piatok 22. marca 2024

Palmová nedeľa


        Často sa v bežnej praxi života pri vítaní hosťa opýtame: „Čo ťa k nám priviedlo?“  Alebo v iných situáciách: „Čo ťa priviedlo na takúto myšlienku?“

        Sú však aj situácie, kedy nepoužívame slovo „čo“, ale „kto“, napríklad: „Kto ťa priviedol k nám?“  „Kto ťa priviedol k viere?“ Pán Ježiš vstupuje slávnostne
do Jeruzalema. On je ten, kto privádza so sebou ľudí, ktorí zostanú pri ňom slobodní. Iba Boh môže priviesť ľudí k pravej slobode.

1.) Sv. písmo uvádza, že Boh vyslobodil prostredníctvom Mojžiša Izraelitov z Egypta

Po čase však začal vyvolený národ hundrať: „Nie je lepšie vrátiť sa
do Egypta?“ (Nm14, 1 – 25) Zo začiatku boli šťastní z pocitu slobody, no po čase zistili, že sloboda nie je romantika – o slobodu treba zápasiť. V slobode žiješ vtedy, ak plníš to, čo od teba žiada tvoj Osloboditeľ, Ježiš Kristus. Skutočný osloboditeľ a záchranca ťa nevedie z jedného otroctva k druhému – horšiemu. Pozemskí „osloboditelia“ takí bývajú. Ježiš Kristus nie. Jeho cesta je vždy cestou slobody.

2.) Mojžiš, aby preskúmal vyvolenú zem, poslal zvedov.

Tí sa po čase vrátili s odpoveďami na otázku: „Je táto krajina dobrá či zlá?“ Dva z nich niesli prút s hroznovým strapcom na pleciach ako dôkaz plodnosti zasľúbenej zeme. (Nm 12 a 13)

        Boh dovolil, aby sa vyvolený národ presvedčil o tom, že nová zem bude naozaj slobodnou a plodnou. Strapec hrozna na pleciach Mojžiša je dôkazom materiálnej hojnosti. Kríž na pleciach Pána Ježiša – nového Mojžiša – je dôkazom duchovnej plodnosti Božieho vykúpenia. Strapec je znakom toho, že Izraeliti nezahynú, ak zostanú verní Bohu. Kristov kríž je znakom a zárukou vykúpenia a spásy pre každého, kto zostáva verný Kristovi.

 

3.) Mojžišov spolupracovník Kaleb vyhlásil, aby dodal súkmeňovcom odvahu: „Poďme a zaujmime krajinu, veď ju vládzeme dobyť.“
(Nm 12 a 13)

Tým naznačil, že slobodu bude treba brániť. Je na mieste byť ostražitým, lebo protivník nás o ňu bude chcieť pripraviť. Pre protivníka je tŕňom v oku, keď vidí, že si niekto slobodu v Bohu užíva. Sloboda v Kristovi je doslova provokačnou pre tých, ktorých vyrušuje a usvedčuje zo zlého spôsobu života. Tí, ktorí sa usilujú o slobodu v Kristovi, budú mať vždy za pätami odporcov a prenasledovateľov.

        Ktoré sú riziká slobody?

a)   Túžba po starom domove – návrat k otroctvu. Dôvod objasňuje sv. Ján: „Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ (Jn 3, 19)

b)   Strata koncentrácie a bdelosti – dôkazom sú panny čakajúce na ženícha, lebo sa im začalo driemať a zaspali. (Mt 25, 1 – 13). Ženích neprichádzal.

c)   Mylné presvedčenie a pokušenie, že sloboda je totožná s takým štýlom života, ktorý uznáva robiť všetko, čo sa nám zachce. (Márnotratný syn –
Lk 15, 11 – 32) Sloboda nemôže byť bez limitov a hraníc. Naša sloboda sa má zastaviť pred hranicou hriechu.

 

Žalmista sa pýta: „Kto ma privedie do opevneného mesta a kto ma odprevadí až do Idumey? Kto iný, ako ty, Bože, čo si nás odvrhol? A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk? Pomôž nám dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí.“ (Ž 60, 11 – 12) Bez Boha niet slobody a ani ochoty a sily v nej vytrvať.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára