streda 20. februára 2019

Správne videnie.

Nedávno som sedel v aute ktoré šoféroval môj známy. Obaja sme boli zamyslení,keď zrazu šofér prudko zabrzdil. Zabudol,že je na vedľajšej ceste a musí dať prednosť. Skoro sa nám to stalo osudným. Obidve autá zastali od seba iba na vzdialenosť zopár decimetrov. Všetci sme si vydýchli. Môj šofér konštatoval:"zbadal som ho na poslednú chvíľu". Ide o fakt,že človek musí mať niekedy oči na "stopkách". A ani to niekedy nestačí. Ak chce niekto potvrdiť pravdivosť nejakého javu,povie:"videl som to na vlastné oči". Obvykle takýto výrok považujeme za dôveryhodný,až kým niekto iný neoponuje slovami:"ktovie,čo ten videl...niečo sa mu zdalo".Iný zasa môže konštatovať,že niekto nevidí fakty,teda to,čo je naozaj,ale vidí to,čo si praje,aby bolo realitou. Potvrdí to slovami:"vidí iba to,čo sám chce". Všetky tieto postrehy presviedčajú,že s "videním" či už fyzickým alebo vnútorným,sa človek veľmi honosiť nemôže. Platí to v oblasti videnia súvislostí pozemského sveta,ale vo vzťahu k schopnosti vidieť Boha. Svojou argumentáciou,by sa k nám určite pripojil Apoštol národov. Aktuálny je jeho výrok:"Teraz vidíme len nejasne,akoby v zrkadle,no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne,ale potom budem poznať tak,ako som aj ja poznaný"/1 Kor 13,12/.Sv. Marek,pre zmenu,opisuje peripetie slepca,ktorého Ježiš uzdravil na dvakrát/Mk 8,22-26/. Po prvom Ježišovom zákroku videl dosť nejasne,no na druhý krát už bolo jeho videnie stopercentné. Iba Boh nám dáva milosť,aby sme dobre videli resp. správne pochopili niektoré dôležité súvislosti. Prípad slepca nám pripomína ,že niekedy odolávame úsiliu Ježiša,ktorý nás chce naučiť správne vidieť. Až potom,keď "povolíme" vo svojom vzdore či strachu,až potom sa nám oči otvárajú tak,ako to má byť-v súlade s Božím videním. Najväčší strach môže vyplývať z poznania,že nežijeme celkom tak,ako chce Boh. Vtedy,ten náš pohľad "blúdi inokade",len nie je nasmerovaný na Boha a naše vnútro. Raz sa však musí zastaviť na istom bode. Ide o "najkolmejší" pohľad na našu situáciu. Práve taký,môže byť pre nás spásonosný.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára