sobota 30. marca 2024

Veľkonočná vigília

 


        Na začiatku slávenia Veľkonočnej vigílie vstupuje do kostola ako prvý kňaz. V rukách drží vyzdvihnutú veľkonočnú sviecu – paškál a kráča pomaly dopredu, do svätyne.   

        Na záver tohto slávenia sa k paškálu pridáva socha Zmŕtvychvstalého a spolu s paškálom dominujú popri eucharistickom Kristovi v sprievode okolo kostola.

        Je tu silno vyzdvihnutá myšlienka Ježišovho zmŕtvychvstania. Ježiš bol vyzdvihnutý na kríži, no teraz vystupuje ako náš Vládca, Pán neba i zeme, ktorý svojou smrťou na kríži porazil diabla. Čo nám napadne pri slove „vyzdvihnutie, vyzdvihnúť“?

 

1.) Pochváliť, oceniť niekoho

Majstrom v oceňovaní Ježišovho víťazstva bol apoštol Pavol. Napísal: „Ak ... Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj naša viera.“ (1Kor 15, 14) Tým chce povedať, že bez zmŕtvychvstalého Pána nič nedáva zmysel.

Občas sme svedkami takejto situácie: vezmeme do ruky knihu, do ktorej sa začítame a zahĺbime. Otočíme stranu a zistíme, že text nedáva zmysel. Po krátkom pátraní zistíme, že vypadla jedna celá strana. To stačí na to, aby sa stratil zmysel deja.

        Stránky nášho života nie sú plnohodnotne obsažné, ak im chýba tá najdôležitejšia – viera v zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Viera nám všeličo vysvetlí, dotvorí, upokojí, zahojí a korunuje. Bez viery nám podstata všetkého uniká.

 

 

 

2.) Vyzdvihnúť = zdôrazniť

Pán Ježiš zdôrazňoval u učeníkoch vieru v jeho zmŕtvychvstanie. Ako príklad uvedieme dve situácie. Prvá sa týka apoštola Tomáša. Ježiš sa najprv zjavil apoštolom, hoci Tomáš medzi nimi nebol. Ježiš prišiel aj druhýkrát, tentokrát Tomáš nechýbal. (Jn 20, 19 – 31) Druhá situácia sa týka rezignujúcich emauzských učeníkov. Ježiš sa ich ujal a znova a znova potvrdzoval a oživoval vieru v zmŕtvychvstanie. (Lk 24, 13 – 35)

        Po vydarenom kultúrnom podujatí sa ľudia dožadujú opakovania alebo chcú niečo pridať. Robia to preto, lebo to, čoho boli svedkami, sa im páči. Niet väčšieho úspechu ako je víťazstvo dobra nad zlom, ktoré sa prejavilo vo vykupiteľskom diele Pána Ježiša. On sám neustále opakuje: „Vstal som z mŕtvych!“ Chce, aby sa nám táto myšlienka zapáčila do takej miery, aby sme ju aj my potvrdzovali svojím životom.

3.) Vyzdvihnúť = niekomu poslúžiť

Občas sa stáva, že sme požiadaní, aby sme cestou pre niekoho niečo vyzdvihli. Mária Magdaléna, Mária Jakubova i Salome idú k hrobu Pána Ježiša. Nájdu anjela, ktorý im hovorí: „Choďte a povedzte učeníkom a Petrovi...tam ho (v Galilei) uvidíte.“ (Mk 16, 1 – 8)

        Ženy vyzdvihli smerovanie viery pre apoštolov. Odovzdali odkaz od Ježiša ako a kam sa majú uberať ich kroky.

        Mnohí ľudia nám poslúžia tak, že „vyzdvihnú“ odkaz od Boha pre náš život. Nemusí sa tak stať doslovne a ani verbálne. Reč skutkov býva zreteľnejšia a presvedčivejšia. V čase veľkonočného víťazstva môžeme niečo zo svojho prežívania viery vyzdvihnúť a odovzdať iným. Stále bude platiť odkaz anjela z Ježišovho hrobu: „...choďte a povedzte...“

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára