streda 20. februára 2019

Odkaz Jána Kuciaka.

1, Uplynul rok,čo bol zavraždený mladý novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Kto bol Ján Kuciak? Možno je výstižnejšie sa opýtať:kým sa stal po svojej násilnej smrti? Dosť som nad tým rozmýšľal,aby som našiel biblickú paralelu. Pripomína mi Jána Krstiteľa. Viem,že tých dvoch mužov nemožnom porovnávať v plnom rozsahu,no napriek tomu nachádzam v ich osudoch isté spoločné menovatele. Prečo? Boli približne v rovnakom veku. Kuciak zomrel vo veku dvadsaťosem rokov. Krstiteľ patril do vekovej kategórie tridsať plus. Približne v rovnakom veku dosiahli vrcholný bod svojho pôsobenia a života. Už v takom veku boli pripravení pre obeť vysokej ceny. Ich životy delilo cca dvetisíc rokov,no napriek tomu mali,v istom slova zmysle,k sebe blízko. Dokázali "zaťať" do vysokých kruhov. Krstiteľ bez strachu skritizoval nemravný život panovníka. Vmietol mu pravdu do očí. Dôsledok bol logický a zároveň tragický-bol sťatý. Mladý slovenský novinár "zaťal" svojou prácou do vysokých kruhov nelegálneho biznisu,ktorému,zdá sa,sa na Slovensku darí dobre. Predstavil pri tom nevšedný intelekt,kombinačné schopnosti a inštinkt špičkového investigatívca. Dôsledok bol logický a krutý-musel odísť z tohto sveta. Ruka vraha úradovala neomylne. V prípade Krstiteľa vyniesol Herodes oficiálny rozsudok smrti,v prípade Kuciaka sa likvidácia udiala na základe praktík podsvetia. Obdivuhodnou skutočnosťou je to,že za obeťami nestál nikto "vplyvný". Neboli podplatení,aby išli na hranu. To,čo obaja urobili,bolo vecou ich svedomia. Neboli na výplatnej listine nijakej lobby. Nepotrebovali to. Boli mladí,usilovní,presvedčení a silní. Takáto kombinácia sa stáva strašiakom pre nekalé praktiky a tých,čo sa im venujú. Vyskytuje sa najmä u mladých ľudí,ktorí ešte nie sú príliš "usadení" v pohodlnom  a zabehanom štýle života,ktorý netúži po veľkých výkyvoch a rizikách a miluje najmä nekonfliktný stav pokoja. Vidím to tak,že ich viedol "vyšší" zámer. Nenechali sa kúpiť,aby zanechali háklivé témy. Nebola to vidina zbohatnutia,ktorá ich viedla k cieľu,ale ambícia nastolenia spravodlivosti a pravdy bez kompromisu. Ján Krstiteľ,pred záverom svojho života,odovzdal štafetu Ježišovi. Stal sa "finišmanom" víťaznej štafety prorokov,ktorí ohlasovali príchod Mesiáša. Pomyselný štafetový kolík zakončil svoju púť v tých najlepších rukách-Ježišových. Ján Kuciak odovzdal pomyselnú štafetu nielen svojim kolegom,ktorých jeho smrť ešte viav presvedčila o dôležitosti svojej práce,ale aj nám ostatným,ktorí,ak máme v sebe trochu cti,musíme sa poućiť a nabrať odvahu. Všimnime si: všetci,ktorých som menoval,majú navlas rovnaké iniciály-JK...Možno podobnosť čisto náhodná,možno nie...Každý z nich vyniesol drámu svojho pôsobenia na najvyšší oltár-na oltár života a smrti. Kristus určite prijal Krstiteľovu obetu a modlime sa,aby prijal aj tú Kuciakovu. 2, Viacerým ľuďom sa zdá,že za rok od vraždy dvoch mladých Slovákov sa vyšetrilo pomerne málo skutočností. Možno málo,možno nie! Predstavme si,že niekto hodí do vody kameň. Čo sa stane? Na hladine sa vytvoria kruhy. Od tých najmenších,až po najväčšie. Tak je to aj s vyšetrovaním tohto zločinu.Vždy znova a znova sa otvárajú nové skutočnosti. Jedna otvára druhú. Okruh sa rozširuje ako kruhy na vode. Mne tento rok pomohol. Veľmi. Hneď potom,ako informovali média o vražde,som si povedal,že to asi zmetú pod koberec. Lenže okolnosti sa vyvinuli inak. Mal som pocit,že aj kvôli mne. Niekedy treba dať bokom osobné veci,oslobodiť sa od plytkého pohľadu na realitu a otvoriť sa pre myšlienku: čo chcel Boh tým povedať? Išlo o takú veľkú obeť,že ju nemožno obísť mlčaním a "zvyknúť" si na to,že aj tak  spravodlivosti  nebude zadosťučinené. Tento rok mnohým pomohol,aby precitli a pochopili,že pre dobro sveta a spoločnosti musíme urobiť viac,ako iba sedieť na gauči pri televízore a krútiť hlavou. Zloba tejto doby práve s tým počíta,že nás nájde prikovaných ku kreslám konzumnej a pohodlnej éry. Že nepodnikneme nič konkrétne,aby sme zlu,v akejkoľvek podobe,zabránili v expanzii. Čo mi ukázal tento rok vyšetrovania? a,to,že Kuciak je osobnosť,ktorá sa nebála moci/kto znás,by našiel na takú prácu odvahu?, b, Ján Kuciak bol talentovaný,pracovitý a schopný človek/veľká výzva pre mladých, v ktorých driemu veľké schopnosti/, c, novinár ukázal,že ani v podmienkach demokracie sa nemôžeme zaobísť bez obetí. Mnohí,ktorí sme zažili komunizmus,sa domnievame,že potreba najvyšších obetí sa minula krachom komunistického systému. Veľký omyl! Ak budeme chcieť žiť v pravej slobode,nikdy sa to nezaobíde bez obetí. Aby sme mohli žiť v slobode Božích detí,bola potrebná vrcholná obeta Kalvárie,ktorú dokonal Kristus. d, zlo sa napája jedno na druhé. Pripomína mi to biblickú správu,podľa ktorej sa v súvislosti s Ježišovou popravou "spojili Pilát s Herodesom/Lk 23,12/. Aj u nás sa vytvorila hrôzostrašná schéma,ktorú sme poznali iba z mafiánskych filmov: objednávatelia vraždy-sprostredkovatelia vraždy-vykonávatelia. Ide o veľmi bolestivé precitnutie v živote nášho národa! Pod rúškom demokracie sa vytvorila táto brutálna schéma,ktorá  nás vháňa do zlého svetla-čo sme to vlastne na Slovensku dokázali za  tridsať rokov slobody? 3, Toto všetko sú momenty,ktoré voláme apelom na svedomie. Nebyť slepým,keď si volíme zástupcov do funkcií v štáte. Táto zaslepenosť má u nás,žiaľ,tradíciu. Začala sa v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Vtedy bolo unás vysoké percento zaslepených. Myslím si,že v tejto zhubnej tradícii pokračujeme. Sme svedkami nehorázneho paradoxu-slepí hovoria,že vidia a stali sa mienkotvornými...Skutočne vidiaci zostali bokom. Skutočná náprava spočíva v prijatí Božích zásad života. Teda toho,čoho sa chce,žiaľ,moderné Slovensko zrieknuť. Počet nespokojných začína narastať. Slovensko sa prebúdza. Uvedomujeme si,že len nespokojnosť nestačí? Riešenie spočíva v pokání,v sebareflexii a v prijatí Ježišovej náuky evanjelia. Inak,bude Slovensko stále živnou pôdou,pre zločiny podobné masakru,ktorý sa odohral 21.2.2018. Možno,naozaj,bola potrebná Kuciakova obeť,aby sme si uvedomili,že o dobrú vec treba bojovať,že pravé hodnoty sa len tak nezjavia.  Slovensko má však,svojich hrdinov,ktorí dokážu vydať svedectvo v pravom čase. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára