piatok 8. marca 2024

Nebo nie je skúpe

 


          Z titulu svojho povolania často komunikujem, ktorí kvôli vážnej chorobe nastúpili na tzv. „poslednú cestu“. Istý človek bilancoval svoj život a povedal: „Zažil som veľa dobrého, stretol som veľa dobrých ľudí, Boh sa odo mňa nikdy neodvrátil. Verím, že ani nebo nebude voči mne skúpe.“ Ide o pekné vyjadrenie predstavy bežného človeka o Božom kráľovstve.  Nebo naozaj nie je skúpe na dary a odmeny.

          Vždy, keď pochovávame človeka, s ktorým sme zažili veľa dobrého, máme v duši nádej, že nebo bude voči nemu štedré. Sv. písmo nám toto pripomína:

 „... akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“
(Mt 7, 2)  Božia štedrosť môže byť naozaj veľkolepá. Pán Ježiš o nej hovorí obraznou rečou toto: „Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.“ (Lk 6, 38)

Ako si človek môže takúto štedrú odmenu zaslúžiť?

1.)                             Tým, že je svojím životom blízko pri Bohu.

Keď je pri Bohu, je pri zdroji všetkých darov, ktoré sú potrebné pre spásu. Evanjelium hovorí o postave rozsievača, ktorý vyšiel rozsievať zrno.
(Mk 4, 3 – 20) Niektoré zrná síce nenašli dobrú pôdu, ale niektoré sa ujali a prijali bohatú úrodu.

          Pri istých ľuďoch žasneme, koľko je v nich zasiateho dobra. Povieme si, že ten človek musí byť blízko pri Bohu, keď rozsieval zrná rôznych dobrodení.

          Starozákonný izraelský vodca, Mojžiš, často s Bohom komunikoval. Pri istej príležitosti mu Boh povedal: „Hľa, neďaleko mňa je miesto, tam vystúp na skalu!“ (Ex 33, 21) Pri Bohu je miesto vždy. Dobré koná ten, kto miesto pri Pánovi vyhľadáva, kto otvorí svoje srdce,  kto spolupracuje s Bohom a pripraví si dušu, aby nebeský Rozsievač mohol rozdávať svoje dary.  Rozdáva ich tým, ktorí sú pohotoví a pripravení. Rozsievač bude činný stále, lebo hľadá duše, ktoré jeho dary príjmu a zúročia.

 

2.)                             Božiu odmenu si zaslúži ten, kto si nenechá dary iba pre seba,
ale ich rozdáva.

Evanjelium (Mk 6, 35 – 44) hovorí o tom, ako Ježiš na púšti zázračne rozmnožil chlieb, a tak nasýtil niekoľkotisícový zástup. Predtým ako sa to stalo, hovoril apoštolom: „Vy im dajte jesť!“ Pri samotnom úkone zázraku podával chlieb apoštolom a oni ho rozdávali ľuďom. Na tejto praxi sa nič nezmenilo. Stále je a bude v platnosti Božia vôľa, podľa ktorej treba rozdávať z darov, ktoré sme dostali. Človek mimovoľne hľadá taký zdroj, od ktorého niečo očakáva, napríklad dobré slovo: slovo uznania a povzbudenia; slovo úcty a poďakovania, slovo povznesenia a súcitu; slovo odpustenia a slovo, ktoré je viditeľné a žité v praxi.

          Ide o úkon, ktorým dávame najavo, že dotyčný človek, s ktorým komunikujeme, nám nie je ľahostajný, ale že naše srdce je preňho otvorené.

          V časoch mojej kňazskej formácie nás učili predstavení zásadu trojnásobného „R“: radosť rozdávaním rastie.

3.)                             Nebo nebude skúpe voči tomu, kto sa rozdáva (Mk 10, 45)

V evanjeliu čítame: „...Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať,
ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

          Žijeme v dobe rekordov. Tie sa počítajú a zbierajú v rôznych oblastiach života. Keď niekto prekoná rekord, hovoríme, že posunul hranicu. Sú ľudia, ktorí posúvajú pomyselnú hranicu ľudskosti. Dokazujú to svojou nezištnou službou, obetavosťou a aktívnym životom. Azda najviac sa hranica ľudskosti posúva vtedy, keď človek trpí a svoje utrpenie spája s Ježišovým. Veľká sila a charizma vychádza z človeka, ktorý statočne znáša utrpenie.

          Pred niekoľkými dňami sme sa v kostole modlili s deťmi z našej materskej školy pobožnosť krížovej cesty. Mnohí vieme, že jedno zastavenie má titul: Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. K tomu bol tento komentár: „Veronika bola silná žena, lebo sa nebála vojakov a dostala sa až k Ježišovi, pričom mu utrela jeho zakrvavenú tvár.“

Naša Veronika bola silná žena. Nezľakla sa životnej obety. Cez utrpenie sa dostala až k Bohu. Nikdy nie je človek tak blízko Krista, ako keď trpí s ním. Jej dušu odovzdávame do Pánovho náručia. Veríme, že hranicu svojho života posunula na maximálnu mieru, preto Pán života a smrti má pre nás z tejto hranice odkaz: „ Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním...a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ (Mt 11, 28 – 29)

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára