streda 27. februára 2019

Kandidát na prezidenta.

V živote človeka zohrávajú dôležitú úlohu kuchári. S mnohými sme sa stretli v stravovacích zariadeniach škôl,inetrnátov,závodných kuchýň,hotelov,či bežných reštavrácii. Pre mnohých má však,najvyšší kredit,domáca kuchyňa reprezentovaná matkou,či starou mamou. Spomínam si na dva roky strávené na ZVS. Tam sa vystriedalo kuchárov! O niektorých z nich sa vytvorila mienka,podľa ktorej,nie je isté,či chcú konzumenta priotráviť,prípadne odnaučiť jesť. Cestou,čo sme sa blížili k objektu jedálne,už boli počuť medzi vojakmi diskusie:"nevieš,kto dnes varí?". Keď padlo konkrétne meno,niektorí sa otočili na opätku,lebo nechceli zažiť konfrontáciu s diskutabilným pokrmom. Je isté,že boli aj opačné prípady. Niektorí sa stavali do radu aj dvakrát. Dobrý kuchár si veľmi rýchlo získa meno a chýr o ňom priťahuje konzumentov,ktorí nechcú byť sklamaní. Začal som kulinárskou témou. Nečudujte sa. Blížia sa voľby. Tie prezidentské. Všade "sa varí" v plnom prúde,resp.dovára. Politický kotol je plný ingrediencií a už v ňom vrie. Kuchárov je veľa. Každý z nich hovorí,že chystá vlastnú špecialitu. Každý z nich chce byť orginálny. Čo treba skúmať pri posudzovaní kvalít kuchára,ktorý varí v politickom tlakovom hrnci? 1,Aké produkty,výrobky,potraviny používa? Z čoho varí? Je vítané,ak ťaží z vlastných skúseností. Je vítané,ak nejaké má. Profesné i životné. Privítame,ak môže ponúknuť hodnoty,ktoré práve jeho formovali počas života. Obdivujeme,že kvôli týmto hodnotám priniesol aj určité obety. Nehrnie sa do úradu len preto,aby "poslúžil" určitej skupine a dostal sa do pozície istej servilnosti. Podľa môjho názoru,malo by sa o ňom vedieť skôr,ešte pred voľbami. Rýchlokvasení kandidáti,ktorí musia veľa energie a peňazí investovať/to je,napokon ich vec/,do sebapredstavenia,môžu ohúriť verejnosť,no nie presvedčiť o tom,že sú "kandidáti všetkých".Niektorí z nich tvrdia,že chcú "spájať",no pritom sa vie,že oni už "spojení/s niekým vplyvným/,či napojení"/túžbou po moci/,sú. Pre mňa,ako konzervatívneho voliča,je z hľadiska dlhodobosti,permanentná vernosť istým zásadám,kreditom najvyšším a hovorí to v prospech kandidáta,ktorý sa vživote takto prezentoval. 2,Kandidát sa prejavuje postupom varenia. Nemôže byť pasívny vo vzťahu k verejným skutočnostiam. Mal by uviesť svoj plán,myšlienku/nie klišé,ktoré nachádzame v letákoch/,ktorú sa pokúsi vniesť do života spoločnosti. Jeho úrad sa nemôže orientovať iba na dôstojnú reprezentáciu na verejnosti/tiež dôležité/,ani sa nemôže obmedzovať iba na komentovanie tipu: toto je zlé a toto zas dobré. Jeho funkčné obdobie by malo obsahovať návrhy,podnety,ktoré slúžia na ochranu ľudskej dôstojnosti a ochrane toho,čo je v zhode s Božou vôľou,vo vzťahu k životu vo vlasti. Mal by pomenovať procesy v spoločnosti,ktoré sú proti tomuto smerovaniu a postaviť za tých,ktorí chcú žiť a pracovať v dôstojných materiálnych a morálnych podmienkach. Mal by byť silný,lebo v spoločnosti sú na jeho osobu a úrad vyvíjané veľké tlaky a  možno vydierania. Optimálne je,keď má čistý štít a predstavuje istú bezúhonnosť života. 3,Stáva sa spolukonzumentom s tými,pre ktorých varí. Slabí v spoločnosti majú mať v ňom oporu. Všetci,ktorým sa ukrivdilo,majú pocítiť,že sa stáva pre nich akýmsi tútorom. Má mať pre nich odkaz,podľa ktorého "konzumuje z ich hrnca" t.j. drží sa evanjeliového posolstva:radujte sa s plačícimi a plačte s plačúcimi. Ťarchy a problémy bežného človeka ho majú zaujímať prioritne. To,čo hovorí,mal by potvrdzovať v praxi verejného i súkromného života. Ak už je takto žiť zvyknutý,o to lepšie. Ľudia potrebujú konečne zažiť osobnosť,ktorá nie je previazaná s nikým a s ničím,iba s Ježišovou cestou evanjelia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára