pondelok 25. februára 2019

Vždy vyššie.

Spomínam si na situáciu spred cca tridsiatich rokov. Približne v tom čase, sme v kňazskom seminári nacvičovali tzv.suché omše. Jednoducho povedané- učili sme sa celebrovať,slúžiť svätú omšu. Je to iné,keď omšu sledujete len tak,ako divák a je to iné,keď sa máte prvýkrát postaviť za oltár ako celebrant. Treba sa naučiť skoordinovať reč,gestikuláciu a pohyb pri oltári v spolupráci s liturgickými predmetmi. Pamätám si na slová vtedajšieho špirituála,ktorý na adresu nášho "suchého" celebrovania povedal a upozorňoval:" Ruky vyššie!" V istej časti sv.omše má kňaz povinnosť roztiahnuť ruky a pri modlitbách chvíľu v tejto polohe vydržať. S pribúdajúcimi rokmi,akoby som častejšie počul hlas špirituála: Ruky vyššie! A to preto,lebo s pribúdajúcim vekom a ubudajúcimi silami,ochabujú. Predstavme si malé dieťa. Kým nechodí,rodičia nemusia pred ním ukrývať nijaké nebezpečné predmety. Dieťa sa ešte nedokáže samo premiestniť. Keď vyrastie a chodí už samostatne,treba dávať naň väčší pozor. Čo robia vtedy rodinní príslušníci? Jednoduchú vec-nebezpečné predmety/zápalky,nože,nožnice atď./,premiestňujú vyššie,do horných úrovní skríň. Dieťa sa tam nedostane. Ale len dovtedy,kým sa nenaučí podložiť si stoličku a vyliezť hore t.j. tam,kde sú schované rôzne lákavé veci. Je dôležité,aby sme svoj život dvíhali vždy vyššie.Boh nás týmto smerom aj naviguje. Presvedčili sa o tom Pánovi učeníci,ktorí boli neúspešní pri uzdravovaní postihnutého človeka/Mk 9,14-29/. Učeníci ,robili,čo bolo v ich silách,ale zlého-nemého a hluchého ducha,vyhnať nedokázali. Ešteže bol na blízku Ježiś.Ten zlého ducha vyhnal. Učeníci si uvedomili,že neobmedzenú moc nemajú. Tú má jedine Boh,a oni dostali iba účasť na tejto absolútnej moci. Aj týmto "neúspešným" pokusom sa apoštoli dostali vyššie. Znova sa niečo naučili. Pokročili. Zistili,že bez Boha nedokážu nič. Niekto by dnes konštatoval,že je to slabá útecha. Koľkým ľuďom,múdrym,šikovným,prezieravým, intelektuálne nadaným,chýba to podstatné. vedomosť a poznanie,že bez Božej pomoci nič pre večnosť nedosiahnu. Aj akýkoľvek neúspech,či prehra,paradoxne,môžu byť impulzom dostať sa v živote vyššie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára