štvrtok 7. februára 2019

Sprievody v živote kresťana.

Možno ste niektorí z vás sledovali úvodný ceremoniál olympijských hier. Všetky výpravy sa usporiadajú do spoločného sprievodu. Na čele ide vlajkonosič,ktorý hrdo zviera v rukách zástavu svojej krajiny. Ľudia,ktorí to sledujú v priamom prenose sa pýtajú:kedy pôjdu tí naši,kedy pôjde ten náš sprievod? Počas života zažijeme veľa sprievodov. Folklórny,politický,športový i náboženský. V niektorom z nich,určite sme už našli svoje miesto. Krátkodobé,či trvalé. Mnohí z nás sme už absolvovali nejeden pohrebný sprievod. Lebo nám zomrel blízky človek,priateľ,kolega. Ani jeden z nich nebol ešte "ten,náš sprievod". Neboli sme v ňom hlavnou postavou. Ten ,náš sprievod,ktorý vedie z kostola na cintorín,ešte len príde. Nikto z nás sa mu nevyhne. Je to zákonité,že pozemský svet opúšťame. Ide o sprievod veľkej pokory pred Pánom života a smrti,ktorý nás k sebe povoláva. Skôr,ako sa tak stane,uvedomujeme si dôležitosť iných sprievodov v pozemskom živote. O ktoré ide? 1,Sprievod,ktorý hľadá Boha. Predstavme si situáciu z evanjelia,ktoré hovorí dvanásťročnom Ježišovi v chráme/Lk 2,41-52/. Božie slovo upozorňuje,že Ježiš sa počas púte stratil a rodičia ho bolestivo hľadali,kým ho nenašli v chráme,medzi učiteľmi Zákona. Dali bokom svoju únavu i požehnané zážitky z púte,lebo hľadanie malého Ježiša sa stalo pre nich prioritou. 21.januára spadlo malé lietadlo s futbalistom Emilianom Salom do Lamanšského prielivu. Oficiálne zložky chvíľu trosky lietadla hľadali,no napokon to vzdali. Niektorí hráčovi kolegovia a iní ľudia sa vyzbierali na použitie najnovšej techniky,ktorá asi po dvoch týždňoch trup lietadla objavila v hlbinách. Hľadanie Boha patrí v pozemskom živote k prioritám č.1. Máme šťastie a milosť,keď nájdeme v pozemskom živote ak nie zástup,tak aspoň malý húf ľudí,ktorí nám ukazujú,ako hľadať Boha. Hľadanie Boha tu, v hlbinách pozemského života, má najmä ten zmysel,že ho potom ľahšie objavíme a objímeme vo večnosti. 2,Nie veľký,ale predsa zástup,či sprievod,chce si Ježiša najprv "overiť". Hovoríme o udalosti,ktorú opisuje sv.Ján/1,38-39/. Niektorí učeníci sa opýtali Ježiša:"Učiteľ,kde bývaš?" On im odpovedal:"Poďte a uvidíte". A evanjelista dodáva,že zostali v ten deň u neho. Žalmista predkladá podobnú myšlienku,keď hovorí:"Skúste a presvedčte sa,aký dobrý je Pán"/Ž,34/. Keď si ktokoľvek z nás kupuje nejaký tovar,pri doručení alebo kúpe počujeme upozornenie:ak nebudete spokojní,môžete ho vrátiť. Ten,kto spoznal Ježiša a snažil sa žiť podľa evanjelia,už nehľadá možnosti "vrátenia viery". Vie,že Boh mu dal všetko,celú svoju lásku. A on sa ju snaží opätovať. Ježiš nikdy nikoho nenúti. On ponúka,motivuje svojou láskou. Mnohí,teda,zostávajú u neho natrvalo a vedia,že ich nič neodlúči od Ježišovej lásky. 3,Sprievod Dvanástich. Tak označujeme apoštolov-Ježišových najvernejších. On im zveruje veľkú duchovnú výzbroj-dal im moc nad nečistými duchmi. Zároveň ich upozorňuje,aby si nič,okrem palice,nebrali so sebou. Chce,aby sa v prvom rade spoliehali na "Božiu výzbroj",nie na pozemskú. Takto ich podrobil dosť veľkej skúške. Praví Ježišovi nasledovníci okúsia aj nedostatočné materiálne  krytie,či zabezpečenie. Tých,čo neprestanú v neho dúfať,bohato odmení. Veriaci sú tí,ktorí veria,že Boh im dal viac ako tento svet. A to napriek tomu,že nie sú,možno kvôli viere,dostatočne pozemsky poctení a honorovaní. Boh nám dal veľa. Prostredníctvom krstu nás prijal medzi svoje milované deti. Zaslúžime si te náš pohrebný sprievod. Lebo tí,čo videli náš zápas o vieru,povedia,že sme kvôli tomu žili a že Boh bol pre nás všetko vo všetkom. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára