiežby sme v živote stretávali viac takýchto ľudí, ktorí zanechajú stopu smerovania k Bohu. Táto pravda je nad všetky výskumy či poznatky. Nasledovanie Kristovej lásky  cez všetky úskalia je svedectvom o tom, že Boží dom je stále aktuálny a otvorený. Tak ako otec márnotratného syna už zďaleka zazrel skrúšený návrat svojho potomka, tak nebeský Otec víta každého, pre koho je jeho dom pokladnicou trvalých hodnôt. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára