pondelok 11. februára 2019

/Skoro/pôstny príspevok.

Pred nejakým časom som sa zúčastnil pomaturitného stretnutia. Ako to už býva,každý účastník vstal,aby referoval o sebe. Niektorí začali obligátnou vetou,vzhľadom na predchádzajúce stretnutie:"u mňa nič nové,žiadna zmena". Často komunikujem s istou staršou paňou. Nedávno ma prekvapila informáciou,že už tridsať rokov nebola u lekára. V zdravotnom zázname má,ako poslednú, zapísanú informáciu z obdobia svojej päťdesiatky. Je tam zápis:"Všetko primerané veku,nijaká zmena". Ak sú niektoré veci v našom živote bezo zmien,môže ísť o pozitívne konštatovanie. Sú situácie,kedy sa zmena žiada ako soľ. Stav-bezo zmien,býva vtedy na škodu. Napríklad,ak ide o /ne/úsilie človeka meniť svoj život podľa Božej vôle. Ak si niekto myslí,že jeho život je bezo zmien,lebo nepotrebuje pokánie,tak je na veľkom omyle. Na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej sa číta pri sv.omši kolekta s nádhernou myšlienkou. Prosíme v nej Pána,aby sme dokázali 1,zanechať hriech, 2,robiť pokánie a 3,žiť novým životom. Čo to znamená prakticky?  1,Zanechať hriech. Inými slovami:rozlúčiť sa s hriechom. No nie tak,ako sa lúčia starí priatelia,ktorí si pri rozlúčke podajú ruky a utvrdia sa v myšlienke,že využijú najbližšiu príležitosť,aby sa zasa stretli a podebatovali si. Pri skutočnej rozlúčke s hriechom niet miesta pre sentiment,pre srdcervúce podávanie rúk atď. Pri rozlúčke s hriechom ide o rázne,nekompromisné a definitívne odmietnutie spojenectva s akoukoľvek hriešnou aktivitou. Boh tento rozchod bohato požehnáva svojou milosťou a dodáva rôzne duchovné útechy,ktoré mnohonásobne vykompenzujú naše "straty", súvisiace s rozchodom s hriechom. 2,Pokánie. Jeho súčasťou môže byť úsilie "sfunkčniť" to,čo sme pokazili. V každej rodine sa nachádza človek,ktorý rád reparuje,opravuje,sfunkčňuje veci,ktoré sa pokazili ak prevláda záujem,aby sa vrátili do /skoro/pôvodného stavu. Súčasťou pokánia však nie je oprava starých a nefunkčných harabúrd,ktoré patria skôr do zberu. Myslí sa reparovanie,sanovanie vzťahových záležitostí. Tie spôsobia v srdci človeka viac smútku a bolesti,ako  mechanické poškodenie veci dennej potreby. Aj pokus sa počíta. Aj pokus o nápravu sa stáva pred Bohom veľkým svedectvom úsilia o dokonalosť,ktorá bez úprimného pokánia nie je mysliteľná. Dnes sa ,údajne,materiálne veci vyrábajú tak,že majú naprogramovanú činnosť na pár rokov,a potom si treba kúpiť novú vec,a nie opravovať starú,lebo náklady na opravu starej bývajú vysoké a často sa blížia k hodnote nového výrobku. Táto prax neplatí pre nápravu,vnútornú nápravu,človeka. To,čo sa pokazilo,treba opraviť,napraviť. Príprava pôdy spočíva vo sv.pokánia a v modlitbe spojenej s pôstom. 3,Schopnosť žiť novým životom. Ide o spôsob života,ktorý sme zanedbali alebo naňho zabudli alebo sme sa sním dostatočne neoboznámili. Nemôžeme žiť novým životom,ak nepoznáme jeho zákonitosti. Platí zásada:dá sa žiť aj inak,ako žijeme teraz. Dokonalejšie. Nový život je možný iba v Kristovi. Hľadajme Krista a nájdeme nový život. Určite nás osloví a nezostane skrytý,ak ho budeme hľadať. On dokáže urobiť v našom vnútri poriadok a všetko usmerní tak,aby sme hľadali najprv Božie kráľovstvo/ Mt 6,33/ a ostatné dostaneme v bonuse.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára